Piotr Kuszewski – Prezes Zarządu

Dr Piotr Kuszewski w latach 2018-2020 był CFO Grupy Digital Care a w latach 2015-2016 zarządzał działalnością w Europie Środkowo-Wschodniej francuskiej grupy ubezpieczeniowej April. Od 2011 do 2015 roku Piotr Kuszewski był związany z Bankiem Gospodarstwa Krajowego gdzie był Prezesem Zarządu TFI BGK S.A., Dyrektorem Zarządzającym Pionem Inwestycji Infrastrukturalnych oraz Dyrektorem Departamentu Inwestycji Kapitałowych...

Czytaj więcej

Wiktoria Braun – Wiceprezes Zarządu

Ekspert w dziedzinie finansów przedsiębiorstw, ładu korporacyjnego, dobrych praktyk oraz zarządzania ryzykiem.

Absolwentka Państwowego Uniwersytetu im.Tarasa Szewczenki w Kijowie (magister matematyki uzyskany na wydziale Mechaniczno-Matematycznym) oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (magister ekonomii uzyskany na wydziale Finanse i Bankowość), ponadto ukończyła studia podyplomowe z Zarządzania Projektami na Politechnice Warszawskiej, jest członkiem Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Czytaj więcej

Marcin Majerowski – Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego (kierunki Finanse i Bankowość oraz Informatyka i Ekonometria) i Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (kierunek Prawo). Ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Gdańskim oraz program Executive MBA w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu, gdzie uzyskał tytuł MBA...

Czytaj więcej

Rada Nadzorcza

Maciej Rapkiewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Artur Paździor - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Robert Zima - Sekretarz Rady Nadzorczej

Joanna Powichrowska – Członek Rady Nadzorczej

Artur Bartoszewicz - Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Jaworski - Członek Rady Nadzorczej

Filip Nowak - Członek Rady Nadzorczej

 

Zamknij