Komunikat TFI PZU dotyczący bieżącej sytuacji - 28.02.2022


Komentarze wideo

W rytmie rynków z TFI PZU - Makroekonomia z inflacją w głównej roli

W rytmie rynków z TFI PZU – Potencjał rynków akcyjnych w świetle globalnego spowolnienia gospodarczego

W rytmie rynków z TFI PZU – Fundamenty rynku długu i ich perspektywy w środowisku rosnących stóp procentowych

W rytmie rynków z TFI PZU - Okazje i ryzyka w budowie portfela inwestycyjnego na 3. kwartał 2022 r. 

Karty funduszy TFI PZU SA

PZU FIO Parasolowy

 

Fundusz / kategoria jednostrek uczestnictwa A I L EUR
 PZU Obligacji Krótkoterminowych (poprzednio PZU Oszczędnościowy) + + +  
PZU SEJF+ +   +  
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ + + +  
PZU Dłużny Aktywny + + +  
 PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych + + +  
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK + + +  
PZU Zrównoważony + + +  
PZU Medyczny +   +  
 PZU Akcji Małych i Średnich Spółek + + +  
PZU Akcji KRAKOWIAK + + +  
PZU Akcji Polskich (poprzednio PZU Akcji Spółek Dywidendowych) +   + +
PZU Aktywny Globalny (poprzednio PZU Aktywny Akcji Globalnych) + + +  
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych +   + +
PZU Akcji Rynków Wschodzących +   + +
PZU Dłużny Rynków Wschodzących +   + +

 

PZU FIO Ochrony Majątku

Fundusz / kategoria jednostrek uczestnictwa A I L
 PZU FIO Ochrony Majątku +    

 

inPZU SFIO

Fundusz / kategoria jednostrek uczestnictwa O A R
inPZU Inwestycji Ostrożnych + +  
inPZU Obligacje Polskie + +  
inPZU Obligacje Inflacyjne + +  
inPZU Obligacje Rynków Wschodzących + +  
inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych + +  
inPZU Akcje Rynków Wschodzących + +  
inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych + +  
inPZU Akcje Polskie + +  
inPZU CEEplus + +  
inPZU Akcje Europejskie + +  
inPZU Akcje Amerykańskie + +  
inPZU Akcje Sektora Informatycznego + +  
inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii + +  
inPZU Akcje Sektora Nieruchomości + +  
inPZU Akcje Rynku Złota + +  
inPZU Akcje Rynku Surowców + +  
inPZU Puls Życia 2025     +
inPZU Puls Życia 2030     +
inPZU Puls Życia 2040     +
inPZU Puls Życia 2050     +
inPZU Puls Życia 2060     +

Rachunki bankowe funduszy

Numery rachunków bankowych funduszy dla:

rejestrów otwartych w Oddziałach PZU 

rejestrów otwartych u pozostałych dystrybutorów (z wyłączeniem Oddziałów PZU).

Zamknij