PZU Centrum Operacji S.A

Informacje rejestrowe

PZU Centrum Operacji Spółka Akcyjna

Ul. Konstruktorska 13

02-673 Warszawa

NIP: 526-222-23-36

Krajowy Rejestr Sądowy nr KRS 0000043026

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy spółki wynosi 500 000,00 zł, kapitał wpłacony w całości

Komunikacja z akcjonariuszami

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij