TFI PZU SA
 

Dokumenty funduszy TFI PZU

PZU FIO Parasolowy

Prospekt informacyjny PZU FIO Parasolowy

Karty subfunduszy PZU FIO Parasolowy

Fundusz / kategoria jednostek uczestnictwa A I L EUR
PZU Obligacji Krótkoterminowych + + +  
PZU SEJF+ +   +  
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ + + +  
PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju (poprzednio PZU Dłużny Aktywny) + + +  
 PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych + + +  
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK + + +  
PZU Zrównoważony + + +  
PZU Medyczny +   +  
 PZU Akcji Małych i Średnich Spółek + + +  
PZU Akcji KRAKOWIAK + + +  
PZU Akcji Polskich +   + +
PZU Aktywny Globalny + + +  
PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju (poprzednio PZU Akcji Rynków Rozwiniętych) +   + +
PZU Akcji Globalnych Trendów +   + +
PZU Dłużny Rynków Wschodzących +   + +

 

 

Komunikaty o zmianie Kluczowych informacji dla inwestorów subfunduszy PZU FIO Parasolowy

2023

Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy i KID Subfunduszy – 1.01.2023 r.

2022

Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy i KII Subfunduszy – 21.11.2022 r.

Komunikat o zmianie Kluczowych informacji dla inwestorów dla subfunduszu: PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych - 25.10.2022 r.

Komunikat o zmianie Kluczowych informacji dla inwestorów dla subfunduszu: PZU Dłużny Aktywny - 17.10.2022 r.

Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy i KII Subfunduszy – 1.10.2022 r.

Komunikat o zmianie Kluczowych informacji dla inwestorów dla subfunduszu: PZU Papierów Dłużnych POLONEZ - 5.09.2022 r.Komunikat o zmianie Kluczowych informacji dla inwestorów dla subfunduszu: PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych - 1.07.2022 r.

Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy i KII Subfunduszy – 20.06.2022 r.

Komunikat TFI PZU SA w sprawie aktualizacji Kluczowych Informacji dla Inwestorów - 1.06.2022 r.

Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy i KII Subfunduszy – 27.05.2022 r.

Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy i KII Subfunduszy – 1.04.2022 r.

Komunikat o zmianie Kluczowych informacji dla inwestorów wszystkich funduszy TFI PZU- roczna aktualizacja- 21.02.2022 r.

Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy i KII Subfunduszy – 1.01.2022 r.

2021

Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy i KII Subfunduszy – 23.11.2021 r.

Komunikat o zmianie Kluczowych informacji dla inwestorów dla subfunduszu: PZU Akcji Rynków Rozwiniętych - 30.09.2021 r.

Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy i KII PZU Akcji Polskich – 23.06.2021 r.

Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy i KII Subfunduszy – 31.05.2021 r.

Komunikat o zmianie Kluczowych informacji dla inwestorów wszystkich funduszy TFI PZU- roczna aktualizacja- 22.02.2021 r.

Komunikat o zmianie Kluczowych informacji dla inwestorów PZU SEJF+ - 1.02.2021 r.

Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy i KII Subfunduszy – 1.01.2021 r.

2020

Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy i KII Subfunduszy – 4.12.2020 r.

Komunikat o zmianie Kluczowych informacji dla inwestorów dla subfunduszu: PZU Aktywny Akcji Globalnych - 11.08.2020 r.

Komunikat o zmianie Kluczowych informacji dla inwestorów-21.07.2020 r.

Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy i KII Subfunduszy – 19.06.2020 r.

Komunikat o zmianie Kluczowych informacji dla inwestorów wszystkich funduszy TFI PZU- roczna aktualizacja- 17.02.2020 r.

Komunikat o zmianie Kluczowych informacji dla inwestorów-1.01.2020 r.

2019

Komunikat o zmianie Kluczowych informacji dla inwestorów dla subfunduszu: PZU Medyczny- 1.11.2019 r.

Komunikat o zmianie Kluczowych informacji dla inwestorów dla subfunduszu: PZU Zrównoważony - 12.06.2019 r.

Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy i KII Subfunduszy – 30.05.2019 r.

Komunikat o zmianie Kluczowych informacji dla inwestorów wszystkich funduszy TFI PZU- roczna aktualizacja- 14.02.2019 r.

Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy i KII PZU Oszczędnościowy – 14.01.2019 r.

2018

Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy i KII Subfunduszy – 2.10.2018 r.

Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy i KII Subfunduszy – 3.09.2018 r.

Komunikat o zmianie Kluczowych informacji dla inwestorów wszystkich funduszy TFI PZU - 28.05.2018 r.

Komunikat o zmianie Kluczowych informacji dla inwestorów wszystkich funduszy TFI PZU- roczna aktualizacja- 8.02.2018 r.

2017

Komunikat o zmianie Kluczowych informacji dla inwestorów dla subfunduszy: PZU Papierów Dłużnych POLONEZ, PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych, PZU Dłużny Aktywny - 29.12.2017 r.

Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy i KII Subfunduszy – 30.05.2017 r.

Komunikat o zmianie Kluczowych informacji dla inwestorów Subfunduszu PZU Akcji NOWA EUROPA - 21.03.2017 r.

Komunikat o zmianie Kluczowych informacji dla inwestorów dla subfunduszu PZU Energia Medycyna Ekologia - 14.03.2017 r.

Komunikat o zmianie Kluczowych informacji dla inwestorów dla subfunduszu PZU Akcji KRAKOWIAK - 14.03.2017 r.

Komunikat o zmianie Kluczowych informacji dla inwestorów wszystkich funduszy TFI PZU- roczna aktualizacja- 20.02.2017 r.

 

Komunikaty o zmianie Prospektu PZU FIO Parasolowy

2024

Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy – 2.07.2024 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy – 12.06.2024 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy – 5.06.2024 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy – 28.05.2024 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy – 6.05.2024 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy – 2.04.2024 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy – 8.03.2024 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy – 1.01.2024 r.

2023

Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy – 4.12.2023 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy – 6.11.2023 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy – 29.09.2023 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy – 30.08.2023 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy – 4.08.2023 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy – 12.06.2023 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy – 30.05.2023 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy – 1.04.2023 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy i KID Subfunduszy – 1.01.2023 r.

2022

Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy i KII Subfunduszy – 21.11.2022 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy i KII Subfunduszy – 1.10.2022 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy – 6.09.2022 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy – 12.08.2022 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy – 22.07.2022 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy i KII Subfunduszy – 20.06.2022 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy i KII Subfunduszy – 27.05.2022 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy i KII Subfunduszy – 1.04.2022 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy i KII Subfunduszy – 1.01.2022 r.

2021

Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy i KII Subfunduszy – 23.11.2021 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy – 14.07.2021 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy – 1.07.2021 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy i KII PZU Akcji Polskich – 23.06.2021 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy i KII Subfunduszy – 31.05.2021 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy – 10.03.2021 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy – 29.01.2021 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy i KII Subfunduszy – 1.01.2021 r.

2020

Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy i KII Subfunduszy – 4.12.2020 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy – 11.08.2020 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy – 21.07.2020 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy i KII Subfunduszy – 19.06.2020 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy – 21.04.2020 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy – 3.04.2020 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy – 1.01.2020 r.

2019

Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy - 1.11.2019 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy - 30.09.2019 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy - 24.09.2019 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy - 24.07.2019 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy - 7.06.2019 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy i KII Subfunduszy – 30.05.2019 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy – 1.04.2019 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy – 28.01.2019 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy i KII PZU Oszczędnościowy – 14.01.2019 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy – 1.01.2019 r.

2018

Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy – 31.10.2018 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy i KII Subfunduszy – 2.10.2018 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy – 3.09.2018 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy – 3.07.2018 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy – 5.06.2018 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy – 28.05.2018 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy – 8.02.2018 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy – 4.01.2018 r.

2017

Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy – 29.12.2017 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy – 2.10.2017 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy – 12.07.2017 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy – 3.07.2017 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy i KII Subfunduszy – 30.05.2017 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy – 28.04.2017 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy – 7.04.2017 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy – 20.01.2017 r.

Komunikaty o zmianie Statutu PZU FIO Parasolowy

2024

Komunikat o zmianie Statutu PZU FIO Parasolowy - 5.06.2024 r.
Komunikat o zmianie Statutu PZU FIO Parasolowy - 8.03.2024 r.
Komunikat o zmianie Statutu PZU FIO Parasolowy - 1.01.2024 r.

2023

Komunikat o zmianie Statutu PZU FIO Parasolowy - 6.11.2023 r.
Komunikat o zmianie Statutu PZU FIO Parasolowy - 29.09.2023 r.
Komunikat o zmianie Statutu PZU FIO Parasolowy - 6.08.2023 r.
Komunikat o zmianie Statutu PZU FIO Parasolowy - 4.08.2023 r.
Komunikat o zmianie Statutu PZU FIO Parasolowy - 30.05.2023 r.
Komunikat o zmianie Statutu PZU FIO Parasolowy - 1.01.2023 r.

2022

Komunikat o zmianie Statutu PZU FIO Parasolowy - 21.11.2022 r.
Komunikat o zmianie Statutu PZU FIO Parasolowy - 12.11.2022 r.
Komunikat o zmianie Statutu PZU FIO Parasolowy - 1.10.2022 r.
Komunikat o zmianie Statutu PZU FIO Parasolowy - 12.08.2022 r.
Komunikat o zmianie Statutu PZU FIO Parasolowy - 1.07.2022 r.
Komunikat o zmianie Statutu PZU FIO Parasolowy - 1.04.2022 r.
Komunikat o zmianie Statutu PZU FIO Parasolowy - 1.01.2022 r.

2021

Komunikat o zmianie Statutu PZU FIO Parasolowy - 23.11.2021 r.
Komunikat o zmianie Statutu PZU FIO Parasolowy - 1.10.2021 r.
Komunikat o zmianie Statutu PZU FIO Parasolowy - 1.07.2021 r.
Komunikat o zmianie Statutu PZU FIO Parasolowy - 23.06.2021 r.
Komunikat o zmianie Statutu PZU FIO Parasolowy - 14.04.2021 r.
Komunikat o zmianie Statutu PZU FIO Parasolowy - 23.03.2021 r.
Komunikat o zmianie Statutu PZU FIO Parasolowy - sprostowanie - 29.01.2021 r.
Komunikat o zmianie Statutu PZU FIO Parasolowy - 1.01.2021 r.

2020

Komunikat o zmianie Statutu PZU FIO Parasolowy - 4.12.2020 r.
Komunikat o zmianie Statutu PZU FIO Parasolowy - 29.10.2020 r.
Komunikat o zmianie Statutu PZU FIO Parasolowy - 4.09.2020 r.
Komunikat o zmianie Statutu PZU FIO Parasolowy - 19.06.2020 r.
Komunikat o zmianie Statutu PZU FIO Parasolowy - 11.05.2020 r.
Komunikat o zmianie Statutu PZU FIO Parasolowy - 21.04.2020 r.
Komunikat o zmianie Statutu PZU FIO Parasolowy - 3.04.2020 r.
Komunikat o zmianie Statutu PZU FIO Parasolowy - 3.01.2020 r.
Komunikat o zmianie Statutu PZU FIO Parasolowy - 1.01.2020 r.

