Piotr Kuszewski – Prezes Zarządu

Dr Piotr Kuszewski w latach 2018-2020 był CFO Grupy Digital Care a w latach 2015-2016 zarządzał działalnością w Europie Środkowo-Wschodniej francuskiej grupy ubezpieczeniowej April. Od 2011 do 2015 roku Piotr Kuszewski był związany z Bankiem Gospodarstwa Krajowego gdzie był Prezesem Zarządu TFI BGK S.A., Dyrektorem Zarządzającym Pionem Inwestycji Infrastrukturalnych oraz Dyrektorem Departamentu Inwestycji Kapitałowych...

Czytaj więcej

Marcin Majerowski – Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego (kierunki Finanse i Bankowość oraz Informatyka i Ekonometria) i Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (kierunek Prawo). Ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Gdańskim oraz program Executive MBA w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu, gdzie uzyskał tytuł MBA...

Czytaj więcej

Rada Nadzorcza

Maciej Rapkiewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Artur Paździor - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Robert Zima - Sekretarz Rady Nadzorczej

Joanna Powichrowska – Członek Rady Nadzorczej

Artur Bartoszewicz - Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Jaworski - Członek Rady Nadzorczej

Filip Nowak - Członek Rady Nadzorczej

 

Zamknij