PZU SA jest otwarte na dialog oraz polubowne rozwiązywanie ewentualnych sporów z klientami. W sprawach spornych zachęcamy do skorzystania z postępowania mediacyjnego prowadzonego w Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Postępowanie poprowadzi fachowy i bezstronny mediator, na którego obie strony wyrażą zgodę. Jesteśmy firmą przyjazną mediacji i dołożymy wszelkich starań, aby osiągnąć kompromisowe rozwiązania.

Dziękujemy za Wasze zaufanie. Dzięki Wam, w latach 2015-2017, zostaliśmy trzykrotnie wyróżnieni przez Komisję Nadzoru Finansowego jako „Instytucja finansowa przyjazna mediacji”.

Zamknij