Zrównoważony rozwój

Inicjatywy ESG

PZU iAgro - wsparcie zrównoważonego prowadzenie upraw i ograniczanie kosztów produkcji

PZU iAgro to nowa inicjatywa PZU, która ma na celu wsparcie producentów rolnych przy pomocy sztucznej inteligencji.

W pilotażu do 15 rolników i sadowników trafiły nowoczesne stacje pomiarowe, które pomagają m.in. zmniejszać stosowanie środków ochrony roślin oraz zwiększać zbiory.

System monitoringu i sygnalizacji infekcji chorobowych oraz szkodników pozwala precyzyjnie określić, kiedy i w jakiej ilości należy zastosować zabiegi ochronne. Zbyt późno wykonany zabieg lub niewłaściwa identyfikacja patogenu może obniżyć jakość plonów. To przyczynia się do strat finansowych. Podczas zmniejszania liczby zabiegów środkami ochrony roślin następuje redukcja emisji dwutlenku węgla do atmosfery, a zwiększona efektywność zbiorów - tak zwana zdrowotność roślin - sprawia, że liście asymilują i wiążą większą ilość dwutlenku węgla. W trakcie pilotażu będziemy również badać zaoszczędzoną emisję i wiązanie CO2.
 
Jak to działa? Stacja za pomocą modułu GSM przesyła dane z czujników na serwer, na którym zgromadzono modele chorobowe opracowane przez naukowców z całego świata. System monitoringu i sygnalizacji infekcji chorobowych opiera się na danych ze stacji meteorologicznych i wykorzystuje modele matematyczne. Na podstawie tych informacji oblicza się prawdopodobieństwo wystąpienia choroby u roślin. To pozwala zmniejszyć straty w uprawach i ograniczyć zbędne zużycie środków ochrony roślin.
 
Serwer gromadzi dane ze stacji monitorujących i okolicznych fotopułapek. Podpowiada też najlepszą porę dnia, w której można zastosować oprysk. Z systemów monitorujących i dostępu do modeli chorobowych korzysta nieodpłatnie 15 rolników i sadowników.

System Inteligentnego Zarządzania Energią PZU LAB

Dla klientów biznesowych PZU LAB przygotował usługę, która  pozwala na bardziej oszczędne zarządzanie energią w budynkach oraz ograniczenie emisji CO2.

Zastosowanie Systemu Inteligentnego Zarządzania Energią umożliwia klientom zintegrowanie wszystkich istotnych źródeł energii w taki sposób, aby ograniczyć niepotrzebne i nadmiarowe jej zużywanie.

Połączenie nowoczesnych technologii informatycznych, monitorowania warunków bytowych w budynkach, algorytmicznego sterowania istotnymi urządzeniami zużywającymi energię w okresach użytkowania i w okresach zmniejszonych potrzeb – może przynieść oszczędności na poziomie 15-30%. Korzyści z wdrożenia Systemu Inteligentnego Zarządzania Energią w postaci zmniejszenia zużycia wszystkich rodzajów energii oraz mierzalne ograniczenie emisji CO2 wpisują się w potrzeby dostosowania przedsiębiorstw do wyzwań związanych z sytuacją na rynku energii.

Monitorowanie napylenia cząstek farby

We współpracy z młodymi naukowcami i inżynierami PZU LAB wdrożyło pionierskie rozwiązanie technologiczne monitorujące oddziaływanie procesów malarskich prowadzonych na terenie Gdańskiej Stoczni Remontowej na otoczenie i środowisko naturalne. 

System do detekcji zanieczyszczeń to narzędzie, które zautomatyzowało dotychczasowy manualny proces weryfikacji napylenia cząstek farby. Przyczynia się to do wyeliminowania możliwych problemów środowiskowych oraz do udoskonalenia realizowanych procesów malowania kadłubów statków. To pierwsze tego typu rozwiązanie wdrożone w polskich stoczniach. Projekt wykorzystuje technologię wizyjnego monitorowania komputerowego. Zastosowane algorytmy sztucznej inteligencji pozwalają na detekcję kolorów oraz kształtów występujących napyleń i pochlapań. Urządzenie uruchamia się zgodnie z ustalonymi odstępami czasu w cyklu 24 h/7, wysyła informację na temat gęstości zapylenia i jego przyrostu w danych punktach do bazy danych oraz e-mailem do odpowiednich osób. Dzięki temu osiadłe cząstki farby można wykryć zdecydowanie szybciej niż  w przypadku ich manualnego sprawdzania przez pracownika stoczni.

Z uwagi na pomiar w czasie rzeczywistym proces ten jest też znacznie dokładniejszy i bardziej bezpieczny – po wykryciu cząstek farby urządzenie automatycznie wysyła alert do osób zainteresowanych. Zdjęcia są zapisywane w pamięci z oznaczeniem czasowym, co pozwala precyzyjnie określić moment pochlapania i ograniczyć ryzyko strat środowiskowych.

Rower zamiast samochodu zastępczego

W marcu 2023 PZU po raz kolejny uruchomił program Rower zamiast samochodu zastępczego.

W ramach programu klienci, którym przydarzył się wypadek, w wyniku którego istniała konieczność naprawy pojazdu trwająca co najmniej 7 dni, mogli wybrać samochód zastępczy na czas naprawy lub rower na własność. Program ma na celu propagowanie zdrowego trybu życia oraz dbałości o środowisko naturalne i ograniczenie emisji spalin.

Dodatkowo PZU promuje zastępcze samochody elektryczne jako alternatywę dla samochodów spalinowych.

Opiekun PZU – doświadczony mobilny ekspert ds. Organizacji Pomocy

Opiekun PZU wspiera poszkodowanego i jego rodzinę na każdym etapie powrotu do zdrowia. Pomaga Opiekunowi Klienta w ustaleniu rzeczywistej sytuacji poszkodowanego i prawidłowej wycenie szkody osobowej.

Wielowymiarowa pomoc, jaką Opiekun PZU może zaoferować poszkodowanemu, obejmuje m.in.:

  • wsparcie psychologiczne w postaci stacjonarnych turnusów terapeutyczno-wypoczynkowych dla dzieci i ich rodzin, które cierpią z powodu traumy spowodowanej wypadkiem, 
  • wsparcie w postaci domowych lub zdalnych konsultacji psychologicznych dla osób, które przeżyły traumę powypadkową,
  • Program Rehabilitacji dla osób poważnie poszkodowanych w wypadkach, realizowany w placówkach medycznych PZU Zdrowie oraz innych współpracujących z PZU,
  • program zaopatrzenia protetycznego dla osób, które utraciły w wyniku wypadku kończyny i potrzebują właściwie dobranego zaopatrzenia, które zapewniają zakłady protetyczne współpracujące z PZU
  • informację prawną eksperta PZU Pomoc dotyczącą uzyskania zezwolenia sądu na zawarcie ugody w szkodzie osobowej na rzecz małoletniego,
  • wsparcie informacyjne dotyczące przysługujących roszczeń i dokumentacji wymaganej do obsługi szkody, a także
  • możliwości uzyskania zasiłków i innych świadczeń od instytucji państwowych oraz organizacji pozarządowych.
Zamknij