PZU Pomoc SA powstała 24 lutego 2009 roku. Jest spółką usługową, która prowadzi działalność w zakresie stanowiącym uzupełnienie podstawowej działalności PZU SA i PZU Życie SA.

PZU Pomoc SA dostarcza Grupie PZU narzędzi i rozwiązań, które ułatwiają pozostałym jednostkom osiągnięcie celów strategicznych.

Przedmiot działalności

Działalność PZU Pomoc SA obejmuje:

  • obsługę programów lojalnościowych i rabatowych,

  • dostarczanie wszelkiego rodzaju usług, zniżek oraz ofert specjalnych członkom obsługiwanych programów,

  • wsparcie procesów likwidacji szkód i zarządzanie sieciami podwykonawców usług assistance,

  • organizację usług typu assistance.

Informacje rejestrowe

PZU Pomoc SA

Rondo Ignacego Daszyńskiego 4

00-843 Warszawa

NIP: 525-244-97-71

REGON: 141749332

Krajowy Rejestr Sądowy nr KRS 0000326045

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 4 885 800 zł (wpłacony w całości). Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA jest właścicielem 100% akcji.

Kontakt

PZU Pomoc SA

Rondo Ignacego Daszyńskiego 4

00-843 Warszawa

e-mail biuro@pzupomoc.pl

Zamknij