Zapraszamy do zapoznania się z tekstem jednolitym Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, który został ustalony uchwałą Rady Nadzorczej nr URN/87/2023 w dniu 21 lipca 2023 roku.

Zamknij