Weronika Dejneka – p.o. Prezesa Zarządu

Absolwentka Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła także Studia podyplomowe z Zarzadzania Produktami w Szkole Głównej Handlowej oraz Warsaw - Illinois Executive MBA.

Czytaj więcej

Marcin Gomoła – Wiceprezes Zarządu PZU Zdrowie SA

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, programu MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oraz kursu Certified Compliance Manager International (CCMI) na Frankfurt a/Main School of Finance & Management.

Czytaj więcej

Ernest Podgórski – Wiceprezes Zarządu PZU Zdrowie SA

Absolwent Wydziału Ekonomii i Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie uzyskał tytuł doktora nauk o zarządzaniu.

Jako biegły rewident aktywnie bierze udział w pracach samorządu zawodowego. Od 2017 roku jest członkiem Komisji Egzaminacyjnej dla Kandydatów na biegłych rewidentów powoływanej przez Ministra Finansów.

Czytaj więcej

Karolina Helmin - Biercewicz – Członek Zarządu PZU Zdrowie SA

Absolwentka Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, a także Master of Business Administration WSHiU w Poznaniu i University of Applied Sciences Fachhochschule Dresden i Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego.

Czytaj więcej

Oliwer Kubicki – Członek Zarządu PZU Zdrowie SA

Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył studia Master of Business Administration oraz program Top Public Executive na IESE Business School w Barcelonie. Jest również absolwentem Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego.

Czytaj więcej

Rada Nadzorcza

Izabela Felczak-Poturnicka – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Marta Bekus-Majewska – Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Bryńczak – Członek Rady Nadzorczej

Adam Burak – Członek Rady Nadzorczej

Waldemar Wierzba – Członek Rady Nadzorczej

Jacek Klimek – Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Weiss – Członek Rady Nadzorczej

Zamknij