Roman Pałac – Prezes Zarządu PZU Życie SA

Absolwent Ekonomii w Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uzyskał tytuł Master of Business Administration (MBA) w London Business School, otrzymując nagrodę rektora przeznaczoną dla najlepszych absolwentów...

Czytaj więcej

Aleksandra Agatowska – Członek Zarządu PZU Życie SA

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego specjalizacji Socjologia Gospodarki i Badania Rynku oraz Columbia University w zakresie strategii firmy.

Czytaj więcej

Roger Hodgkiss – Członek Zarządu PZU Życie SA

Ma wieloletnie doświadczenie w branży usług finansowych. Uzyskał  z wyróżnieniem tytuł inżyniera, Liverpool University. Jest dyplomowanym biegłym rewidentem, certyfikowanym w Wielkiej Brytanii...

Czytaj więcej

Tomasz Karusewicz – Członek Zarządu PZU Życie SA

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania – specjalizacja w zakresie zarządzanie przedsiębiorstwem. Ukończył również studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami IT na Politechnice Warszawskiej w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej...

Czytaj więcej

Maciej Rapkiewicz – Członek Zarządu PZU Życie SA

Członek Zarządu PZU SA i PZU Życie SA odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem. Z Grupą PZU związany z przerwami od 1998 r. Był m.in. Członkiem Zarządu TFI PZU SA (2006-2009) oraz sprawował funkcje kierownicze w obszarze finansów...

Czytaj więcej

Bartłomiej Litwińczuk – Członek Zarządu PZU ŻYCIE SA

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Adwokat w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Wykonywał zawód adwokata, specjalizując się w dziedzinie prawa cywilnego...

Czytaj więcej

Tomasz Kulik – Członek Zarządu PZU ŻYCIE SA

Do chwili powołania do Zarządu PZU SA był dyrektorem Biura Planowania i Kontrolingu.Przygotowywał strategię Grupy Kapitałowej PZU na lata 2016-20 oraz politykę kapitałowo-dywidendową. Był również członkiem ...

Czytaj więcej

Dorota Macieja – Członek Zarządu PZU ŻYCIE SA

Z Grupą PZU związana od 2016 roku. Początkowo pełniła funkcję dyrektora nadzorującego prewencję i sponsoring w PZU SA i PZU Życie SA. W 2017 roku została powołana na Członka Zarządu PZU Życie SA.

Czytaj więcej

Małgorzata Sadurska – Członek Zarządu PZU ŻYCIE SA

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomowych studiów Organizacja i Zarządzanie w Lubelskiej Szkole Biznesu...

Czytaj więcej

Rada Nadzorcza

Paweł Surówka – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Piotr Głod – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Marcin Szuba – Sekretarz Rady Nadzorczej

Beata Teresa Bieńkowska – Członek Rady Nadzorczej

Norbert Dworak – Członek Rady Nadzorczej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij