Aleksandra Agatowska – Prezes Zarządu PZU Życie SA

Absolwentka Socjologii Gospodarki i Badań Rynkowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła wiele programów menedżerskich w zakresie strategii, zarządzania i finansów na renomowanych uniwersytetach, takich jak Columbia University w Nowym Jorku, Northwestern Kellogg School of Management oraz London School of Economics and Political Science. 

Czytaj więcej

Maciej Rapkiewicz – Członek Zarządu PZU Życie SA

Przed powołaniem do Zarządu PZU SA pełnił funkcję członka Zarządu TFI BGK S.A. Pracował również m.in. w ŁSSE S.A., gdzie był prezesem Zarządu, a także prowadził działalność w zakresie doradztwa gospodarczego.

Czytaj więcej

Bartłomiej Litwińczuk – Członek Zarządu PZU Życie SA

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Adwokat w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Wykonywał zawód adwokata, specjalizując się w dziedzinie prawa cywilnego...

Czytaj więcej

Tomasz Kulik – Członek Zarządu PZU Życie SA

Do chwili powołania do Zarządu PZU SA był dyrektorem Biura Planowania i Kontrolingu.Przygotowywał strategię Grupy Kapitałowej PZU na lata 2016-20 oraz politykę kapitałowo-dywidendową. Był również członkiem ...

Czytaj więcej

Dorota Macieja – Członek Zarządu PZU Życie SA

Z Grupą PZU związana od 2016 roku. Początkowo pełniła funkcję dyrektora nadzorującego prewencję i sponsoring w PZU SA i PZU Życie SA. W 2017 roku została powołana na Członka Zarządu PZU Życie SA.

Czytaj więcej

Sylwia Matusiak – Członek Zarządu PZU Życie SA

Do chwili powołania do Zarządu PZU Życie SA zajmowała stanowisko dyrektora zarządzającego ds. marketingu, sponsoringu i prewencji.

Czytaj więcej

Dominik Witek – Członek Zarządu PZU Życie SA

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Posiada tytuł zawodowy adwokata i radcy prawnego. Ukończył również studia z obszaru zarządzania i biznesu (MBA) w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu.

Czytaj więcej

Andrzej Jaworski – Członek Zarządu PZU Życie SA

Absolwent studiów doktoranckich z zakresu politologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Czytaj więcej

Rada Nadzorcza

Beata Kozłowska-Chyła – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Piotr Głod – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Marta Bekus – Majewska – Sekretarz Rady Nadzorczej PZU Życie SA

Marcin Szuba – Członek Rady Nadzorczej

Beata Teresa Bieńkowska – Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Robert Nowacki – Członek Rady Nadzorczej

Joanna Szandorowska – Członek Rady Nadzorczej

Kamil Kowaleczko - Członek Rady Nadzorczej

Zamknij