Wiktoria Braun – Wiceprezes Zarządu

Absolwentka Państwowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie (magister matematyki) oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (magister ekonomii), ponadto ukończyła studia podyplomowe z Zarządzania Projektami na Politechnice Warszawskiej...  

Czytaj więcej

Artur Paździor – Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej, Kierownik Katedry Finansów i Rachunkowości Politechniki Lubelskiej, profesor uczelni. Stopień doktora nauk ekonomicznych oraz doktora habilitowanego w dyscyplinie finanse uzyskał w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie...

Czytaj więcej

Rada Nadzorcza

Maciej Rapkiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Robert Zima – Sekretarz Rady Nadzorczej

Joanna Powichrowska – Członek Rady Nadzorczej

Artur Bartoszewicz – Członek Rady Nadzorczej

Filip Nowak  Członek Rady Nadzorczej

Agnieszka Zaborowska – Członek Rady Nadzorczej

Zamknij