IKE w PZU

MATERIAŁ MARKETINGOWY

Indywidualne Konto Emerytalne IKE PZU

Skorzystaj z promocji, przyjdź do oddziału PZU i podpisz umowę o prowadzenie IKE.
Dla umów zawartych w okresie promocji PZU Życie SA udziela rabatu w postaci obniżenia o 50% wysokości opłaty manipulacyjnej w okresie do końca trwania umowy.
Promocja potrwa od 1 lipca 2016 roku do 31 grudnia 2018 roku.
 

Dla kogo?

Indywidualne Konto Emerytalne IKE PZU to oferta dla osób zainteresowanych długoterminowym oszczędzaniem środków na dodatkową, indywidualnie gromadzoną emeryturę w ramach III filara systemu emerytalnego i chcących zabezpieczyć kapitał na czas po zakończeniu aktywności zawodowej. To także doskonała inwestycja, zarówno dla osób preferujących bardziej aktywny i indywidualny sposób zarządzania swoimi środkami (program indywidualny), jak i dla osób, które korzystają z zaproponowanego programu inwestycyjnego dostosowanego do wieku ubezpieczającego (program rekomendowany).

Korzyści

Sześć dostępnych funduszy oznacza możliwość efektywnej dywersyfikacji portfela zgodnie z możliwościami finansowymi oraz temperamentem inwestycyjnym każdego zainteresowanego. Dzięki odpowiedniej dywersyfikacji ryzyka można minimalizować ewentualne straty w okresach bessy, przenosząc środki na przykład do funduszy pieniężnych, lub też zwiększać potencjalny zysk, wybierając agresywne fundusze akcyjne w okresach prosperity na giełdach (program indywidualny).

Bardzo ważna jest możliwość oszczędzania bez potrącania 19% podatku od zysków kapitałowych oraz elastyczność dodatkowych wpłat – klient sam decyduje o ich terminie i wysokości.

Program inwestowania dostosowany jest do indywidualnych potrzeb i zakłada dwa podstawowe warianty:

  • rekomendowany – stworzony przez naszych specjalistów z myślą o wszystkich, którzy cenią wygodę, wysokie zyski i bezpieczeństwo powierzonych środków,
  • indywidualny – jeżeli ktoś sam chce decydować o swoim portfelu inwestycyjnym.

Fundusz daje także możliwość lokowania nadwyżek wpłat ponad roczny limit przewidziany Ustawą o IKE na rachunku dodatkowym w wybranym funduszu i swobodny dostęp do gromadzonych tam środków, charakteryzuje się przejrzystymi i niskimi opłatami z atrakcyjnymi zniżkami i wymaga minimum formalności przy zawarciu umowy (brak badań lekarskich).

Środki zgromadzone na IKE zgodnie z wolą oszczędzajacego mogą być wypłacane zarówno w formie jednorazowej, jak i ratalnej. Gwarantowana jest także pełna płynność – częściowy lub całkowity zwrot wpłaconych środków w dowolnym momencie inwestycji.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

 Ubezpieczeniem objęte są wypłaty środków z rachunku IKE oszczędzającemu po osiągnięciu wieku emerytalnego lub nabyciu uprawnień emerytalnych, lub uposażonym w przypadku śmierci oszczędzającego, oraz wypłata sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci oszczędzającego w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA.

Słowa kluczowe:
Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty