Indywidulane ubezpieczenie

Strukturyzowane ubezpieczenie na życie z gwarancją kapitału – PZU Świat Zysków

Bezpieczna inwestycja i pieniądze dla bliskich, gdyby Ciebie zabrakło – umowa ubezpieczenia na 5 lat.

Dla kogo

Ubezpieczenie dla osób od 18. do 69. roku życia, które chcą inwestować przy zachowaniu gwarancji 100% lub 99% wpłaconego kapitału (w zależności od wariantu). Postanowienia dodatkowe do ogólnych warunków ubezpieczenia mogą przewidywać zawarcie umowy przez osoby w innym wieku. 

Co możesz zyskać

Ubezpieczenie na życie i bezpieczne inwestowanie pieniędzy w jednym. Umożliwia je nasze ubezpieczenie.

Bezpieczna inwestycja pieniędzy

Gwarantowana wypłata 100% lub 99% wpłaconej składki na koniec umowy – w zależności od wybranego wariantu.

Inwestycja w formie polisy na życie

W razie Twojej śmierci wskazane przez Ciebie osoby otrzymają pieniądze z ubezpieczenia.

Przystępna wpłata minimalna

Jednorazowo możesz wpłacić już 6 tys. zł.

Możliwość atrakcyjnego zysku

Twoje pieniądze inwestujemy w atrakcyjne instrumenty finansowe. Łączymy bezpieczeństwo kapitału z szansą na osiągnięcie zysków.

Dokładnie obserwujemy sytuacje rynkową i co miesiąc lub co dwa przygotowujemy nową propozycję inwestycyjną. Możesz z niej skorzystać w aktualnej subskrypcji.

Aktualna subskrypcja to czas, w którym można złożyć wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia i wpłacić składkę.

Jak działa ubezpieczenie

Jak rozpocząć inwestowanie

 • Wystarczy, że podpiszesz umowę i wpłacisz jednorazowo 6000 zł, a jeśli masz skończone 70 lat – 20 000 zł lub więcej.
 • Umowa ubezpieczenia trwa 5 lat.
 • Po tym czasie otrzymasz 100% lub 99% wpłaconej kwoty (w zależności od wybranego wariantu) i bonus inwestycyjny, jeśli strategia inwestycyjna przyniesie zyski.

Kiedy wypłacimy pieniądze

 • Na zakończenie umowy – 100% lub 99% wpłaconej kwoty wraz zbonusem inwestycyjnym, jeśli strategia inwestycyjna przyniesie zyski.
 • Jeśli odstąpisz od umowy w ciągu 30 dni od jej zawarcia – 100% wpłaconej kwoty.
 • Jeśli odstąpisz od umowy w ciągu 60 dni od daty otrzymania pierwszego pisma rocznicowego – 96% wpłaconej kwoty (nie pobieramy opłaty związanej z wykupem).
 • W każdej chwili na Twój wniosek – w tym przypadku 100% lub 99% wpłaconej kwoty pomniejszymy o opłatę związaną z wykupem.
 • Jeśli umrzesz – wypłatę z ubezpieczenia przekażemy wskazanym przez Ciebie osobom.

Warianty ubezpieczenia

Sprawdź, jakie są różnice pomiędzy wariantami ubezpieczenia.

  Wariant I Wariant II
Wpłata minimalna 10 000 zł 6000 zł
Wpłata maksymalna   9999,99 zł
Opłata subskrypcyjna – w % składki wpłaconej 0% 1%
Składka zainwestowana – w % składki wpłaconej 100% 99%
Gwarancja wypłaty na koniec umowy – w % składki wpłaconej 100% 99%

Jakie pobieramy opłaty

Pobieramy następujące opłaty:

 • subskrypcyjną – zapłacisz ją, jeśli wybierzesz wariant II ubezpieczenia i wynosi ona 1% wpłaconej składki.
 • związaną z wykupem – dla aktualnej subskrypcji wynosi ona od 12% do 0.20% wartości składki zainwestowanej – w zależności od liczby pełnych miesięcy umowy, które upłynęły od początku okresu odpowiedzialności. Opłatę pobieramy, jeśli zrezygnujesz z ubezpieczenia przed zakończeniem umowy.

Ochrona ubezpieczeniowa - wsparcie dla bliskich

PZU Świat Zysków jest ubezpieczeniem na życie. Oznacza to, że w razie Twojej śmierci wypłacimy Twoim bliskim 101% składki zainwestowanej.

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Ich listę znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Dlaczego warto

 • Możesz bezpiecznie inwestować.
 • Dbasz o bezpieczeństwo swoich bliskich.

Jak kupić ubezpieczenie

Aktualna subskrypcja

Subskrypcja 89 trwa tylko do 7 grudnia 2018 roku.

Strategia inwestowania w tej subskrypcji zakłada wzrost kursów akcji czterech spółek z sektora medycznego (Koszyk Akcji): Boston Scientific Corp., Merck & Company Inc., Celgene Corp. i UnitedHealth Group Inc. Firmy te należą do liderów w segmentach swojej działalności.

​Zobacz pełną informację o aktualnej subskrypcji

Informacje prawne i o ryzyku inwestycyjnym

W tym ubezpieczeniu ryzyko inwestycyjne, rozumiane jako ryzyko utraty części zainwestowanych pieniędzy, występuje wyłącznie w wariancie II. Oznacza to, że – przy założeniu, że nie zrealizuje się ryzyko upadłości ubezpieczyciela – na koniec umowy wypłacimy Ci składkę zainwestowaną, czyli 99% wpłaconej składki (wariant II). Natomiast w wariancie I ryzyko inwestycyjne nie występuje. Oznacza to, że – przy założeniu, że nie zrealizuje się ryzyko upadłości ubezpieczyciela – wypłacimy Ci na koniec umowy 100% wpłaconej składki.

Opodatkowanie wypłat z ubezpieczenia regulują obowiązujące przepisy prawa, które dotyczą podatku dochodowego – w szczególności przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz inne stosowne przepisy prawa.

Tekst o ubezpieczeniu ma wyłącznie charakter informacyjny, przybliża w sposób ogólny specyfikę oraz zakres ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij