Pojazd

W zależności od rozmiaru uszkodzeń Twojego pojazdu, wysokość  odszkodowania możesz poznać na dwa sposoby.

 1. Kwotę odszkodowania zaproponuje Ci nasz system, już podczas zgłaszania szkody przez serwis www, wystarczy, że zaznaczysz uszkodzone elementy pojazdu. Jest to możliwe, dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu, które wprowadziliśmy na rynek ubezpieczeniowy. 

     Samoobsługa szkody w PZU.

2. Wysokość odszkodowania możemy wyliczyć również na podstawie:

 • przesłanych zdjęć,
 • wideooględzin (link  otrzymasz SMS-em),
 • oględzin w naszym oddziale, w warsztacie współpracującym z PZU lub w innym wybranym przez Ciebie miejscu,
 • rozmowy telefonicznej (w przypadku niewielkich uszkodzeń).

 O decyzji poinformujemy Cię w sposób, który wybierzesz:

 • przez serwis www,
 • e-maile,
 • listem.
 Jeżeli warunki ubezpieczenia nie stanowią inaczej, decyzję w Twojej sprawie wydamy najszybciej, jak to możliwe, ale nie później niż 30 dni od daty zgłoszenia (w praktyce dużo szybciej). Jeżeli wydanie decyzji w tym terminie nie będzie możliwe, np. jeżeli nie otrzymamy wszystkich dokumentów, decyzję wydamy do 14 dni od dostarczenia ostatniego wymaganego dokumentu. 

 

 

Informacja dotycząca roszczenia o odszkodowanie z tytułu wartości handlowej pojazdu z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 12 października 2001 r. (sygnatura III CZP 77/01) odszkodowanie za uszkodzenie samochodu może obejmować, oprócz kosztów jego naprawy, także zapłatę sumy pieniężnej, odpowiadającej różnicy między wartością tego samochodu przed uszkodzeniem i po naprawie. Poszkodowany w ramach realizacji uprawnień wynikających z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, ma możliwość zgłoszenia roszczenia z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu, w związku ze szkodą w tym pojeździe.  

Majątek

W zależności od rozmiaru uszkodzeń Twojego domu, mieszkania, ruchomości lub innych przedmiotów, wysokość odszkodowania możesz poznać na dwa sposoby.

 1. Kwotę odszkodowania zaproponuje Ci nasz system, już podczas zgłaszania szkody przez serwis www, wystarczy, że zaznaczysz uszkodzone elementy. Jest to możliwe, dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu, które wprowadziliśmy na rynek ubezpieczeniowy.
 2. Wysokość odszkodowania możemy wyliczyć również na podstawie:
 • rozmowy telefonicznej (w przypadku niewielkich uszkodzeń),
 • przesłanych do nas zdjęć,
 • przeprowadzonych oględzin w miejscu zdarzenia.

O decyzji poinformujemy Cię w sposób, który wybierzesz:

 • przez serwis www,
 • e-mailem,
 • listem.
 Jeżeli warunki ubezpieczenia nie stanowią inaczej, decyzję w Twojej sprawie wydamy najszybciej, jak to możliwe, ale nie później niż 30 dni od daty zgłoszenia (w praktyce dużo szybciej). Jeżeli wydanie decyzji w tym terminie nie będzie możliwe, np. jeżeli nie otrzymamy wszystkich dokumentów, decyzję wydamy do 14 dni od dostarczenia ostatniego wymaganego dokumentu. 

 

 

Ludzie

 • Rozpatrzymy sprawę na podstawie dostępnej dokumentacji (w razie potrzeby przeprowadzimy badanie medyczne po zakończonym leczeniu).
 • O decyzji poinformujemy Cię w sposób, który wybierzesz:
  • przez serwis www,
  • e-mailem,
  • listem. 
Jeżeli warunki ubezpieczenia nie stanowią inaczej, decyzję w Twojej sprawie wydamy najszybciej, jak to możliwe, ale nie później niż 30 dni od daty zgłoszenia (w praktyce dużo szybciej). Jeżeli wydanie decyzji w tym terminie nie będzie możliwe, np. jeżeli nie otrzymamy wszystkich dokumentów, decyzję wydamy do 14 dni od dostarczenia ostatniego wymaganego dokumentu. 

 

 

Pytania naszych klientów

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij