Marcin Żółtek – Prezes Zarządu

Dyrektor Inwestycyjny, zarządzający aktywami o wartości ponad 20 mld PLN. Do 2017 roku prezes Aviva PTE, zarządzającego 30 mld zł aktywów drugiego co do wielkości otwartego funduszu emerytalnego w Polsce. Wcześniej członek zarządu, dyrektor inwestycyjny i zarządzający portfelem papierów dłużnych w tej spółce...

Czytaj więcej

Jacek Tomasik – Członek Zarządu

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, uzyskał tytuł magistra na kierunku Finanse i Bankowość o specjalizacji finanse publiczne. Wcześniej ukończył zarządzanie i planowanie społeczne. Ukończył także studia podyplomowe na SGH Lean w Usługach i otrzymał tytuł Kaizen Coacha wystawiany przez Kaizen Institute...

Czytaj więcej

Marek Sakowski – Członek Zarządu

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, uzyskał tytuł magistra ekonomii w zakresie teorii ekonomii. W latach 1994 – 1995 pracował w banku Bank Creditanstalt SA. 

Czytaj więcej

Rada Nadzorcza

Paweł Surówka – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Ludwik Florek – Członek Rady Nadzorczej

Monika Piwońska – Członek Rady Nadzorczej

Joanna Powichrowska – Członek Rady Nadzorczej

Maciej Rapkiewicz – Członek Rady Nadzorczej (powołanie będzie skuteczne pod warunkiem uzyskania akceptacji KNF)

Artur Paździor – Członek Rady Nadzorczej (powołanie będzie skuteczne pod warunkiem uzyskania akceptacji KNF)

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij