Masz ubezpieczenie auta, domu lub na życie? Chcesz nam zgłosić szkodę lub zdarzenie, ale nie wiesz, jak się zachować i co nam przesłać?

Poniżej przedstawiamy przykładowe sytuacje, jakie możesz nam zgłosić, jeśli masz ubezpieczenie w PZU. Dowiesz się, co zrobić po zdarzeniu i jakie dokumenty nam dostarczyć.

 

Samochód

Kolizja

Co zrobić po zdarzeniu

 1. Wezwij pogotowie oraz policję na miejsce zdarzenia, jeśli uczestnicy kolizji potrzebują pomocy medycznej.
 2. Samochód usuń na pobocze tak, żeby nie utrudniał ruchu.
 3. Zrób zdjęcia uszkodzonych elementów samochodu.
 4. Możesz spisać oświadczenie – druk oświadczenia pobierz tu.
 5. Zgłoś zdarzenie w PZU.
 6. Skompletuj dokumenty; dołącz je do zgłoszenia internetowego lub wyślij e-mailem w formie skanu na adres kontakt@pzu.pl.
 7. Skontaktujemy się z Tobą i przekażemy informacje o dalszych działaniach.
 8. W każdej chwili możesz sprawdzać status swojego zgłoszenia tutaj.

Jakie dokumenty dostarczyć

 1. Dowód rejestracyjny samochodu.
 2. Oświadczenie (lub notatka policyjna, o którą likwidator poprosi policję).

Jeśli będą potrzebne dodatkowe dokumenty, poinformujemy Cię o tym po zgłoszeniu zdarzenia.

 

Informacja dotycząca roszczenia o odszkodowanie z tytułu wartości handlowej pojazdu z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 12 października 2001 r. (sygnatura III CZP 77/01) odszkodowanie za uszkodzenie samochodu może obejmować, oprócz kosztów jego naprawy, także zapłatę sumy pieniężnej, odpowiadającej różnicy między wartością tego samochodu przed uszkodzeniem i po naprawie. Poszkodowany w ramach realizacji uprawnień wynikających z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, ma możliwość zgłoszenia roszczenia z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu, w związku ze szkodą w tym pojeździe. 

Wypadek z osobami rannymi

Co zrobić po zdarzeniu

 1. Wezwij pogotowie oraz policję na miejsce zdarzenia.
 2. Postaraj się zapewnić bezpieczeństwo na miejscu wypadku, ale nie przemieszczaj samochodu.
 3. Zgłoś zdarzenie w PZU – obrażenia ciała (najlepiej po zakończonym leczeniu).
 4. Zgłoś zdarzenie w PZU – uszkodzenie auta.
 5. Skompletuj dokumenty; dołącz je do zgłoszenia internetowego lub wyślij e-mailem w formie skanu na adres kontakt@pzu.pl.
 6. Skontaktujemy się z Tobą i przekażemy informacje o dalszych działaniach.
 7. W każdej chwili możesz sprawdzać status swojego zgłoszenia tutaj.

Jakie dokumenty dostarczyć

 1. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (np. paszport).
 2. Dowód rejestracyjny samochodu.
 3. Oświadczenie (lub notatka policyjna, o którą likwidator poprosi policję).
 4. Prawo jazdy kierującego samochodem.
 5. Tarczę tachografu, jeśli pojazd ma powyżej 3,5 t.

Jeśli będą potrzebne dodatkowe dokumenty, poinformujemy Cię o tym po zgłoszeniu zdarzenia.


Informacja dotycząca roszczenia o odszkodowanie z tytułu wartości handlowej pojazdu z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 12 października 2001 r. (sygnatura III CZP 77/01) odszkodowanie za uszkodzenie samochodu może obejmować, oprócz kosztów jego naprawy, także zapłatę sumy pieniężnej, odpowiadającej różnicy między wartością tego samochodu przed uszkodzeniem i po naprawie. Poszkodowany w ramach realizacji uprawnień wynikających z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, ma możliwość zgłoszenia roszczenia z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu, w związku ze szkodą w tym pojeździe. 

Włamanie i kradzież wyposażenia auta

Co zrobić po zdarzeniu

 1. Zgłoś sprawę na policję.
 2. Zgłoś zdarzenie w PZU.
 3. Skompletuj dokumenty; dołącz je do zgłoszenia internetowego lub wyślij e-mailem w formie skanu na adres kontakt@pzu.pl.
 4. Skontaktujemy się z Tobą i przekażemy informacje o dalszych działaniach.
 5. W każdej chwili możesz sprawdzać status swojego zgłoszenia tutaj.

Jakie dokumenty dostarczyć

 1. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (np. paszport).
 2. Dowód rejestracyjny samochodu.
 3. Potwierdzenie z policji o zgłoszeniu zdarzeniu.
 4. Dokument, który potwierdza zakup radia (faktura, karta gwarancyjna).
 5. Panel radia.

Jeśli będą potrzebne dodatkowe dokumenty, poinformujemy Cię o tym po zgłoszeniu zdarzenia.

Kradzież auta

Co zrobić po zdarzeniu

 1. Zgłoś kradzież na policję.
 2. Zgłoś zdarzenie w PZU.
 3. Skompletuj dokumenty; dołącz je do zgłoszenia internetowego lub wyślij e-mailem w formie skanu na adres kontakt@pzu.pl.
 4. Skontaktujemy się z Tobą i przekażemy informacje o dalszych działaniach.
 5. W każdej chwili możesz sprawdzać status swojego zgłoszenia tutaj.

Jakie dokumenty dostarczyć

 1. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (np. paszport).
 2. Dokument potwierdzający zakup samochodu.
 3. Dowód wyrejestrowania samochodu.
 4. Potwierdzenie z policji o zgłoszeniu zdarzenia.
 5. Kartę pojazdu.
 6. Komplet sterowników do urządzeń przeciw kradzieżowych.
 7. Komplet kluczyków.

Jeśli będą potrzebne dodatkowe dokumenty, poinformujemy Cię o tym po zgłoszeniu zdarzenia.

Dom i majątek

Zalanie mieszkania

Co zrobić po zdarzeniu

 1. Zabezpiecz łazienkę przed większymi uszkodzeniami: zbierz wodę, osusz pomieszczenie, usuń awarię instalacji/ rury, jeśli potrzebujesz- skorzystaj z pomocy hydraulika.
 2. Zorganizujemy dla Ciebie pomoc fachowca – zadzwoń na infolinię 801 102 102.
 3. Jeśli to możliwe pozostaw miejsce powstania szkody bez zmian, chyba że zmiany są niezbędne do zabezpieczenia przed dalszymi uszkodzeniami. Uprzątnięte rzeczy złóż w jednym miejscu.
 4. Zrób zdjęcia uszkodzeń.
 5. Zgłoś zdarzenie w PZU.
 6. Skompletuj dokumenty; dołącz je do zgłoszenia internetowego lub wyślij e-mailem w formie skanu na adres kontakt@pzu.pl.
 7. Skontaktujemy się z Tobą i przekażemy informacje o dalszych działaniach.
 8. W każdej chwili możesz sprawdzać status swojego zgłoszenia tutaj.

Jakie dokumenty dostarczyć

 1. Odpis z księgi wieczystej lub akt notarialny jako dokument potwierdzający własność.
 2. Informacja od administratora budynku.
 3. Oświadczenie osoby odpowiedzialnej za powstanie szkody.

Jeśli będą potrzebne dodatkowe dokumenty, poinformujemy Cię o tym po zgłoszeniu zdarzenia.

Przepięcie

Co zrobić po zdarzeniu

 1. Pozostaw uszkodzone sprzęty do oględzin.
 2. Zgłoś zdarzenie w PZU.
 3. Skompletuj dokumenty; dołącz je do zgłoszenia internetowego lub wyślij e-mailem w formie skanu na adres kontakt@pzu.pl.
 4. Skontaktujemy się z Tobą i przekażemy informacje o dalszych działaniach.
 5. W każdej chwili możesz sprawdzać status swojego zgłoszenia tutaj.

Jakie dokumenty dostarczyć

 1. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (np. paszport).
 2. Spis uszkodzonych sprzętów z informacją o ich wartości i dacie zakupu.
 3. Rachunek za zakup lub karta gwarancyjna.
 4. Dokument z serwisu w którym będzie zapisany rodzaj i powód uszkodzeń.
 5. Rachunek za naprawę, jeśli się na nią zdecydujesz.

Jeśli będą potrzebne dodatkowe dokumenty, poinformujemy Cię o tym po zgłoszeniu zdarzenia.

Włamanie i kradzież wyposażenia

Co zrobić po zdarzeniu

 1. Wezwij policję.
 2. Wymień zamki, aby zabezpieczyć mieszkanie, jeśli potrzebujesz- skorzystaj z pomocy ślusarza. Zorganizujemy dla Ciebie pomoc fachowca – zadzwoń na infolinię 801 102 102.
 3. Zgłoś zdarzenie w PZU.
 4. Przygotuj spis  skradzionych rzeczy: nazwy, ilość, wartość poszczególnych przedmiotów.
 5. Skompletuj dokumenty na wizytę rzeczoznawcy, wyślij je e-mailem w formie skanu na adres kontakt@pzu.pl, dołącz do zgłoszenia internetowego lub przynieś do najbliższej jednostki PZU.
 6. Skontaktujemy się z Tobą i przekażemy informacje o dalszych działaniach. 
 7. W każdej chwili możesz sprawdzać status swojego zgłoszenia tutaj.

Jakie dokumenty dostarczyć

 1. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (np. paszport).
 2. Odpis z księgi wieczystej lub akt notarialny jako dokument potwierdzający własność.
 3. Rachunki lub faktury potwierdzające nabycie skradzionych rzeczy.
 4. Notatkę policyjną.

Jeśli będą potrzebne dodatkowe dokumenty, poinformujemy Cię o tym po zgłoszeniu zdarzenia.

Pożar domu

Co zrobić po zdarzeniu

 1. Wezwij straż pożarną i policję.
 2. Jeśli to możliwe pozostaw miejsce powstania szkody bez zmian, chyba że zmiany są niezbędne do zabezpieczenia przed dalszymi uszkodzeniami. Uprzątnięte rzeczy złóż w jednym miejscu.
 3. Zrób zdjęcia uszkodzeń.
 4. Zgłoś zdarzenie w PZU.
 5. Przygotuj spis rzeczy zniszczonych w pożarze: nazwy, ilość, wartość poszczególnych przedmiotów.
 6. Skompletuj dokumenty; dołącz je do zgłoszenia internetowego lub wyślij e-mailem w formie skanu na adres kontakt@pzu.pl.
 7. Skontaktujemy się z Tobą i przekażemy informacje o dalszych działaniach.
 8. W każdej chwili możesz sprawdzać status swojego zgłoszenia tutaj.

Jakie dokumenty dostarczyć

 1. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (np. paszport).
 2. Odpis z księgi wieczystej lub akt notarialny jako dokument potwierdzający własność.
 3. Rachunki lub faktury potwierdzające nabycie zniszczonych rzeczy.
 4. Spis zniszczonych rzeczy.
 5. Notatkę straży pożarnej.

Jeśli będą potrzebne dodatkowe dokumenty, poinformujemy Cię o tym po zgłoszeniu zdarzenia.

Zerwanie dachu na budynku gospodarczym przez huragan

Co zrobić po zdarzeniu

 1. Zrób zdjęcia uszkodzonego dachu, budynku.
 2. Zabezpiecz dach i budynek przed większymi uszkodzeniami: nakryj folią lub plandeką, zbierz dachówki, resztki pokrycia w jednym miejscu do pokazania rzeczoznawcy, poczekaj na przybycie pracownika PZU, który oszacuje uszkodzenia.
 3. Zgłoś zdarzenie w PZU.
 4. Skompletuj dokumenty; dołącz je do zgłoszenia internetowego lub wyślij e-mailem w formie skanu na adres kontakt@pzu.pl.
 5. Skontaktujemy się z Tobą i przekażemy informacje o dalszych działaniach.
 6. W każdej chwili możesz sprawdzać status swojego zgłoszenia tutaj.

Jakie dokumenty dostarczyć

 1. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (np. paszport).
 2. Odpis z księgi wieczystej lub akt notarialny jako dokument potwierdzający własność.

Jeśli będą potrzebne dodatkowe dokumenty, poinformujemy Cię o tym po zgłoszeniu zdarzenia.

