Aleksandra Agatowska – Prezes Zarządu PZU Życie SA

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego specjalizacji Socjologia Gospodarki i Badania Rynku oraz Columbia University w zakresie strategii firmy.

Czytaj więcej

Maciej Rapkiewicz – Członek Zarządu PZU Życie SA

Członek Zarządu PZU SA i PZU Życie SA odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem. Z Grupą PZU związany z przerwami od 1998 r. Był m.in. Członkiem Zarządu TFI PZU SA (2006-2009) oraz sprawował funkcje kierownicze w obszarze finansów...

Czytaj więcej

Bartłomiej Litwińczuk – Członek Zarządu PZU Życie SA

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Adwokat w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Wykonywał zawód adwokata, specjalizując się w dziedzinie prawa cywilnego...

Czytaj więcej

Tomasz Kulik – Członek Zarządu PZU Życie SA

Do chwili powołania do Zarządu PZU SA był dyrektorem Biura Planowania i Kontrolingu.Przygotowywał strategię Grupy Kapitałowej PZU na lata 2016-20 oraz politykę kapitałowo-dywidendową. Był również członkiem ...

Czytaj więcej

Dorota Macieja – Członek Zarządu PZU Życie SA

Z Grupą PZU związana od 2016 roku. Początkowo pełniła funkcję dyrektora nadzorującego prewencję i sponsoring w PZU SA i PZU Życie SA. W 2017 roku została powołana na Członka Zarządu PZU Życie SA.

Czytaj więcej

Małgorzata Kot – Członek Zarządu PZU Życie SA

Absolwentka Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. 

Czytaj więcej

Sylwia Matusiak – Członek Zarządu PZU Życie SA

Do chwili powołania do Zarządu PZU Życie SA zajmowała stanowisko dyrektora zarządzającego ds. marketingu, sponsoringu i prewencji.

Czytaj więcej

Ernest Bejda – Członek Zarządu PZU Życie SA

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył aplikację prokuratorską oraz adwokacką.

Czytaj więcej

Andrzej Jaworski – Członek Zarządu PZU Życie SA

Absolwent studiów doktoranckich z zakresu politologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Czytaj więcej

Rada Nadzorcza

Beata Kozłowska-Chyła – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Piotr Głod – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Marcin Szuba – Członek Rady Nadzorczej

Beata Teresa Bieńkowska – Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Robert Nowacki – Członek Rady Nadzorczej

Marcin Kowalczyk – Członek Rady Nadzorczej

Joanna Szandorowska – Członek Rady Nadzorczej

Marta Bekus – Majewska – Członek Rady Nadzorczej

Kamil Kowaleczko - Członek Rady Nadzorczej

Zamknij