2019

Komunikat o zmianie Statutu PZU FIO Parasolowy - 30.09.2019 r.
Komunikat o zmianie Statutu PZU FIO Parasolowy - 24.09.2019 r.
Komunikat o zmianie Statutu PZU FIO Parasolowy - 1.08.2019 r.
Komunikat o zmianie Statutu PZU FIO Parasolowy - 7.06.2019 r.
Komunikat o zmianie Statutu PZU FIO Parasolowy - 1.04.2019 r.
Komunikat o zmianie Statutu PZU FIO Parasolowy - 28.01.2019 r.
Komunikat o zmianie Statutu PZU FIO Parasolowy - 14.01.2019 r.
Komunikat o zmianie Statutu PZU FIO Parasolowy - 1.01.2019 r.

2018
Komunikat o zmianie Statutu PZU FIO Parasolowy - 31.10.2018 r.
Komunikat o zmianie Statutu PZU FIO Parasolowy - 2.10.2018 r.
Komunikat o zmianie Statutu PZU FIO Parasolowy – 2.07.2018 r.
Komunikat o zmianie Statutu PZU FIO Parasolowy - 28.05.2018 r.
Komunikat o zmianie Statutu PZU FIO Parasolowy - 28.02.2018 r.
Komunikat o zmianie Statutu PZU FIO Parasolowy - 8.02.2018 r.

2017
Komunikat o zmianie Statutu PZU FIO Parasolowy - 29.12.2017 r.
Komunikat o zmianie Statutu PZU FIO Parasolowy - 8.11.2017 r.
Komunikat o zmianie Statutu PZU FIO Parasolowy - 2.10.2017 r.
Komunikat o zmianie Statutu PZU FIO Parasolowy - 3.07.2017 r.
Komunikat o zmianie Statutu PZU FIO Parasolowy - 30.05.2017 r.
 

Inne

Ogłoszenie o wystąpieniu przyczyny likwidacji subfunduszu PZU Innowacyjnych Technologii wydzielonego w ramach PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego - 28.05.2019

Notowania archiwalne PZU Innowacyjnych Technologii

Informacja o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa 4 nowych subfunduszy PZU FIO Parasolowy-22.04.2020 r.

Informacja o zakończeniu przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa 4 nowych subfunduszy PZU FIO Parasolowy-23.04.2020 r.

Ogłoszenie TFI PZU SA o zamiarze połączenia subfunduszy wydzielonych w ramach PZU FIO Globalnych Inwestycji z subfunduszami wydzielonymi w ramach PZU FIO Parasolowego - 30.04.2020

PZU FIO Ochrony Majątku

Prospekt informacyjny PZU FIO Ochrony Majątku

Karta funduszu PZU FIO Ochrony Majątku

Komunikaty o zmianie Kluczowych informacji dla inwestorów PZU FIO Ochrony Majątku

2023

Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego i KII PZU FIO Ochrony Majątku – 1.01.2023 r.

2022

Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego i KII PZU FIO Ochrony Majątku – 21.11.2022 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego i KII PZU FIO Ochrony Majątku – 1.10.2022 r.
Komunikat o zmianie Kluczowych informacji dla inwestorów PZU FIO Ochrony Majątku - 8.06.2022 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego i KII PZU FIO Ochrony Majątku – 27.05.2022 r.
Komunikat o zmianie Kluczowych informacji dla inwestorów PZU FIO Ochrony Majątku - 1.03.2022 r.

2021

Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego i KII PZU FIO Ochrony Majątku – 31.05.2021 r.

Komunikat o zmianie Kluczowych informacji dla inwestorów wszystkich funduszy TFI PZU- roczna aktualizacja- 22.02.2021 r.

Komunikat o zmianie Kluczowych informacji dla inwestorów PZU FIO Ochrony Majątku - 1.02.2021 r.

2020

Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego i KII PZU FIO Ochrony Majątku – 19.06.2020 r.

Komunikat o zmianie Kluczowych informacji dla inwestorów wszystkich funduszy TFI PZU- roczna aktualizacja- 17.02.2020 r.

2019

Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego i KII PZU FIO Ochrony Majątku – 30.05.2019 r.

Komunikat o zmianie Kluczowych informacji dla inwestorów wszystkich funduszy TFI PZU- roczna aktualizacja- 14.02.2019 r.

2018

Komunikat o zmianie Kluczowych informacji dla inwestorów PZU FIO Ochrony Majątku - 3.09.2018

Komunikat o zmianie Kluczowych informacji dla inwestorów PZU FIO Ochrony Majątku - 28.05.2018 r.

Komunikat o zmianie Kluczowych informacji dla inwestorów wszystkich funduszy TFI PZU- roczna aktualizacja- 8.02.2018 r.

2017

Komunikat o zmianie Kluczowych informacji dla inwestorów PZU FIO Ochrony Majątku - 3.08.2017 r.

Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego i KII PZU FIO Ochrony Majątku – 30.05.2017 r.

Komunikat o zmianie Kluczowych informacji dla inwestorów wszystkich funduszy TFI PZU- roczna aktualizacja- 20.02.2017 r.

Komunikaty o zmianie Prospektu PZU FIO Ochrony Majątku

2024

Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Ochrony Majątku – 2.07.2024 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Ochrony Majątku – 12.06.2024 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Ochrony Majątku – 5.06.2024 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Ochrony Majątku – 28.05.2024 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Ochrony Majątku – 6.05.2024 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Ochrony Majątku – 2.04.2024 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Ochrony Majątku – 1.01.2024 r.

2023

Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Ochrony Majątku – 4.12.2023 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Ochrony Majątku – 6.11.2023 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Ochrony Majątku – 29.09.2023 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Ochrony Majątku – 4.08.2023 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Ochrony Majątku – 12.06.2023 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Ochrony Majątku – 30.05.2023 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Ochrony Majątku – 1.04.2023 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego i KII PZU FIO Ochrony Majątku – 1.01.2023 r.

2022

Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego i KII PZU FIO Ochrony Majątku – 21.11.2022 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego i KII PZU FIO Ochrony Majątku – 1.10.2022 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Ochrony Majątku – 6.09.2022 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Ochrony Majątku – 22.07.2022 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Ochrony Majątku – 20.06.2022 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego i KII PZU FIO Ochrony Majątku – 27.05.2022 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Ochrony Majątku – 1.04.2022 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Ochrony Majątku – 1.01.2022 r.

2021
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Ochrony Majątku – 1.07.2021 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego i KII PZU FIO Ochrony Majątku – 31.05.2021 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego FIO Ochrony Majątku – 10.03.2021 r.

2020
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego i KII PZU FIO Ochrony Majątku – 19.06.2020 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Ochrony Majątku – 3.04.2020 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Ochrony Majątku – 28.02.2020 r.

2019
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Ochrony Majątku – 1.11.2019 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Ochrony Majątku – 24.07.2019 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego i KII PZU FIO Ochrony Majątku – 30.05.2019 r.

2018
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Ochrony Majątku – 2.07.2018 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Ochrony Majątku – 5.06.2018 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Ochrony Majątku – 28.05.2018 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Ochrony Majątku – 4.01.2018 r.

2017
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Ochrony Majątku – 12.07.2017 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Ochrony Majątku – 3.07.2017 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego i KII PZU FIO Ochrony Majątku – 30.05.2017 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Ochrony Majątku – 20.01.2017 r.

inPZU SFIO

Prospekt informacyjny inPZU SFIO

Karty subfunduszy inPZU SFIO

Fundusz / kategoria jednostek uczestnictwa O A R
inPZU Inwestycji Ostrożnych + +  
inPZU Obligacje Polskie + +  
inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych + +  
inPZU Obligacje Rynków Wschodzących + +  
inPZU Obligacje Inflacyjne + +  
inPZU Zielone Obligacje + +  
inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield + +  
inPZU Akcje Polskie + +  
inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych + +  
inPZU Akcje Amerykańskie + +  
inPZU Akcje Rynków Wschodzących + +  
inPZU CEEplus + +  
inPZU Akcje Europejskie + +  
inPZU Akcje Sektora Nieruchomości + +  
inPZU Akcje Sektora Informatycznego + +  
inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii + +  
inPZU Akcje Rynku Złota + +  
inPZU Akcje Rynku Surowców + +  

inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych

+ +  

inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa

+ +  

inPZU Akcje Sektora Biotechnologii

+ +  

inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej

+ +  
inPZU Puls Życia 2025     +
inPZU Puls Życia 2030     +
inPZU Puls Życia 2040     +
inPZU Puls Życia 2050     +
inPZU Puls Życia 2060     +
inPZU Puls Życia 2070     +

 

Komunikaty o zmianie Kluczowych informacji dla inwestorów subfunduszy inPZU SFIO

2023
inPZU SFIO komunikat o zmianie prospektu i KII Subfunduszy - 1.01.2023

2022
inPZU SFIO komunikat o zmianie prospektu i KII Subfunduszy - 21.11.2022

Komunikat o zmianie Kluczowych informacji dla inwestorów dla subfunduszu inPZU Inwestycji Ostrożnych - 2.11.2022 r.

inPZU SFIO komunikat o zmianie prospektu i KII Subfunduszy - 12.08.2022

Komunikat o zmianie Kluczowych informacji dla inwestorów dla subfunduszy inPZU kategorii D - 26.07.2022 r.

inPZU SFIO komunikat o zmianie prospektu i KII Subfunduszy - 22.07.2022

Komunikat o zmianie Kluczowych informacji dla inwestorów dla subfunduszu inPZU Puls Życia 2025 i inPZU Puls Życia 2030 - 27.06.2022 r.

Komunikat o zmianie Kluczowych informacji dla inwestorów dla subfunduszu inPZU Inwestycji Ostrożnych - 8.06.2022 r.

inPZU SFIO komunikat o zmianie prospektu i KII Subfunduszy - 27.05.2022

inPZU SFIO komunikat o zmianie prospektu i KII Subfunduszy - 1.04.2022

Komunikat o zmianie Kluczowych informacji dla inwestorów wszystkich funduszy TFI PZU- roczna aktualizacja- 21.02.2022 r.

Komunikat o zmianie Kluczowych informacji dla inwestorów dla subfunduszu inPZU Puls Życia 2040 - 1.02.2022 r.

Komunikat o zmianie Kluczowych informacji dla inwestorów dla subfunduszu inPZU Puls Życia 2025 - 24.01.2022 r.

Komunikat o zmianie Kluczowych informacji dla inwestorów dla subfunduszy inPZU - 18.01.2022 r.

inPZU SFIO komunikat o zmianie prospektu i KII Subfunduszy - 1.01.2022

2021
inPZU SFIO komunikat o zmianie prospektu i KII Subfunduszy - 9.12.2021

Komunikat o zmianie Kluczowych informacji dla inwestorów dla subfunduszu inPZU Puls Życia 2060 - 22.10.2021 r.

Komunikat o zmianie Kluczowych informacji dla inwestorów dla subfunduszu inPZU Puls Życia 2030 - 11.10.2021 r.

inPZU SFIO komunikat o zmianie prospektu i KII Subfunduszy - 31.08.2021

inPZU SFIO komunikat o zmianie prospektu i KII Subfunduszy - 1.07.2021

inPZU SFIO komunikat o zmianie prospektu i KII Subfunduszy - 31.05.2021

Komunikat o zmianie Kluczowych informacji dla inwestorów wszystkich funduszy TFI PZU- roczna aktualizacja- 22.02.2021 r.

2020
Komunikat o zmianie Kluczowych informacji dla inwestorów dla subfunduszy inPZU SFIO - 17.12.2020 r.

inPZU SFIO komunikat o zmianie prospektu i KII Subfunduszy - 6.11.2020

Komunikat o zmianie Kluczowych informacji dla inwestorów dla subfunduszu inPZU Akcje CEEplus - 27.08.2020 r.

Komunikat o zmianie Kluczowych informacji dla inwestorów dla subfunduszy inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych i inPZU Goldman Sachs ActiveBeta® Akcje Amerykańskich Dużych Spółek - 11.08.2020 r.

inPZU SFIO komunikat o zmianie prospektu i KII Subfunduszy - 19.06.2020

Komunikat o zmianie Kluczowych informacji dla inwestorów wszystkich funduszy TFI PZU- roczna aktualizacja- 17.02.2020 r.

inPZU SFIO komunikat o zmianie prospektu i KII Subfunduszy - 19.01.2020

2019
inPZU SFIO komunikat o zmianie prospektu i KII Subfunduszy - 9.11.2019

inPZU SFIO komunikat o zmianie prospektu - 30.05.2019

Komunikat o zmianie Kluczowych informacji dla inwestorów dla subfunduszu inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych - 2.04.2019 r.

2018
inPZU SFIO komunikat o zmianie prospektu i KII Subfunduszy - 31.10.2018

inPZU SFIO komunikat o zmianie prospektu i KII Subfunduszy - 12.09.2018

PZU Impuls SFIO komunikat o zmianie prospektu i KII Subfunduszy -31.07.2018

PZU Impuls SFIO komunikat o zmianie prospektu i KII - 27.04.2018

PZU Impuls SFIO komunikat o zmianie prospektu i KII Subfunduszy - 17.04.2018

Komunikaty o zmianie Prospektu inPZU SFIO

2024
inPZU SFIO komunikat o zmianie prospektu - 2.07.2024
inPZU SFIO komunikat o zmianie prospektu - 12.06.2024
inPZU SFIO komunikat o zmianie prospektu - 5.06.2024
inPZU SFIO komunikat o zmianie prospektu - 28.05.2024
inPZU SFIO komunikat o zmianie prospektu - 6.05.2024
inPZU SFIO komunikat o zmianie prospektu - 2.04.2024
inPZU SFIO komunikat o zmianie prospektu - 8.03.2024
inPZU SFIO komunikat o zmianie prospektu - 2.01.2024

2023
inPZU SFIO komunikat o zmianie prospektu - 4.12.2023
inPZU SFIO komunikat o zmianie prospektu - 14.11.2023
inPZU SFIO komunikat o zmianie prospektu - 6.11.2023
inPZU SFIO komunikat o zmianie prospektu - 29.09.2023
inPZU SFIO komunikat o zmianie prospektu - 4.09.2023
inPZU SFIO komunikat o zmianie prospektu - 4.08.2023
inPZU SFIO komunikat o zmianie prospektu - 12.06.2023
inPZU SFIO komunikat o zmianie prospektu - 30.05.2023
inPZU SFIO komunikat o zmianie prospektu - 1.04.2023
inPZU SFIO komunikat o zmianie prospektu i KII Subfunduszy - 1.01.2023

2022
inPZU SFIO komunikat o zmianie prospektu i KII Subfunduszy - 21.11.2022
inPZU SFIO komunikat o zmianie prospektu - 6.09.2022
inPZU SFIO komunikat o zmianie prospektu i KII Subfunduszy - 12.08.2022
inPZU SFIO komunikat o zmianie prospektu i KII Subfunduszy - 22.07.2022
inPZU SFIO komunikat o zmianie prospektu - 20.06.2022
inPZU SFIO komunikat o zmianie prospektu i KII Subfunduszy - 27.05.2022
inPZU SFIO komunikat o zmianie prospektu - 23.05.2022
inPZU SFIO komunikat o zmianie prospektu i KII Subfunduszy - 1.04.2022
inPZU SFIO komunikat o zmianie prospektu i KII Subfunduszy - 1.01.2022

2021
inPZU SFIO komunikat o zmianie prospektu i KII Subfunduszy - 9.12.2021
inPZU SFIO komunikat o zmianie prospektu i KII Subfunduszy - 31.08.2021
inPZU SFIO komunikat o zmianie prospektu i KII Subfunduszy - 1.07.2021
inPZU SFIO komunikat o zmianie prospektu i KII Subfunduszy - 31.05.2021
inPZU SFIO komunikat o zmianie prospektu - 10.03.2021
inPZU SFIO komunikat o zmianie prospektu i KII Subfunduszy - 19.01.2020

