Zapraszamy do zapoznania się z tekstem jednolitym Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, który został ustalony uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 2/2018 z 21 grudnia 2018 roku.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij