Ochrona życia i zdrowia dla firm (od 15 osób)

PZU P Plus

Ochrona życia i zdrowia pracowników firm, które zatrudniają od 15 osób. 

P Plus to ubezpieczenie podstawowe. Dzięki niemu zapewnimy wsparcie finansowe bliskim ubezpieczonego, jeśli go zabraknie. P Plus daje także możliwość znacznego rozszerzenia ochrony - proponujemy liczne ubezpieczenia dodatkowe. Zapewniają one wsparcie np. w razie wypadku, choroby, pobytu w szpitalu, śmierci osób bliskich.

BESTSELLER

Korzyści dla pracodawcy

Zobacz, co możesz zyskać z naszym ubezpieczeniem.

 • Przewaga konkurencyjna na rynku pracy
  Pracodawca, który dba o pracowników łatwiej pozyska i zatrzyma wartościowy personel.
 • Mniejsza rotacja pracowników i ograniczenie kosztów zatrudnienia
  Pracownicy chętniej pracują w firmie, która oferuje im dodatkowe korzyści.
 • Większa efektywność i motywacja
  Osoby, którym pracodawca zapewnia dodatkowe benefity, identyfikują się z firmą i pracują wydajniej.
 • Możliwość zwolnienia z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej
  Świadczenia, które wypłaca pracodawca rodzinie pracownika w razie jego śmierci.

Dla kogo

Pracownik może przystąpić do ubezpieczenia, jeśli ma od 16 do 69 lat oraz:

 • nie przebywa na zwolnieniu lekarskim, w szpitalu, hospicjum lub placówce dla przewlekle chorych,
 • jest zdolny do pracy lub służby i nie otrzymuje świadczenia rehabilitacyjnego.

Ubezpieczenie może objąć również małżonka pracownika oraz jego pełnoletnie dzieci.

Szerokie wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych

Dzięki ubezpieczeniu P Plus wypłacimy pieniądze bliskim pracownika po jego śmierci. To ubezpieczenie daje także możliwość znacznego rozszerzenia ochrony. Zobacz, kiedy jeszcze pracownik może liczyć na nasze wsparcie.

Wsparcie w chorobie

W zależności od wybranych ubezpieczeń dodatkowych, możemy wypłacić pieniądze, jeśli pracownik, jego małżonek lub dziecko zachoruje na ciężką chorobę (objętą ubezpieczeniem), a także jeśli wskutek choroby pracownik, np.:

 • trafi do szpitala na dłużej niż 3 dni,
 • przejdzie specjalistyczne leczenie, np. chemioterapię, radioterapię, wszczepienie rozrusznika serca,
 • podda się operacji chirurgicznej,
 • dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu (po udarze lub zawale).

Zobacz inne formy pomocy w razie choroby

Wsparcie po nieszczęśliwym wypadku

W zależności od wybranych ubezpieczeń dodatkowych, wesprzemy pracownika jeśli wskutek nieszczęśliwego wypadku:

 • złamie kość,
 • będzie leczyć się szpitalnie,
 • podda się operacji,
 • dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • dotknie go trwałe inwalidztwo,
 • nie będzie mógł pracować i samodzielnie funkcjonować.

Wsparcie finansowe po śmierci bliskich

W zależności od wybranych ubezpieczeń dodatkowych, możemy wypłacić pieniądze z ubezpieczenia, jeżeli umrze bliska osoba pracownika, np.:

 • małżonek lub partner życiowy, 
 • dziecko, 
 • rodzic lub teść.

Wsparcie finansowe w razie śmierci pracownika

W zależności od wybranych ubezpieczeń dodatkowych, wypłacimy dodatkowe pieniądze, jeżeli pracownik umrze wskutek np.:

 • wypadku komunikacyjnego, 
 • wypadku przy pracy,
 • zawału serca.

Jak kupić ubezpieczenie

Wybierz wygodny dla Ciebie sposób

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Ich listę znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia na życie typ P Plus.

Listy ograniczeń i włączeń ochrony w ubezpieczeniach dodatkowych znajdziesz w ogólnych warunkach tych ubezpieczeń.

Dokumenty do pobrania

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia na życie typ P Plus, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU Życie SA, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia zamieszczonych w sekcji Dokumenty do pobrania.

Listy ograniczeń i włączeń ochrony w ubezpieczeniach dodatkowych znajdziesz w ogólnych warunkach tych ubezpieczeń.

Zamknij