Agentem Transferowym funduszy zarządzanych przez PTE PZU jest Pekao Financial Services Sp. z o.o. (Pekao FS), z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Postępu 21.

Pekao Financial Services Sp. z o.o.
02-676 Warszawa
ul. Postępu 21

Zamknij