Uwaga: W związku z wycofaniem indywidualnego ubezpieczenia Świat Zysków z oferty, nie ma możliwości zawierania umów dla kolejnych subskrypcji.

Indywidualne ubezpieczenie

Strukturyzowane ubezpieczenie na życie z gwarancją kapitału – PZU Świat Zysków

Bezpieczna inwestycja i pieniądze dla bliskich, gdyby Ciebie zabrakło – umowa ubezpieczenia na 5 lat.

Warianty ubezpieczenia

Sprawdź, jakie są różnice pomiędzy wariantami ubezpieczenia.

  Wariant I Wariant II
Wpłata minimalna 20 000 zł 6000 zł
Wpłata maksymalna   19 999,99 zł
Opłata subskrypcyjna – w % składki wpłaconej 0% 1%
Składka zainwestowana – w % składki wpłaconej 100% 99%
Gwarancja wypłaty na koniec umowy – w % składki wpłaconej 100% 99%

Jakie pobieramy opłaty

Pobieramy następujące opłaty:

  • subskrypcyjną – zapłacisz ją, jeśli wybierzesz wariant II ubezpieczenia i wynosi ona 1% wpłaconej składki.
  • związaną z wykupem – dla aktualnej subskrypcji wynosi ona od 9,60% do 0,16% wartości składki zainwestowanej – w zależności od liczby pełnych miesięcy umowy, które upłynęły od początku okresu odpowiedzialności. Opłatę pobieramy, jeśli zrezygnujesz z ubezpieczenia przed zakończeniem umowy.

Ochrona ubezpieczeniowa - wsparcie dla bliskich

PZU Świat Zysków jest ubezpieczeniem na życie. Oznacza to, że w razie Twojej śmierci wypłacimy Twoim bliskim 101% składki zainwestowanej.

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Ich listę znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Komunikaty

Komunikat o zmianie w Tabelach opłat i limitów oraz załącznikach do Tabel opłat i limitów w 4 subskrypcjach Świata Zysków przeprowadzonych w okresie: luty, marzec, kwiecień oraz czerwiec 2017 r.

Informujemy, że zmieniły się kody Bloomberg:

- dla Indeksu Multi-Strategia dotychczasowy kod CBKIALPO Indeks na SGKMALPO Indeks;
- dla subindeksu Dynamiczny dotychczasowy kod CBKIDYP8 Index na SGKMDYP8 Indeks; 
- dla subindeksu Defensywny dotychczasowy kod CBKIDEP8 Index na SGKMDEP8 Indeks.
Zaktualizowane zostały obowiązujące Tabele opłat i limitów oraz załączniki do tych Tabel.
Metodologia obliczania wartości indeksu i subindeksów nie zmieniła się.

Aktualne załączniki znajdują się w zakładce Archiwalne pod nazwą:

- Tabela opłat i limitów (kod tabeli F175) – obowiązuje od 20.11.2020 r.,
- Tabela opłat i limitów (kod tabeli F176) – obowiązuje od 20.11.2020 r.,
- Tabela opłat i limitów (kod tabeli F177) – obowiązuje od 20.11.2020 r.,
- Tabela opłat i limitów (kod tabeli F178) – obowiązuje od 20.11.2020 r.,
- Tabela opłat i limitów (kod tabeli F180) – obowiązuje od 20.11.2020 r.,
- Tabela opłat i limitów (kod tabeli F181) – obowiązuje od 20.11.2020 r., 
- Tabela opłat i limitów (kod tabeli F182) – obowiązuje od 20.11.2020 r.,
- Tabela opłat i limitów (kod tabeli F183) – obowiązuje od 20.11.2020 r.,
- Załącznik do Tabeli opłat i limitów (kody tabel: F175 i F176) – obowiązuje od 20.11.2020 r.,
- Załącznik do Tabeli opłat i limitów (kody tabel: F177 i F178) – obowiązuje od 20.11.2020 r.,
- Załącznik do Tabeli opłat i limitów (kody tabel: F180 i F181) – obowiązuje od 20.11.2020 r.,
- Załącznik do Tabeli opłat i limitów (kody tabel: F182 i F183) – obowiązuje od 20.11.2020 r.

Komunikat o zmianie w Tabelach opłat i limitów w 3 subskrypcjach Świata Zysków przeprowadzonych w okresie: październik, listopad 2018 r. oraz styczeń 2019 r.

Informujemy, że w związku z przejęciem przez spółkę Bristol-Myers Squibb spółki Celgene, która stanowiła jedną ze składowych koszyka, zmianie uległy obowiązujące Tabele opłat i limitów.

