Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest największą instytucją finansową w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej. Na jej czele stoi PZU SA, którego tradycje sięgają 1803 roku, kiedy powstało pierwsze na ziemiach polskich towarzystwo ubezpieczeniowe.

Od 2010 roku spółka PZU SA jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie – od debiutu – znajduje się w czołówce najwyżej wycenianych i najbardziej płynnych spółek.

Grupa PZU zarządza ok. 300 mld zł aktywów i świadczy usługi dla 22 milionów klientów w pięciu krajach. Według badań spontanicznej znajomości marki, PZU osiąga wynik 88%, a w przypadku badań wspomaganej – 100%, co czyni PZU najbardziej rozpoznawalną marką w Polsce.

Obszary i kierunki działalności

Spółki Grupy PZU są aktywne nie tylko w ubezpieczeniach na życie i majątkowych, ale także w obszarze produktów inwestycyjnych, emerytalnych, ochrony zdrowia i bankowości. Dodatkowo – w ramach partnerstw strategicznych – PZU współpracuje z takimi firmami jak np.: LOT czy Allegro oraz świadczy usługi assistance dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw.

Strategiczną ambicją Grupy PZU jest nowe podejście do budowania relacji z klientem, które ma na celu integrację wszystkich obszarów działalności wokół klienta. Dzięki temu możliwe będzie dostarczanie produktów dopasowanych do klienta – w odpowiednim dla niego miejscu i czasie – oraz kompleksowe reagowanie na inne jego potrzeby. Wsparciem tego procesu jest wykorzystanie narzędzi bazujących na sztucznej inteligencji, big data i rozwiązaniach mobilnych, które przyczynią się do budowy trwałej przewagi technologicznej w zakresie zintegrowanej obsługi klienta.

Relacje z interesariuszami

PZU jest organizacją działającą na dużą skalę, świadomą rosnących oczekiwań różnych podmiotów, w tym m.in. inwestorów, klientów, pracowników, partnerów, ekspertów branżowych, otoczenia społecznego, z którego wywodzą się pracownicy i klienci Grupy PZU. Dlatego też zarządzanie relacjami z interesariuszami i ich wpływem na otoczenie biznesowe PZU realizuje w sposób świadomy i zrównoważony. Jest spółką otwartą na oczekiwania społeczne. W swoich działaniach dąży do kreowania trendów i konstruowania rozwiązań biznesowych w odpowiedzialny sposób. Angażuje się również w działania na rzecz społeczności lokalnych, w których funkcjonują klienci PZU. Zrównoważone zarządzanie to dla Grupy PZU świadomy wybór prowadzenia biznesu, który pozwala budować długoterminową wartość firmy w etyczny, transparentny sposób oraz uwzględnia potrzeby i oczekiwania interesariuszy.

Odpowiedzialne zarządzanie biznesem w Grupie PZU

Odpowiadamy na potrzeby naszych klientów

Budujemy nowe standardy w relacjach z dostawcami

Tworzymy inspirujące miejsce pracy

Jesteśmy liderem działań społecznych w zakresie bezpieczeństwa

Rozwijamy kulturę etyki i compliance

Świadomie zarządzamy wpływem na środowisko

Zamknij