Grupa PZU jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Na czele Grupy stoi Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU) - spółka giełdowa notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW). Tradycje marki PZU sięgają 1803 roku, kiedy powstało pierwsze w Polsce towarzystwo ubezpieczeniowe.

Od ponad 200 lat tym, co stanowi tożsamość Grupy PZU jest działalność ubezpieczeniowa, która koncentruje się na zapewnieniu spokoju i poczucia bezpieczeństwa klientom, poprzez oferowanie kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej we wszystkich najważniejszych dziedzinach życia prywatnego, publicznego i gospodarczego.

Relacje z interesariuszami

PZU jest organizacją działającą na dużą skalę, świadomą rosnących oczekiwań różnych podmiotów, w tym m.in. inwestorów, klientów, pracowników, partnerów, ekspertów branżowych, otoczenia społecznego, z którego wywodzą się pracownicy i klienci Grupy PZU. Dlatego też zarządzanie relacjami z interesariuszami i ich wpływem na otoczenie biznesowe PZU realizuje w sposób świadomy i zrównoważony. Jest spółką otwartą na oczekiwania społeczne. W swoich działaniach dąży do kreowania trendów i konstruowania rozwiązań biznesowych w odpowiedzialny sposób. Angażuje się również w działania na rzecz społeczności lokalnych, w których funkcjonują klienci PZU. Zrównoważone zarządzanie to dla Grupy PZU świadomy wybór prowadzenia biznesu, który pozwala budować długoterminową wartość firmy w etyczny, transparentny sposób oraz uwzględnia potrzeby i oczekiwania interesariuszy.

Odpowiedzialne zarządzanie biznesem w Grupie PZU

Odpowiadamy na potrzeby naszych klientów

Budujemy nowe standardy w relacjach z dostawcami

Tworzymy inspirujące miejsce pracy

Jesteśmy liderem działań społecznych w zakresie bezpieczeństwa

Rozwijamy kulturę etyki i compliance

Świadomie zarządzamy wpływem na środowisko

Zamknij