PZU LAB ukierunkowane jest na współpracę z klientami, pozwalając na lepsze zrozumienie ekspozycji przedsiębiorstwa na zagrożenia dla ciągłości prowadzonego biznesu, dostarczając jednocześnie kompleksowych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych w zakresie zarządzania ryzykiem.

PZU LAB realizuje strategię biznesu korporacyjnego PZU w zakresie budowania relacji z klientami poprzez dostarczanie wartości dodanej do ubezpieczenia.

Zamknij