PZU w Partnerstwie na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju w Polsce

W roku 2022 PZU przystąpił do Partnerstwa na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju, którego inicjatorem jest Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

To kolejny krok w realizacji celów ujętych w Strategii ESG PZU, czyli m.in. osiągnięcia neutralności klimatycznej czy wspierania transformacji klimatyczno-energetycznej kraju.

– Jako lider rynku ubezpieczeniowego w Polsce wspieramy najważniejszą od dziesięcioleci zmianę w polskiej gospodarce – transformację energetyczną. Konsekwentnie wprowadzamy zmiany w wielu obszarach, zarówno przy ograniczaniu emisji własnych, zwiększaniu inwestycji w OZE i wprowadzaniu nowych rozwiązań dla klientów. Przystąpienie do Partnerstwa wpisuje się w nasze ambitne cele – mówi Joanna Gorczyca, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju PZU, która 5 czerwca odebrała certyfikat uczestnictwa w partnerstwie.

Instytucje przystępujące do Partnerstwa uznają, że osiągnięcie ambitnych celów i zadań będzie możliwe dzięki wspólnemu działaniu w efektywny sposób, mobilizacji sił, ożywionemu i wzmocnionemu partnerstwu. Dążąc wspólnie do wykorzystania szans na dokonanie zmian w kraju, regionie i firmie, zwiększania wpływu na zrównoważony rozwój, wyrażają chęć  współpracy w ramach inicjatywy partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Współpraca na rzecz rozwoju energii odnawialnej w Polsce

PZU przystąpił do „Porozumienia na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce” oraz „Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej”.

Są to projekty zainicjowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Stanowią one platformę międzysektorowej współpracy na rzecz rozwoju gospodarczego Polski, wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorców, rozwoju inicjatywy gwarantujących bezpieczeństwo, zarówno ekonomiczne, jak i energetyczne Polski w oparciu o nisko i zeroemisyjne źródła energii.

PZU partnerem Programu UNEP Finance Initiative

PZU jest jednym z sygnotariuszy globalnego Programu UNEP Finance Initiative.

Globalne partnerstwo ustanowione między Programem Środowiska Narodów Zjednoczonych a sektorem finansowym służy mobilizacji sektora finansowego i ubezpieczeniowego na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Dołączając do tej inicjatywy, Grupa PZU stała się jedną z ponad 350 instytucji, które świadomie podejmują decyzje biznesowe, żeby przyczynić się do pozytywnego wpływu na życie ludzi i jakość środowiska naturalnego.

Partnerstwo w programie Climate Leadership

PZU przystąpił do kolejnej edycji programu Climate Leadership organizowanego przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa, które od ponad 30 lat działa w Polsce na rzecz zrównoważonego rozwoju, realizując misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP).

Tym samym PZU dołączył do społeczności liderów biznesu, którzy rozumieją konieczność ograniczenia wpływu środowiskowego i dostrzegają w tym szansę na rozwój. W ramach programu uczestnicy współpracują z niezależnymi ekspertami i zewnętrznymi instytucjami, dążąc do osiągnięcia postawionych celów klimatycznych, a następnie wdrażają rozwiązania zmniejszające ich wpływ na klimat.

PZU partnerem programu „Eco-Miasto”

PZU został partnerem tegorocznej, jubileuszowej 10. edycji programu „Eco-Miasto”, prowadzonego przez UNEP/GRID-Warszawa, afiliowany ośrodek przy United Nations Environment Programme - UNEP (Program ONZ ds. Środowiska) we współpracy z Ambasadą Francji w Polsce.

Celem inicjatywy jest edukacja, inspiracja oraz wymiana doświadczeń pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, przedsiębiorcami działającymi w obszarach zurbanizowanych oraz ekspertami zrównoważonego rozwoju miast.

PZU w Programie Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu

PZU aktywnie uczestniczy w Programie Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Program jest platformą rozwoju, zdobywania wiedzy oraz networkingu i dzielenia się dobrymi praktykami w obszarze zrównoważonego rozwoju. W Programie uczestniczy ponad 60 firm-liderów zrównoważonego rozwoju w Polsce.

Zamknij