Aktualne załączniki znajdują się w zakładce Archiwalne pod nazwą:

- Tabela opłat i limitów (kod tabeli F204) – obowiązuje od 21.11.2019 r.,
- Tabela opłat i limitów (kod tabeli F205) – obowiązuje od 21.11.2019 r.,
- Tabela opłat i limitów (kod tabeli F206) – obowiązuje od 21.11.2019 r.,
- Tabela opłat i limitów (kod tabeli F207) – obowiązuje od 21.11.2019 r.,
- Tabela opłat i limitów (kod tabeli F208) – obowiązuje od 21.11.2019 r.,
- Tabela opłat i limitów (kod tabeli F209) – obowiązuje od 21.11.2019 r.

Komunikat o zmianie w załącznikach do Tabel opłat i limitów w 3 subskrypcjach Świata Zysków przeprowadzonych w okresie: sierpień, wrzesień, październik 2015 r.

Informujemy, że w związku ze zmianą indeksu VIX na indeks  Commerzbank US Votality Futures Tracker, w oparciu o notowania którego jest wybierana długość okresu (20 lub 120 dni) służącego do określenia alokacji portfela inwestycyjnego (mechanizm automatycznej zmiany alokacji), zmianie uległy załączniki do obowiązujących Tabel opłat i limitów.

Aktualne załączniki znajdują się w zakładce Archiwalne pod nazwą:

- Załącznik do Tabel opłat i limitów (kod tabel F134 i F135) – obowiązuje od 01.04.2019 r.,
- Załącznik do Tabel opłat i limitów (kod tabel F136 i F137) – obowiązuje od 01.04.2019 r.,
- Załącznik do Tabel opłat i limitów (kod tabel F143 i F144) – obowiązuje od 01.04.2019 r.

Komunikat o zmianie w załącznikach do Tabel opłat i limitów w 5 subskrypcjach Świata Zysków przeprowadzonych w okresie: październik, listopad, grudzień 2014 r. oraz luty i marzec 2015 r.

Informujemy, że w związku z planowanym Brexitem zostały pojęte działania mające na celu umożliwienie dalszego kontynuowania strategii inwestycyjnej w oparciu o fundusz M&G Global Dividend Fund, którego nazwa została zmianiona na M&G (Lux) Global Dividend Fund. Zmianie uległy załączniki do obowiązujących Tabel opłat i limitów.

Aktualne załączniki znajdują się w zakładce archiwalne pod nazwami:

- Załącznik do Tabeli opłat i limitów (kod tabeli: F121) – obowiązuje od 07.12.2018 r.,
- Załącznik do Tabeli opłat i limitów (kod tabeli: F122) – obowiązuje od 07.12.2018 r.,
- Załącznik do Tabeli opłat i limitów (kod tabeli: F123) – obowiązuje od 07.12.2018 r.,
- Załącznik do Tabeli opłat i limitów (kod tabeli: F124) – obowiązuje od 07.12.2018 r.,
- Załącznik do Tabeli opłat i limitów (kod tabeli: F125) – obowiązuje od 07.12.2018 r.”

Dokumenty do pobrania

Archiwalne

Tabele opłat i limitów 2017 rok

Tabele opłat i limitów 2014 rok

Tabele opłat i limitów 2016 rok

Tabele opłat i limitów 2015 rok

Tabele opłat i limitów 2018 rok

Tabele opłat i limitów 2019 rok

KIDy

KID (z ang. „Key Information Document") – Dokument zawierający kluczowe informacje, który wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. oraz Rozporządzenia delegowanego z dnia 8.03.2017 r. wraz z załącznikami.

Informacje prawne i o ryzyku inwestycyjnym

W tym ubezpieczeniu ryzyko inwestycyjne, rozumiane jako ryzyko utraty części zainwestowanych pieniędzy, występuje wyłącznie w wariancie II. Oznacza to, że – przy założeniu, że nie zrealizuje się ryzyko upadłości ubezpieczyciela – na koniec umowy wypłacimy Ci składkę zainwestowaną, czyli 99% wpłaconej składki (wariant II). Natomiast w wariancie I ryzyko inwestycyjne nie występuje. Oznacza to, że – przy założeniu, że nie zrealizuje się ryzyko upadłości ubezpieczyciela – wypłacimy Ci na koniec umowy 100% wpłaconej składki.

Opodatkowanie wypłat z ubezpieczenia regulują obowiązujące przepisy prawa, które dotyczą podatku dochodowego – w szczególności przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz inne stosowne przepisy prawa.

Tekst o ubezpieczeniu ma wyłącznie charakter informacyjny, przybliża w sposób ogólny specyfikę oraz zakres ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Zamknij