Omicron BIS SA

Informacje rejestrowe

Omicron BIS Spółka Akcyjna

al. Jana Pawła II 24

 00-133 Warszawa 

NIP: 525-259-42-95

Krajowy Rejestr Sądowy nr KRS 0000521526

Dnia 28 sierpnia 2014 roku Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu Spółki do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000521526.


Kapitał zakładowy spółki wynosi 150.000 zł i dzieli się na 15.000 akcji o wartości nominalnej 10 zł każda akcja.

Komunikacja z akcjonariuszami

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij