PZU Projekt 01 SA

Informacje rejestrowe

PZU Projekt 01 SA

Rondo Ignacego Daszyńskiego 4

00-843 Warszawa

NIP: 525-284-04-00

Krajowy Rejestr Sądowy nr KRS 0000864393

Dnia 23 października 2020 roku Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu Spółki do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000864393.


Kapitał zakładowy spółki wynosi 150.000 zł i dzieli się na 15.000 akcji o wartości nominalnej 10 zł każda akcja.

Komunikacja z akcjonariuszami

Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

02.03.2021 r.

Zarząd Spółki pod firmą PZU Projekt 01 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie przy al. Jana Pawła II 24.

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

25.01.2021 r.

Zarząd Spółki pod firmą PZU Projekt 01 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie przy al. Jana Pawła II 24.

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

04.01.2021 r.

Zarząd Spółki pod firmą PZU Projekt 01 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie przy al. Jana Pawła II 24.

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

04.12.2020 r.

Zarząd Spółki pod firmą PZU Projekt 01 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie przy al. Jana Pawła II 24.

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji

09.11.2020 r.

Zarząd Spółki pod firmą PZU Projekt 01 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie przy al. Jana Pawła II 24.

Zamknij