Platforma Pomoc Online to internetowy serwis, utworzony w 2011 roku, którego głównym zadaniem jest wymiana informacji między podmiotami występującymi w charakterze wystawcy lub oferenta.

Rolą wystawców jest zamieszczenie informacji o pojazdach i innych rzeczach ruchomych, rolą oferentów jest wycena wraz z propozycją odkupu lub realizacji usługi związanej z przedmiotem oferty.

 

Za pośrednictwem Platformy PPO naszym partnerom pomagamy uzyskać:

 • oferty kupna i sprzedaży aut i innych przedmiotów ruchomych,
 • oferty realizacji i pozyskania zleceń napraw aut i innych przedmiotów ruchomych,
 • oferty realizacji i pozyskania zleceń transportu aut i innych przedmiotów ruchomych,
 • oferty realizacji i pozyskania zleceń utylizacji aut i innych przedmiotów ruchomych,
 • rynkową wycenę usług, pojazdów i innych przedmiotów ruchomych.

 

Rozwiązania obsługowe i technologiczne stosowane w serwisie dopasowywane są do warunków i oczekiwań wszystkich interesariuszy Platformy PPO, do których wlicza się:

 • poszkodowanych w szkodach komunikacyjnych i majątkowych,
 • zakłady ubezpieczeń,
 • rzeczoznawców niezależnych,
 • przedsiębiorstwa Car Fleet Management,
 • firmy wyspecjalizowane w obrocie pojazdami samochodowymi,
 • stacje demontażu i kasacji pojazdów,
 • zakłady naprawcze,
 • dostawców części samochodowych,
 • przedsiębiorstwa transportowe i pomoce drogowe.

 

Przebieg procesu aukcyjnego na Platformie Pomoc Online

Zestawienie głównych korzyści dla interesariuszy Platformy Pomoc Online

Jak zostać uczestnikiem aukcji na Platformie Pomoc Online

Zamknij