Zmiana uposażonych lub ich danych

Dowiedz się, dlaczego warto aktualizować dane uposażonych.

Sprawdź, co możesz zyskać.

  • Twoje pieniądze zawsze otrzyma ta osoba, którą wskazałeś.
  • Jeśli dane osoby uposażonej będą aktualne, szybciej wypłacimy jej pieniądze.
  • Wyznaczona przez Ciebie osoba uniknie długiego procesu postępowania spadkowego.

Możesz zmienić dane uposażonych w wybrany przez Ciebie sposób.

  • Odwiedź nasz oddział.
  • Napisz na adres: PZU, ul. Postępu 18 a, 02-676 Warszawa. Pamiętaj, aby poświadczyć dokument, który do nas wysyłasz.
  • Skontaktuj się z osobą, która zajmuje się ubezpieczeniami w Twojej firmie, jeżeli masz grupowe ubezpieczenie na życie lub pracowniczy program emerytalny (PPE).
  • Wypełnij formularz internetowy, jeśli masz otwarty fundusz emerytalny (OFE PZU) – kliknij tutaj. Wydrukuj formularz, podpisz i odeślij go na adres PZU, ul. Postępu 18 a, 02-676 Warszawa.
  • Odwiedź dom maklerski, bank lub nasz oddział, w którym kupiłeś/ -łaś jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego.
  • Zaloguj się do serwisu internetowego, jeśli masz indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE DFE PZU) – kliknij tutaj

Pytania naszych klientów

Zamknij