Zapraszamy do zapoznania się z tekstem jednolitym Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, który został ustalony uchwałą Rady Nadzorczej nr URN/122/2023 z dnia 28 czerwca 2023 roku.

Zamknij