PZU Pomoc SA powstała 24 lutego 2009 roku. Jest spółką usługową, która prowadzi działalność w zakresie stanowiącym uzupełnienie podstawowej działalności PZU SA i PZU Życie SA.

PZU Pomoc SA dostarcza Grupie PZU narzędzi i rozwiązań, które ułatwiają pozostałym jednostkom osiągnięcie celów strategicznych.

Przedmiot działalności

Działalność PZU Pomoc SA obejmuje:

  • obsługę programów lojalnościowych i rabatowych,

  • dostarczanie wszelkiego rodzaju usług, zniżek oraz ofert specjalnych członkom obsługiwanych programów,

  • wsparcie procesów likwidacji szkód i zarządzanie sieciami podwykonawców usług assistance,

  • organizację usług typu assistance.

Informacje rejestrowe

PZU Pomoc SA

al. Jana Pawła II 24

00-133 Warszawa

NIP: 525-244-97-71

REGON: 141749332

Krajowy Rejestr Sądowy nr KRS 0000326045

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 4 885 800 zł (wpłacony w całości). Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA jest właścicielem 100% akcji.

Zarząd spółki PZU Pomoc Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 535 § 3 Kodeksu spółek handlowych ogłasza, że dnia 22 czerwca 2015 r. został uzgodniony i przyjęty uchwałą Zarządu PZU Pomoc Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie nr UZ/46/2015 Plan podziału PZU Pomoc Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka Dzielona) w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie na PZU Zdrowie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółkę Przejmującą) części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa (podział przez wydzielenie) i udostępnia przedmiotowy Plan podziału do publicznej wiadomości. Uzgodniony z PZU Zdrowie SA Plan podziału znajduje się w pliku

Kontakt

PZU Pomoc SA al. Jana Pawła II 24

00-133 Warszawa

e-mail biuro@pzupomoc.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij