Adam Jenkins – Prezes Zarządu

 

Czytaj więcej

Wojciech Dębski – Wiceprezes Zarządu

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Mechanicznego Technologii i Automatyzacji o specjalności sprzęt mechaniczny (1983–1990) oraz studiów podyplomowych w zakresie samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim (2001–2002)...

Czytaj więcej

Marek Kozłowski – Wiceprezes Zarządu

Absolwent Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej gdzie uzyskał tytuł doktora nauk technicznych. Ukończył także Studium dla Dyrektorów
Finansowych – Zarządzanie finansami firmy na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Czytaj więcej

Zdzisław Sokal – Wiceprezes Zarządu

 

 

Czytaj więcej

Rada Nadzorcza

Piotr Nowak  Przewodniczący Rady Nadzorczej

Anna Sotek – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Elżbieta Piela  Sekretarz Rady Nadzorczej

Łukasz Malinowski  Członek Rady Nadzorczej

Henryk Puścizna – Członek Rady Nadzorczej

Zamknij