Grzegorz Janas – Prezes Zarządu PZU Centrum Operacji SA

Absolwent Uniwersytetu imienia Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Czytaj więcej

Marek Czarnecki – Wiceprezes Zarządu PZU Centrum Operacji SA

Absolwent studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów GMBA Politechniki Warszawskiej Szkoły Biznesu ukończonych z wynikiem bardzo dobrym (najlepszy projekt końcowy).

Czytaj więcej

Dorota Penger – Wiceprezes Zarządu PZU Centrum Operacji SA

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Administracja, ukończyła podyplomowe studia z zakresu Zarządzania i Organizacji w Administracji Publicznej a także studia podyplomowe w zakresie Kontrola i Audyt w Jednostkach Administracji Publicznej. 

Czytaj więcej

Izabela Wojtyczka – Wiceprezes Zarządu PZU Centrum Operacji SA

Absolwentka studiów magisterskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Doktorantka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Czytaj więcej

Rada Nadzorcza

Ernest Bejda  – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Grzegorz Magdziarz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

dr Aleksandra Dołhan – Sekretarz Rady Nadzorczej

Piotr Rycerski – Członek Rady Nadzorczej

Paweł Pasik – Członek Rady Nadzorczej

Zamknij