Robert Zima – Prezes Zarządu

Absolwent matematyki na Wydziale Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył również studia doktoranckie z ekonomii w Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada certyfikat Chartered Financial Analyst.

Czytaj więcej

Piotr Dmuchowski – Wiceprezes Zarządu

Jest absolwentem wydziału Stosunków Międzynarodowych ze specjalizacją Finanse Międzynarodowe Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz absolwentem Heriot-Watt University w Edynburgu ze specjalizacją Ekonomia i Marketing. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Oxfordzkim w zakresie inwestycji na rynkach prywatnych oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Cambridge w zakresie Zrównoważonego Zarządzania.

Czytaj więcej

Kamila Gers – Wiceprezes Zarządu

Absolwentka Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej na Kierunku Administracja Publiczna. Ukończyła studia podyplomowe „Bankowość inwestycyjna” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz szereg kursów zawodowych w tym m.in. zarządzanie projektami, obsługa serwisów internetowych, kierowanie zespołem, wystąpienia publiczne i umiejętności negocjacyjne.

Czytaj więcej

Cezary Iwański – Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. Posiada tytuł doktora nauk technicznych otrzymany w Instytucie Badań Systemowych PAN. Doradca Inwestycyjny z tytułem CFA. Z rynkiem finansowym związany od 1994 roku. Posiada bogate doświadczenie menedżerskie zdobyte w instytucjach finansowych oraz jako członek rad nadzorczych.

Czytaj więcej

Michał Stefański – Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach którego studiował również na Université Paris Dauphine oraz absolwent studiów magisterskich z zarządzania London Business School. Ukończył kursy zawodowe w Szkole Głównej Handlowej i London School of Economics.

Czytaj więcej

Rada Nadzorcza

Marcin Mauer – Członek Rady Nadzorczej

Wanda Sułkowska – Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Rodzik – Członek Rady Nadzorczej

Zamknij