Zapraszamy do zapoznania się z tekstem jednolitym Statutu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie. Jednolity tekst Statut PTE PZU SA został uchwalony  w dniu 18 marca 2021 roku, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu poprzez podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU Spółki Akcyjnej i ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Zamknij