Wojciech Dębski – Wiceprezes Zarządu

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Mechanicznego Technologii i Automatyzacji o specjalności sprzęt mechaniczny (1983–1990) oraz studiów podyplomowych w zakresie samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim (2001–2002)....

Czytaj więcej

Paweł Gieniec – Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wyższej Szkoły Biznesu National Louis University w Nowym Sączu, gdzie ukończył studia magisterskie na kierunku Zarządzanie i Marketing o specjalizacji Zarządzanie Finansami (2003–2008). Ukończył także studia podyplomowe o specjalizacji Kontroler Finansowy w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (2010–2011)...

Czytaj więcej

Rada Nadzorcza

Iwona Zatorska-Pańtak – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Marzena Okła - Anuszewska – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Elżbieta Piela – Sekretarz Rady Nadzorczej

Zamknij