Strefa Dostawców

Zostań Dostawcą PZU

Zachęcamy Państwa do pobrania Formularza Rejestracji Dostawcy.

Prosimy o przesłanie wypełnionego dokumentu na adres e-mail: dostawcy@pzu.pl.

Nasze Standardy

Kodeks Podstępowania i Dobrych Praktyk ESG Dostawców Grupy PZU

Jest to zbiór zasad zarówno dla Grupy PZU, jak i dla wszystkich jej Dostawców. Prowadzenie działalności zgodnie z tym Kodeksem oraz promowanie jego wartości jest ważnym kryterium oceny potencjalnych Dostawców do współpracy.

Standardy Compliance

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że nasz sukces i reputacja nie zależą wyłącznie od jakości produktów i usług. Bardzo ważny jest również sposób w jaki prowadzimy naszą działalność.

Zapraszamy aktualnych, jak i przyszłych Dostawców do zapoznania się i przestrzegania naszych podstawowych zasad compliance obowiązujących w PZU, które znajdują się na stronie.

Dobre Praktyki Grupy PZU określają podstawowe normy etyczne i standardy postępowania stosowane przez podmioty Grupy PZU. Stanowią one zbiór wartości i zasad, którymi powinni kierować się wszyscy pracownicy podmiotów Grupy PZU.

Program antykorupcyjny to zasady zarządzania ryzykiem korupcji, które wspierają skuteczne rozwiązania, aby zapobiec korupcji w działalności PZU. To także realizacja jednej
z wartości PZU – „jesteśmy fair”.

Dokumenty do pobrania

Kontakt

Grupa PZU - Biuro Zakupów
Zespół Kwalifikacji i Oceny Dostawców

Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa
e-mail: dostawcy@pzu.pl

Zamknij