• 2024 r. – „Alfa” od Analizy Online dla PZU Sejf+
  Firma analityczna Analizy Online przyznała funduszowi SEJF+ po raz drugi w ciągu trzech lat nagrodę Alfa w kategorii polskich papierów skarbowych za wypracowanie ponadprzeciętnych stóp zwrotu w relacji do ponoszonego ryzyka. Od 2021 r., niezależnie od koniunktury panującej na rynku, fundusz regularnie znajduje się wśród najlepiej ocenianych przez Analizy Online.

 • 2024 r. – „Złoty Portfel” od dziennika Parkiet dla funduszu inPZU Akcji Sektora Informatycznego
  inPZU Akcje Sektora Informatycznego zdobył Złoty Portfel w kategorii „fundusz akcji zagranicznych”. W roku 2023 ten fundusz technologiczny zarobił dla inwestorów aż 53,15%, co zapewniło mu 3. miejsce w gronie najlepszych funduszy inwestycyjnych w Polsce wg dziennika Parkiet.

 • 2022 r. – „Alfa” od Analizy Online dla PZU Sejf+
  Firma analityczna Analizy Online przyznała prestiżową statuetkę ALFA 2021 dla PZU Sejf+. Fundusz został najwyżej oceniony w kategorii funduszy polskich papierów skarbowych ze względu na ponadprzeciętną stopę zwrotu wypracowaną w 2021 r. i wysoką efektywność zarządzania (relację zysku do ryzyka).

 • 2020 - TFI PZU najlepszym towarzystwem roku 
  Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU zdobyło tytuł „TFI Roku”. Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet” nagrodziła TFI PZU za rozwój platformy inwestycyjnej inPZU oraz doskonałe wyniki funduszy dłużnych. Dwa z nich – Fundusz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ i PZU Dłużny Rynków Wschodzących – zdobyły statuetki „Złote Portfele” za wysokie stopy zwrotu, poziom aktywów i stabilność wyników.

 • 2020 r. – Dwa razy „Alfa” od Analizy Online
  TFI PZU zostało uhonorowane przez niezależną firmę analityczną Analizy Online aż dwiema prestiżowymi statuetkami ALFY 2019. Fundusze PZU Obligacji Krótkoterminowych i PZU Dłużny Aktywny zostały najwyżej ocenione w kategorii najlepszych funduszy dłużnych ze względu na ponadprzeciętną stopę zwrotu, jaką przyniosły inwestorom w 2019 roku.
   
 • 2019 r.  – TFI PZU zajęło drugie miejsce w rankingu towarzystw funduszy inwestycyjnych przygotowanym przez dziennik Rzeczpospolita.
  TFI poddawane są szerokiej ocenie uwzględniającej m.in. wyniki funduszy inwestycyjnych oferowanych przez poszczególne TFI w okresie ostatnich 6, 12, 36 i 60 miesięcy.
  - inPZU – Fundusz Inwestycyjny Roku,
  - Nagroda Invest Cuffs 2019 w kategorii „Fundusz inwestycyjny roku” dla funduszu inPZU Akcje Polskie


 

 • 2019 r. – "Najbardziej wiarygodny w Polskiej Gospodarce" dla TFI PZU w kategorii "Rewolucjonista" za uruchomienie platformy internetowej inPZU, nagroda przyznana przez agencję informacyjną ISBnews 


 

 • 2017 r. – „Złoty Portfel” Parkiet dla PZU Akcji Spółek Dywidendowych za najlepszy fundusz akcyjny
 • 2016 r. – „Złoty Portfel” Parkiet dla PZU Papierów Dłużnych POLONEZ za najlepszy fundusz papierów dłużnych
 • 2016 r. – „Alfa” dla PZU Zrównoważony za najlepiej zarządzany fundusz w swojej klasie
 • 2015 r. – „Alfa” dla PZU Papierów Dłużnych POLONEZ za najlepiej zarządzany fundusz papierów dłużnych
 • 2012 r. – „Złoty Portfel” dla PZU Zrównoważony za najlepiej zarządzany fundusz w swojej klasie
 • 2011 r. – „Złoty Portfel” dla PZU Papierów Dłużnych POLONEZ za najlepiej zarządzany fundusz papierów dłużnych
 • 2011 r. – godło „Teraz Polska” dla PPE TFI PZU SA
 • 2011 r. – Laur Klienta – Odkrycie Roku 2011 dla PZU FIO Energia Medycyna Ekologia


 

 • 2009 r. – III miejsce dla TFI PZU SA w kategorii Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych – Najlepsza instytucja finansowa wg „Rzeczpospolitej”.


 • 2009 r. – Medal Europejski dla PPE TFI PZU SA

 

 • 2008 r. – II miejsce dla TFI PZU SA w kategorii Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych – Najlepsza instytucja finansowa wg „Rzeczpospolitej”.

 

 • 2008 r. – Medal Europejski dla PZU FIO Zrównoważony

 

 • 2007 r. – Medal Europejski dla PZU FIO Akcji KRAKOWIAK

 

 • 2006 r. – Medal Europejski dla PZU FIO Papierów Dłużnych POLONEZ

 

 • 2005 r. – Medal Europejski dla PZU SFIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK

Zamknij