2020
inPZU SFIO komunikat o zmianie prospektu - 4.12.2020
inPZU SFIO komunikat o zmianie prospektu i KII Subfunduszy - 6.11.2020
inPZU SFIO komunikat o zmianie prospektu - 19.10.2020
inPZU SFIO komunikat o zmianie prospektu i KII Subfunduszy - 19.06.2020
inPZU SFIO komunikat o zmianie prospektu - 3.04.2020
inPZU SFIO komunikat o zmianie prospektu - 12.02.2020

2019
inPZU SFIO komunikat o zmianie prospektu i KII Subfunduszy - 9.11.2019
inPZU SFIO komunikat o zmianie prospektu - 25.10.2019
inPZU SFIO komunikat o zmianie prospektu - 24.07.2019
inPZU SFIO komunikat o zmianie prospektu - 30.05.2019

2018
inPZU SFIO komunikat o zmianie prospektu i KII Subfunduszy - 31.10.2018
inPZU SFIO komunikat o zmianie prospektu i KII Subfunduszy - 12.09.2018
PZU Impuls SFIO komunikat o zmianie prospektu i KII Subfunduszy -31.07.2018
PZU Impuls SFIO komunikat o zmianie prospektu - 02.07.2018
PZU Impuls SFIO komunikat o zmianie prospektu i KII - 27.04.2018
PZU Impuls SFIO komunikat o zmianie prospektu i KII Subfunduszy - 17.04.2018

Komunikaty o zmianie Statutu inPZU SFIO

2024
inPZU SFIO komunikat o zmianie statutu - 28.05.2024
inPZU SFIO komunikat o zmianie statutu - 1.05.2024
inPZU SFIO komunikat o zmianie statutu - 2.01.2024

2023
inPZU SFIO komunikat o zmianie statutu - 14.11.2023
inPZU SFIO komunikat o zmianie statutu - 29.09.2023
inPZU SFIO komunikat o zmianie statutu - 4.09.2023
inPZU SFIO komunikat o zmianie statutu - 4.08.2023
inPZU SFIO komunikat o zmianie statutu - 30.05.2023
inPZU SFIO komunikat o zmianie statutu - 1.01.2023

2022
inPZU SFIO komunikat o zmianie statutu - 21.11.2022
inPZU SFIO komunikat o zmianie statutu - 06.09.2022
inPZU SFIO komunikat o zmianie statutu - 22.07.2022
inPZU SFIO komunikat o zmianie statutu - 20.06.2022
inPZU SFIO komunikat o zmianie statutu - 23.05.2022
inPZU SFIO komunikat o zmianie statutu - 22.04.2022
inPZU SFIO komunikat o zmianie statutu - 01.04.2022
inPZU SFIO komunikat o zmianie statutu - 23.02.2022
inPZU SFIO komunikat o zmianie statutu - 1.01.2022

2021
inPZU SFIO komunikat o zmianie statutu - 9.12.2021
inPZU SFIO komunikat o zmianie statutu - 9.09.2021
inPZU SFIO komunikat o sprostowaniu komunikatu z 31 maja 2021 r. o zmianie statutu- 31.08.2021
inPZU SFIO komunikat o zmianie statutu - 1.07.2021
inPZU SFIO komunikat o zmianie statutu - 31.05.2021

2020
inPZU SFIO komunikat o zmianie statutu - 4.12.2020
inPZU SFIO komunikat o zmianie statutu - 6.11.2020
inPZU SFIO komunikat o zmianie statutu - 19.10.2020
inPZU SFIO komunikat o zmianie statutu - 6.08.2020
inPZU SFIO komunikat o zmianie statutu - 3.04.2020

2019
inPZU SFIO komunikat o zmianie statutu - 12.11.2019
inPZU SFIO komunikat o zmianie statutu - 9.11.2019
inPZU SFIO komunikat o zmianie statutu - 25.10.2019
Sprostowanie oczywistych omyłek pisarskich w statucie inPZU SFIO którego zmiany zostały opublikowane komunikatem o zmianach statutu Funduszu w dniu 9 sierpnia 2019 r.
inPZU SFIO komunikat o zmianie statutu - 9.08.2019
inPZU SFIO komunikat o zmianie statutu - 30.05.2019

2018
inPZU SFIO komunikat o zmianie statutu - 12.09.2018
PZU Impuls SFIO komunikat o zmianie statutu - 31.07.2018
PZU Impuls SFIO komunikat o zmianie statutu - 02.07.2018

Serwis inPZU.pl

Komunikaty o zmianie Regulaminu korzystania z Serwisu inPZU

2024
Komunikat w sprawie zmiany Regulaminu korzystania z Serwisu inPZU - 1.07.2024 r.
Komunikat w sprawie zmiany Regulaminu korzystania z Serwisu inPZU - 23.05.2024 r.
Komunikat w sprawie zmiany Regulaminu korzystania z Serwisu inPZU - 9.04.2024 r.
Komunikat w sprawie zmiany Regulaminu korzystania z Serwisu inPZU - 8.03.2024 r.
Komunikat w sprawie zmiany Regulaminu korzystania z Serwisu inPZU - 22.01.2024 r.

