Ubezpieczenia dla dzieci

Wybierz produkt zgodnie ze swoimi potrzebami

PZU NNW szkolne

Wsparcie finansowe w razie następstw nieszczęśliwego wypadku dziecka. Ochrona obejmuje wypadki w placówce edukacyjnej i poza nią – również w wakacje i ferie, w Polsce i za granicą.

 

Najważniejsze informacje o produkcie:

  • Zakres ubezpieczenia: m.in. złamania kości, zwichnięcia stawów, oparzenia, odmrożenia, pogryzienia, ukąszenia, porażenie prądem.
  • Wypłata gwarantowanej kwoty dla ubezpieczonego na koniec okresu umowy
  • Możemy nie tylko wypłacić odszkodowanie, ale również zwrócić koszty leczenia (w tym rehabilitacji) oraz zapewnić m.in. pomoc medyczną i inne usługi assistance.
  • Ubezpieczenie można kupić online

Czas trwania umowy

1 rok

Wiek dziecka w momencie zawarcia umowy

0-24 lata

PZU NNW Edukacja

Wsparcie finansowe w razie ciężkiej choroby dziecka oraz następstw nieszczęśliwych wypadków. Odpowiadamy za zdarzenia, do których doszło w placówce edukacyjnej i poza nią – również w wakacje i ferie, w Polsce i za granicą.

 

Najważniejsze informacje o produkcie:

  • Zakres ubezpieczenia:
    a) Następstwa nieszczęśliwych wypadków, m.in. złamania kości, zwichnięcia stawów, oparzenia, odmrożenia, pogryzienia, ukąszenia, wstrząśnienie mózgu.
    b) Poważne zachorowanie, m.in. pocovidowy zespół PIMS-TS, cukrzycę typu 1, wściekliznę
  • Elastyczność w wyborze zakresu i sumy ubezpieczenia

Czas trwania umowy

1 rok

Wiek dziecka w momencie zawarcia umowy

0-24 lata