Wojciech Dębski – Prezes Zarządu Tower Inwestycje Spółka z o.o.

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Mechanicznego Technologii i Automatyzacji o specjalności sprzęt mechaniczny (1983–1990) oraz studiów podyplomowych w zakresie samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim (2001–2002)...

Czytaj więcej

Marek Kozłowski – Wiceprezes Zarządu Tower Inwestycje Spółka z o.o.

Absolwent Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej gdzie uzyskał tytuł doktora nauk technicznych. Ukończył także Studium dla Dyrektorów
Finansowych – Zarządzanie finansami firmy na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Czytaj więcej

Rada Nadzorcza

Anna Sotek  Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Łukasz Malinowski  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Elżbieta Piela  Sekretarz Rady Nadzorczej

Henryk Puścizna – Członek Rady Nadzorczej

Zamknij