2023
Komunikat w sprawie zmiany Regulaminu korzystania z Serwisu inPZU - 15.12.2023 r.
Komunikat w sprawie zmiany Regulaminu korzystania z Serwisu inPZU - 9.11.2023 r.
Komunikat w sprawie zmiany Regulaminu korzystania z Serwisu inPZU - 2.10.2023 r.
Komunikat w sprawie zmiany Regulaminu korzystania z Serwisu inPZU - 31.03.2023 r.
Komunikat w sprawie zmiany Regulaminu korzystania z Serwisu inPZU - 1.03.2023 r.

2022
Komunikat w sprawie zmiany Regulaminu korzystania z Serwisu inPZU - 21.11.2022 r.
Komunikat w sprawie zmiany Regulaminu korzystania z Serwisu inPZU - 16.08.2022 r.
Komunikat w sprawie zmiany Regulaminu korzystania z Serwisu inPZU - 7.03.2022 r.
Komunikat w sprawie zmiany Regulaminu korzystania z Serwisu inPZU - 10.01.2022 r.

2021
Komunikat w sprawie zmiany Regulaminu korzystania z Serwisu inPZU - 31.03.2021 r.

2020
Komunikat w sprawie zmiany Regulaminu korzystania z Serwisu inPZU - 12.11.2020 r.
Komunikat w sprawie zmiany Regulaminu korzystania z Serwisu inPZU - 15.07.2020 r.
Komunikat w sprawie zmiany Regulaminu korzystania z Serwisu inPZU - 22.01.2020 r.
Komunikat w sprawie zmiany Regulaminu korzystania z Serwisu inPZU - 14.01.2020 r.

2019
Komunikat w sprawie zmiany Regulaminu korzystania z Serwisu inPZU - 18.11.2019 r.
Komunikat w sprawie zmiany Regulaminu korzystania z Serwisu inPZU - 2.08.2019 r.
Komunikat w sprawie zmiany Regulaminu korzystania z Serwisu inPZU - 16.04.2019 r.
Komunikat w sprawie zmiany Regulaminu korzystania z Serwisu inPZU - 4.03.2019 r.

PPK inPZU SFIO

Prospekt informacyjny PPK inPZU SFIO

Komunikaty o zmianie Prospektu PPK inPZU SFIO

2024

Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PPK inPZU SFIO – 2.07.2024 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PPK inPZU SFIO – 12.06.2024 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PPK inPZU SFIO – 5.06.2024 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PPK inPZU SFIO – 28.05.2024 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PPK inPZU SFIO – 6.05.2024 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PPK inPZU SFIO – 2.04.2024 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PPK inPZU SFIO – 1.01.2024 r.

2023

Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PPK inPZU SFIO – 4.12.2023 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PPK inPZU SFIO – 6.11.2023 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PPK inPZU SFIO – 29.09.2023 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PPK inPZU SFIO – 4.08.2023 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PPK inPZU SFIO – 12.06.2023 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PPK inPZU SFIO – 31.05.2023 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PPK inPZU SFIO – 1.04.2023 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PPK inPZU SFIO i KII Subfunduszy – 1.01.2023 r.

2022

Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PPK inPZU SFIO i KII Subfunduszy – 21.11.2022 r.
PPK inPZU SFIO komunikat o zmianie prospektu - 6.09.2022
PPK inPZU SFIO komunikat o zmianie prospektu - 22.07.2022
PPK inPZU SFIO komunikat o zmianie prospektu - 20.06.2022
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PPK inPZU SFIO i KII Subfunduszy – 27.05.2022 r.
PPK inPZU SFIO komunikat o zmianie prospektu - 1.04.2022
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PPK inPZU SFIO i KII Subfunduszy – 1.01.2022 r.

 

2021
PPK inPZU SFIO komunikat o zmianie prospektu - 1.07.2021
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PPK inPZU SFIO i KII Subfunduszy – 31.05.2021 r.
PPK inPZU SFIO komunikat o zmianie prospektu - 10.03.2021
PPK inPZU SFIO komunikat o zmianie prospektu - 4.01.2021

2020
PPK inPZU SFIO komunikat o zmianie prospektu - 4.12.2020
PPK inPZU SFIO komunikat o zmianie prospektu - 19.06.2020
PPK inPZU SFIO komunikat o zmianie prospektu - 3.04.2020

2019
PPK inPZU SFIO komunikat o zmianie prospektu - 25.09.2019
PPK inPZU SFIO komunikat o zmianie prospektu - 9.08.2019
PPK inPZU SFIO komunikat o zmianie prospektu - 25.06.2019

PZU Energia Emerytura SFIO

Prospekt informacyjny PZU Energia Emerytura SFIO

Komunikaty o zmianie Prospektu PZU Energia Emerytura SFIO

2024

Ogłoszenie o aktualizacji Prospektu Informacyjnego Energia Emerytura SFIO - 2.07.2024
Ogłoszenie o aktualizacji Prospektu Informacyjnego Energia Emerytura SFIO - 12.06.2024
Ogłoszenie o aktualizacji Prospektu Informacyjnego Energia Emerytura SFIO - 5.06.2024
Ogłoszenie o aktualizacji Prospektu Informacyjnego Energia Emerytura SFIO - 28.05.2024
Ogłoszenie o aktualizacji Prospektu Informacyjnego Energia Emerytura SFIO - 6.05.2024
Ogłoszenie o aktualizacji Prospektu Informacyjnego Energia Emerytura SFIO - 2.04.2024
Ogłoszenie o aktualizacji Prospektu Informacyjnego Energia Emerytura SFIO - 1.01.2024

2023

Ogłoszenie o aktualizacji Prospektu Informacyjnego Energia Emerytura SFIO - 4.12.2023
Ogłoszenie o aktualizacji Prospektu Informacyjnego Energia Emerytura SFIO - 14.11.2023
Ogłoszenie o aktualizacji Prospektu Informacyjnego Energia Emerytura SFIO - 6.11.2023
Ogłoszenie o aktualizacji Prospektu Informacyjnego Energia Emerytura SFIO - 29.09.2023
Ogłoszenie o aktualizacji Prospektu Informacyjnego Energia Emerytura SFIO - 4.08.2023
Ogłoszenie o aktualizacji Prospektu Informacyjnego Energia Emerytura SFIO - 12.06.2023
Ogłoszenie o aktualizacji Prospektu Informacyjnego Energia Emerytura SFIO - 30.05.2023
Ogłoszenie o aktualizacji Prospektu Informacyjnego PZU Energia Emerytura SFIO i KII Subfunduszy - 01.04.2023
Ogłoszenie o aktualizacji Prospektu Informacyjnego Energia Emerytura SFIO - 22.03.2023
Ogłoszenie o aktualizacji Prospektu Informacyjnego Energia Emerytura SFIO i KII Subfunduszy - 1.01.2023

2022

Ogłoszenie o aktualizacji Prospektu Informacyjnego Energia Emerytura SFIO i KII Subfunduszy - 13.12.2022
Ogłoszenie o aktualizacji Prospektu Informacyjnego Energia Emerytura SFIO i KII Subfunduszy - 21.11.2022
Ogłoszenie o aktualizacji Prospektu Informacyjnego Energia Emerytura SFIO - 2.11.2022
Ogłoszenie o aktualizacji Prospektu Informacyjnego Energia Emerytura SFIO - 6.09.2022
Ogłoszenie o aktualizacji Prospektu Informacyjnego Energia Emerytura SFIO - 1.08.2022
Ogłoszenie o aktualizacji Prospektu Informacyjnego Energia Emerytura SFIO - 21.07.2022
Ogłoszenie o aktualizacji Prospektu Informacyjnego Energia Emerytura SFIO - 31.05.2022

2021

Ogłoszenie o aktualizacji Prospektu Informacyjnego Energia Emerytura SFIO - 2.11.2021
Ogłoszenie o aktualizacji Prospektu Informacyjnego Energia Emerytura SFIO - 6.08.2021
Ogłoszenie o aktualizacji Prospektu Informacyjnego Energia Emerytura SFIO - 1.07.2021
Ogłoszenie o aktualizacji Prospektu Informacyjnego Energia Emerytura SFIO - 31.05.2021
Ogłoszenie o aktualizacji Prospektu Informacyjnego Energia Emerytura SFIO - 10.03.2021
Ogłoszenie o aktualizacji Prospektu Informacyjnego Energia Emerytura SFIO - 12.02.2021

2020

Ogłoszenie o aktualizacji Prospektu Informacyjnego Energia Emerytura SFIO - 30.12.2020
Ogłoszenie o aktualizacji Prospektu Informacyjnego Energia Emerytura SFIO - 12.11.2020
Ogłoszenie o aktualizacji Prospektu Informacyjnego Energia Emerytura SFIO - 22.07.2020
Ogłoszenie o aktualizacji Prospektu Informacyjnego Energia Emerytura SFIO - 1.06.2020

2019

Ogłoszenie o aktualizacji Prospektu Informacyjnego Energia Emerytura SFIO - 17.12.2019
Ogłoszenie o aktualizacji Prospektu Informacyjnego Energia Emerytura SFIO - 13.11.2019
Ogłoszenie o aktualizacji Prospektu Informacyjnego Energia Emerytura SFIO - 13.08.2019

2018

Ogłoszenie o aktualizacji Prospektu Informacyjnego Energia Emerytura SFIO - 28.12.2018
Ogłoszenie o aktualizacji Prospektu Informacyjnego Energia Emerytura SFIO - 30.08.2018
Ogłoszenie o aktualizacji Prospektu Informacyjnego Energia Emerytura SFIO - 30.05.2018
Ogłoszenie o aktualizacji Prospektu Informacyjnego Energia Emerytura SFIO - 18.05.2018
Ogłoszenie o aktualizacji Prospektu Informacyjnego Energia Emerytura SFIO - 4.01.2018

Komunikaty o zmianie Statutu PZU Energia Emerytura SFIO

Dokumenty zawierające kluczowe informacje - jak je czytać

Nowe KID-y: jak je właściwie czytać?

Inne

Zmiana zasad rozliczania podatku od dochodów z funduszy inwestycyjnych od 2024

1 stycznia 2024 roku nastąpiła zmiana zasad rozliczania podatku od zysków kapitałowych dla uczestników funduszy inwestycyjnych.

Na początku 2024 roku weszła w życie zapowiadana  zmiana zasad rozliczania podatku od dochodów z funduszy inwestycyjnych uzyskiwanych przez osoby fizyczne (art. 3 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. z 2023 r. poz. 1059).

 Podatek od zysków kapitałowych za 2024 rok każdy uczestnik funduszy inwestycyjnych będzie zobowiązany uwzględnić i rozliczyć samodzielnie w swoim zeznaniu podatkowym w 2025 r. Dzięki temu będzie możliwość kompensacji zysków i strat z funduszy inwestycyjnych z zyskami i stratami z innych inwestycji kapitałowych.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem na temat zmian opracowanym przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, której TFI PZU SA jest członkiem. 

 

Materiał informacyjny IZFiA: Zmiany w rozliczaniu dochodów z tytułu udziału w funduszach kapitałowych od 2024 r.

Zamknij