Jarosław Mastalerz – Członek Zarządu kierujący pracami Zarządu w oczekiwaniu na zgodę Komisji Nadzoru Finansowego

Doświadczony menedżer od ponad 25 lat piastujący kluczowe stanowiska w zarządach największych międzynarodowych instytucji finansowych w Polsce, zarówno na rynku ubezpieczeniowym, jak i bankowym. Był w tym czasie odpowiedzialny za szereg funkcji biznesowych w obszarach finansów, operacji, strategii, marketingu oraz IT i technologii...

Czytaj więcej

Sławomir Bilik – Członek Zarządu

Z wykształceniem w dziedzinie finansów ze Szkoły Głównej Handlowej i ukończonymi studiami podyplomowymi Executive MBA na Uniwersytecie Gdańskim i Rotterdam School of Management, Sławomir Bilik posiada solidne podstawy teoretyczne wsparte bogatym doświadczeniem zawodowym. 

Czytaj więcej

Tomasz Kulik – Członek Zarządu

Do chwili powołania do Zarządu PZU SA był dyrektorem Biura Planowania i Kontrolingu.Przygotowywał strategię Grupy Kapitałowej PZU na lata 2016-20 oraz politykę kapitałowo-dywidendową. Był również członkiem...

Czytaj więcej

Maciej Rapkiewicz – Członek Zarządu

Przed powołaniem do Zarządu PZU SA pełnił funkcję członka Zarządu TFI BGK S.A. Pracował również m.in. w ŁSSE S.A., gdzie był prezesem Zarządu, a także prowadził działalność w zakresie doradztwa gospodarczego...

Czytaj więcej

Paweł Wajda – Członek Zarządu

Paweł Wajda jest profesorem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego (Profesor Uniwersytetu Warszawskiego); jest także absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Finanse i bankowość). Paweł Wajda wykonuje zawód adwokata.

Czytaj więcej

Iwona Wróbel – Członek Zarządu

Skuteczna menadżerka z ponad 25-letnim doświadczeniem w firmach z sektora ubezpieczeń, bankowości i rozliczeń.  Budowała i wdrażała strategie biznesowe w spółkach Skarbu Państwa i sektorze prywatnym. Specjalizuje się w budowaniu i wdrażaniu strategii w obszarze sprzedaży i zarządzania liniami biznesowymi...

Czytaj więcej

Rada Nadzorcza

Maciej Wejman – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Maria Szczęsna – Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Wygoda – Członek Rady Nadzorczej

Marcin Wojewódka – Członek Rady Nadzorczej

Jarosław Kochaniak – Członek Rady Nadzorczej 

Paweł Stykowski – Członek Rady Nadzorczej

 

Zamknij