Andrzej Nitecki – Wiceprezes Zarządu (p.o. Prezesa Zarządu)

Absolwent studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów MBA Politechniki Warszawskiej Szkoły Biznesu...

Czytaj więcej

Marek Czarnecki – Wiceprezes Zarządu

Absolwent studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów MBA Politechniki Warszawskiej Szkoły Biznesu...

Czytaj więcej

Rada Nadzorcza

Ewa Lis – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Iwona Lewińska – Członkini Rady Nadzorczej

Urszula Grześkiewicz-Brochwicz – Członkini Rady Nadzorczej

Zamknij