Wiktoria Braun – Prezes Zarządu

Absolwentka Państwowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie (magister matematyki) oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (magister ekonomii), ponadto ukończyła studia podyplomowe z Zarządzania Projektami na Politechnice Warszawskiej...  

Czytaj więcej

Marcin Majerowski – Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego (kierunki Finanse i Bankowość oraz Informatyka i Ekonometria) i Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (kierunek Prawo). Ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Gdańskim oraz program Executive MBA w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu, gdzie uzyskał tytuł MBA...

Czytaj więcej

Rada Nadzorcza

Maciej Rapkiewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Robert Zima - Sekretarz Rady Nadzorczej

Joanna Powichrowska – Członek Rady Nadzorczej

Artur Bartoszewicz - Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Jaworski - Członek Rady Nadzorczej

Filip Nowak - Członek Rady Nadzorczej

Agnieszka Zaborowska - Członek Rady Nadzorczej

Zamknij