Zapraszamy do zapoznania się z tekstem jednolitym Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, który został ustalony uchwałą Rady Nadzorczej nr URN/142/2022 z dnia 29 lipca 2022 roku.

Zamknij