Zapraszamy do zapoznania się z tekstem Statutu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie. Tekst Statut PTE PZU SA został uchwalony  w dniu 7 czerwca 2023 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PTE PZU SA poprzez podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU Spółki Akcyjnej i zarejestrowany w dniu 18 września 2023 r. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Zamknij