Omicron BIS SA

Informacje rejestrowe

Omicron BIS Spółka Akcyjna

Rondo Ignacego Daszyńskiego 4

00-843 Warszawa

NIP: 525-259-42-95

Krajowy Rejestr Sądowy nr KRS 0000521526

Dnia 28 sierpnia 2014 roku Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu Spółki do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000521526.


Kapitał zakładowy spółki wynosi 150.000 zł i dzieli się na 15.000 akcji o wartości nominalnej 10 zł każda akcja.

Komunikacja z akcjonariuszami

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

28.12.2020 r.

Zarząd Spółki pod firmą Omicron BIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie przy al. Jana Pawła II 24.

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

26.11.2020 r.

Zarząd Spółki pod firmą Omicron BIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie przy al. Jana Pawła II 24.

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

28.10.2020 r.

Zarząd Spółki pod firmą Omicron BIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie przy al. Jana Pawła II 24.

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji

29.09.2020 r.

Zarząd Spółki pod firmą Omicron BIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie przy al. Jana Pawła II 24.

 

 

Zamknij