Zapraszamy do zapoznania się z tekstem jednolitym Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, który został ustalony uchwałą Rady Nadzorczej nr URN/62/2020 w dniu 31 lipca 2020 roku.

Zamknij