Zostań Dostawcą Grupy PZU

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku postanowiliśmy wdrożyć Platformę Zakupową, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Dostawcami w trakcie procesu  zakupowego.

Wykorzystanie Platformy Zakupowej gwarantuje zarówno Dostawcom jak i Grupie PZU wymierne korzyści, przede wszystkim szybką, systematyczną i przejrzystą komunikację między stronami. Obecnie wdrożyliśmy pierwszy moduł dotyczący rejestracji Dostawców. O uruchomieniu kolejnych funkcjonalności Platformy Zakupowej będą Państwo sukcesywnie informowani.

Aby zarejestrować się do bazy Dostawców Grupy PZU, wystarczy podać podstawowe informacje o swojej firmie i dane kontaktowe. Podczas rejestracji należy koniecznie wskazać kategorię produktów lub usług, jakie Państwo oferują. Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą z Grupą PZU zapraszamy do składania wniosków.

 

Złóż wniosek

Nowe materiały instruktażowe dla Oferentów

W ramach wdrożenia kolejnych modułów funkcjonalnych przygotowaliśmy nowe materiały instruktażowe, które ułatwią Państwu korzystanie z Platformy Zakupowej.

Dzięki nagraniom uzyskają Państwo informacje o tym, w jaki sposób:

 • Zarejestrować swoją firmę w Platformie Zakupowej;
 • Uzyskać dostęp do otrzymanych zaproszeń do złożenia oferty;
 • Złożyć ofertę w postępowaniach zakupowych, do których wysłane zostało zaproszenie;
 • Prowadzić komunikację z przedstawicielami PZU za pośrednictwem systemu;

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z materiałami.

Rejestracja w Platformie

Postępowanie zakupowe RFP

Szybkie zapytanie ofertowe

Nowe funkcjonalności Platformy Zakupowej

W lutym 2020 r. uruchomiliśmy Platformę Zakupową Grupy PZU dla Dostawców naszych Spółek. Rozpoczęliśmy wówczas pracę w pierwszym jej module umożliwiającym tworzenie i zarządzanie bazą naszych Kontrahentów.

Dziękując za Państwa dotychczasowe zaangażowanie w proces rejestracji pragniemy poinformować, że z dniem 20. sierpnia br. w Platformie Zakupowej PZU wdrożone zostały kolejne moduły funkcjonalne, dające Państwu możliwość:

 • szybkiego i prostego dostępu do otrzymanych zaproszeń do złożenia ofert oraz otrzymanych zapytań o informację;
 • optymalizacji procesu składania ofert w toczących się postępowaniach zakupowych;
 • prowadzenia komunikacji z przedstawicielami PZU za pośrednictwem systemu;
 • udziału w licytacjach  elektronicznych organizowanych przez Spółki;
 • zarządzania własnymi danymi 24/7.

Na dzień dzisiejszy rozszerzone funkcjonalności dostępne są w obszarach zakupów dotyczących nieruchomości i administracji. W najbliższym czasie nastąpi sukcesywne ich uruchamianie w pozostałych obszarach zakupowych, o czym będziemy Państwa na bieżąco informować.

Prosimy o zapoznanie się z treścią nowego Regulaminu Platformy Zakupowej PZU (dokument jest również dostępny w Platformie Zakupowej i tam prosimy o jego akceptację). Zapisy Regulaminu zostały zaktualizowane w związku z nowymi funkcjonalnościami w Platformie Zakupowej.

Zachęcamy Państwa również  do zapoznania się z udostępnionymi poniżej materiałami instruktażowymi, które ułatwią swobodne poruszanie się w nowej, rozszerzonej wersji systemu:

Nasze Standardy

Kodeks Dobrych Praktyk CSR Dostawców Grupy PZU

Jest to zbiór zasad zarówno dla Grupy PZU, jak i dla wszystkich jej Dostawców. Prowadzenie działalności zgodnie z tym Kodeksem oraz promowanie jego wartości jest ważnym kryterium oceny potencjalnych Dostawców do współpracy.

Regulamin Platformy wraz z Klauzulą Informacyjną

Regulamin określa w szczególności: 
 • warunki oraz zasady korzystania z Platformy Zakupowej Grupy PZU,
 • rodzaj i zakres usługi,
 • warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
 • wymagania techniczne dla świadczenia usługi drogą elektroniczną,
 • zakaz dostarczania przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym,
 • sposób ochrony danych osobowych,
 • tryb postępowania reklamacyjnego.

Standardy Compliance

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że nasz sukces i reputacja nie zależą wyłącznie od jakości produktów i usług. Bardzo ważny jest również sposób w jaki prowadzimy naszą działalność.

Zapraszamy aktualnych, jak i przyszłych Dostawców do zapoznania się i przestrzegania naszych podstawowych zasad compliance obowiązujących w PZU, które znajdują się na stronie.

Dobre Praktyki Grupy PZU określają podstawowe normy etyczne i standardy postępowania stosowane przez podmioty Grupy PZU. Stanowią one zbiór wartości i zasad, którymi powinni kierować się wszyscy pracownicy podmiotów Grupy PZU.

Program antykorupcyjny to zasady zarządzania ryzykiem korupcji, które wspierają skuteczne rozwiązania, aby zapobiec korupcji w działalności PZU. To także realizacja jednej
z wartości PZU – „jesteśmy fair”.

Dokumenty do pobrania

Kontakt

Grupa PZU - Biuro Zakupów
Zespół Kwalifikacji i Oceny Dostawców

al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
e-mail: dostawcy@pzu.pl

Zamknij