Padnięcie zwierzęcia

Co zrobić po zdarzeniu

 1. Wezwij weterynarza i poproś go o wypełnienie druku.
 2. Zgłoś zdarzenie w PZU.
 3. Zorganizuj firmę zajmującą się utylizacją padłych zwierząt.
 4. Poczekaj na kontakt rzeczoznawcy, który przyjedzie obejrzeć zwierzę. Jeśli musisz oddać zwierzę do utylizacji przed przybyciem pracownika PZU, zrób zdjęcia zwierzęcia.
 5. Skompletuj dokumenty; dołącz je do zgłoszenia internetowego lub wyślij e-mailem w formie skanu na adres kontakt@pzu.pl.
 6. Skontaktujemy się z Tobą i przekażemy informacje o dalszych działaniach.
 7. W każdej chwili możesz sprawdzać status swojego zgłoszenia tutaj.

Jakie dokumenty dostarczyć

 1. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (np. paszport).
 2. Odpis z księgi hodowlanej lub inny dokument potwierdzający posiadanie zwierzęcia.
 3. Numer konta.
 4. Dokument określający przyczynę śmierci zwierzęcia wystawiany przez lekarza weterynarii.
 5. Jeśli zwierzę zostało zutylizowane to rachunek za utylizację zwierzęcia.

Jeśli będą potrzebne dodatkowe dokumenty, poinformujemy Cię o tym po zgłoszeniu zdarzenia.

Uszkodzenie uprawy

Co zrobić po zdarzeniu

 1. Zgłoś zdarzenie w PZU.
 2. Jeśli to możliwe zabezpiecz miejsce szkody i nie dokonuj zmian.
 3. Poczekaj na kontakt rzeczoznawcy, który przyjedzie obejrzeć uprawę. Jeśli musisz skosić, zebrać plon przed przyjazdem pracownika PZU, pozostaw pas szerokości 2m przebiegający przez środek pola, na każdej działce oddzielnie do przyjazdu pracownika PZU, pozostałą część plonów możesz zebrać.
 4. Skompletuj dokumenty na wizytę rzeczoznawcy, wyślij je e-mailem w formie skanu na adres kontakt@pzu.pl, dołącz do zgłoszenia internetowego lub przynieś do najbliższej jednostki PZU.
 5. Skontaktujemy się z Tobą i przekażemy informacje o dalszych działaniach.
 6. W każdej chwili możesz sprawdzać status swojego zgłoszenia tutaj.

Jakie dokumenty dostarczyć

 1. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (np. paszport).
 2. Odpis z księgi wieczystej lub umowę dzierżawy potwierdzającą własność ziemi.

Jeśli będą potrzebne dodatkowe dokumenty, poinformujemy Cię o tym po zgłoszeniu zdarzenia.

Wybicie szyby

Co zrobić po zdarzeniu

 1. Wezwij policję.
 2. Zrób zdjęcia uszkodzonej szyby, witryny.
 3. Zabezpiecz lub wymień szybę, jeśli to konieczne. Jeśli potrzebujesz - skorzystaj z pomocy szklarza. Zorganizujemy dla Ciebie pomoc fachowca – zadzwoń na infolinię 801 102 102. Czekaj na przybycie pracownika PZU, który oszacuje uszkodzenia.
 4. Zgłoś zdarzenie w PZU.
 5. Skompletuj dokumenty; dołącz je do zgłoszenia internetowego lub wyślij e-mailem w formie skanu na adres kontakt@pzu.pl.
 6. Skontaktujemy się z Tobą i przekażemy informacje o dalszych działaniach.
 7. W każdej chwili możesz sprawdzać status swojego zgłoszenia tutaj.

Jakie dokumenty dostarczyć

 1. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (np. paszport).
 2. Numer konta.
 3. Zdjęcie uszkodzonej szyby.
 4. Rachunki lub faktury za wymianę szyby, jeśli to możliwe należy pozostawić fragment szkła.
 5. Notatkę policyjną.

Jeśli będą potrzebne dodatkowe dokumenty, poinformujemy Cię o tym po zgłoszeniu zdarzenia.

Włamanie i kradzież

Co zrobić po zdarzeniu

 1. Wezwij policję.
 2. Wymień zamki/drzwi, aby zabezpieczyć magazyn, jeśli potrzebujesz- skorzystaj z pomocy ślusarza. Zorganizujemy dla Ciebie pomoc fachowca – zadzwoń na infolinię 801 102 102.
 3. Zgłoś zdarzenie w PZU.
 4. Przygotuj spis skradzionych rzeczy: nazwy, ilość, wartość poszczególnych przedmiotów,
 5. Skompletuj dokumenty; dołącz je do zgłoszenia internetowego lub wyślij e-mailem w formie skanu na adres kontakt@pzu.pl.
 6. Skontaktujemy się z Tobą i przekażemy informacje o dalszych działaniach.
 7. W każdej chwili możesz sprawdzać status swojego zgłoszenia tutaj.

Jakie dokumenty dostarczyć

 1. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (np. paszport).
 2. Rachunki lub faktury potwierdzające własność.
 3. Notatkę policyjną.
 4. Spis skradzionych rzeczy.

Jeśli będą potrzebne dodatkowe dokumenty, poinformujemy Cię o tym po zgłoszeniu zdarzenia.

Pokaż więcej

Życie i zdrowie

Obrażenia ciała w wypadku samochodowym (OC)

Co zrobić po zdarzeniu

 1. Wezwij pogotowie oraz policję na miejsce zdarzenia.
 2. Zgłoś zdarzenie w PZU – obrażenia ciała (najlepiej po zakończonym leczeniu),
 3. Zgłoś zdarzenie w PZU – uszkodzenie auta.
 4. Skompletuj dokumenty; dołącz je do zgłoszenia internetowego lub wyślij e-mailem w formie skanu na adres kontakt@pzu.pl.
 5. Skontaktujemy się z Tobą i przekażemy informacje o dalszych działaniach.
 6. W każdej chwili możesz sprawdzać status swojego zgłoszenia tutaj.

Jakie dokumenty dostarczyć

 1. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (np. paszport).
 2. Oświadczenie sprawcy/notatkę policyjną/informację jaki organ prowadzi dochodzenie w sprawie wypadku.
 3. Opis okoliczności zdarzenia.
 4. Dokumentację medyczną.
 5. Dokumentację związaną ze zgłoszonymi roszczeniami.

Jeśli będą potrzebne dodatkowe dokumenty, poinformujemy Cię o tym po zgłoszeniu zdarzenia.

Obrażenia ciała w wypadku samochodowym (NNW kierowcy i pasażerów)

Co zrobić po zdarzeniu

 1. Wezwij pogotowie oraz policję na miejsce zdarzenia.
 2. Zgłoś zdarzenie w PZU – obrażenia ciała (najlepiej po zakończonym leczeniu, nie później niż 3 lata od daty zdarzenia).
 3. Zgłoś zdarzenie w PZU – uszkodzenie auta.
 4. Skompletuj dokumenty; dołącz je do zgłoszenia internetowego lub wyślij e-mailem w formie skanu na adres kontakt@pzu.pl.
 5. Skontaktujemy się z Tobą i przekażemy informacje o dalszych działaniach.
 6. W każdej chwili możesz sprawdzać status swojego zgłoszenia tutaj.

Jakie dokumenty dostarczyć

 1. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (np. paszport).
 2. Oświadczenie sprawcy/notatkę policyjną/informację jaki organ prowadzi dochodzenie w sprawie wypadku.
 3. Opis okoliczności zdarzenia.
 4. Dokumentację medyczną.
 5. Dokumentację związaną ze zgłoszonymi roszczeniami.

Jeśli będą potrzebne dodatkowe dokumenty, poinformujemy Cię o tym po zgłoszeniu zdarzenia.

Złamanie ręki z ubezpieczenia NNW szkolnego dziecka

Co zrobić po zdarzeniu

 1. Udziel pierwszej pomocy jeśli jest to konieczne lub wezwij pogotowie.
 2. Zgłoś zdarzenie w PZU – obrażenia ciała (najlepiej po zakończonym leczeniu, nie później niż 3 lata od daty zdarzenia).
 3. Skompletuj dokumenty; dołącz je do zgłoszenia internetowego lub wyślij e-mailem w formie skanu na adres kontakt@pzu.pl.
 4. Skontaktujemy się z Tobą i przekażemy informacje o dalszych działaniach.
 5. W każdej chwili możesz sprawdzać status swojego zgłoszenia tutaj.

Jakie dokumenty dostarczyć

 1. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość prawnego opiekuna (np. paszport).
 2. Dokumentację medyczną.
 3. Opis okoliczności zdarzenia.
 4. Legitymację szkolną ucznia.

Jeśli będą potrzebne dodatkowe dokumenty, poinformujemy Cię o tym po zgłoszeniu zdarzenia.

Pobyt w szpitalu

Co zrobić po zdarzeniu

 1. Zgłoś zdarzenie w PZU – leczenie szpitalne (najlepiej po zakończonym leczeniu, nie później niż 3 lata od daty zdarzenia).
 2. Skompletuj dokumenty; dołącz je do zgłoszenia internetowego lub wyślij e-mailem w formie skanu na adres kontakt@pzu.pl.
 3. Skontaktujemy się z Tobą i przekażemy informacje o dalszych działaniach.
 4. W każdej chwili możesz sprawdzać status swojego zgłoszenia tutaj.

Jakie dokumenty dostarczyć

 1. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (np. paszport).
 2. Dokumentację medyczną z leczenia szpitalnego.

Jeśli będą potrzebne dodatkowe dokumenty, poinformujemy Cię o tym po zgłoszeniu zdarzenia.

Złamanie nogi w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Co zrobić po zdarzeniu

 1. Wezwij pogotowie.
 2. Zgłoś zdarzenie w PZU – obrażenia ciała (najlepiej po zakończonym leczeniu, nie później niż 3 lata od daty zdarzenia).
 3. Skompletuj dokumenty; dołącz je do zgłoszenia internetowego lub wyślij e-mailem w formie skanu na adres kontakt@pzu.pl.
 4. Skontaktujemy się z Tobą i przekażemy informacje o dalszych działaniach.
 5. W każdej chwili możesz sprawdzać status swojego zgłoszenia tutaj.

Jakie dokumenty dostarczyć

 1. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (np. paszport).
 2. Opis okoliczności zdarzenia.
 3. Dokumentację medyczną z udzielenia pierwszej pomocy po wypadku oraz z dalszego przebiegu leczenia.

Jeśli będą potrzebne dodatkowe dokumenty, poinformujemy Cię o tym po zgłoszeniu zdarzenia.

Urodzenie dziecka

Co zrobić po zdarzeniu

 1. Zgłoś zdarzenie w PZU.
 2. Skompletuj dokumenty; dołącz je do zgłoszenia internetowego lub wyślij e-mailem w formie skanu na adres kontakt@pzu.pl.
 3. Skontaktujemy się z Tobą i przekażemy informacje o dalszych działaniach.
 4. W każdej chwili możesz sprawdzać status swojego zgłoszenia tutaj.

Jakie dokumenty dostarczyć

 1. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (np. paszport).
 2. Odpis skrócony aktu urodzenia.
 3. Pełnomocnictwo – jeśli zgłaszasz zdarzenie w czyimś imieniu.

Jeśli będą potrzebne dodatkowe dokumenty, poinformujemy Cię o tym po zgłoszeniu zdarzenia.

Operacja chirurgiczna

Co zrobić po zdarzeniu

 1. Zgłoś zdarzenie w PZU.
 2. Skompletuj dokumenty, wyślij je e-mailem w formie skanu na adres kontakt@pzu.pl.
 3. dołącz do zgłoszenia internetowego lub przynieś do najbliższej jednostki PZU.
 4. Skontaktujemy się z Tobą i przekażemy informacje o dalszych działaniach.
 5. W każdej chwili możesz sprawdzać status swojego zgłoszenia tutaj.

Jakie dokumenty dostarczyć

 1. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (np. paszport).
 2. Dokumentację medyczną potwierdzającą przeprowadzenie operacji.

Jeśli będą potrzebne dodatkowe dokumenty, poinformujemy Cię o tym po zgłoszeniu zdarzenia.

Zgon

Co zrobić po zdarzeniu

 1. Zgłoś zdarzenie w PZU.
 2. Skompletuj dokumenty; dołącz je do zgłoszenia internetowego lub wyślij e-mailem w formie skanu na adres kontakt@pzu.pl.
 3. Skontaktujemy się z Tobą i przekażemy informacje o dalszych działaniach.
 4. W każdej chwili możesz sprawdzać status swojego zgłoszenia tutaj.

Jakie dokumenty dostarczyć

 1. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (np. paszport).
 2. Skrócony odpis aktu zgonu.

Jeśli będą potrzebne dodatkowe dokumenty, poinformujemy Cię o tym po zgłoszeniu zdarzenia.

Pokaż więcej

Pytania naszych klientów

Pokaż więcejZwiń

Dokumenty do pobrania

Jak zgłosić szkodę lub roszczenie

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij