Andrzej Jaworski – Prezes Zarządu PZU Zdrowie SA

Absolwent studiów doktoranckich z zakresu politologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Ukończył studia podyplomowe Polityka gospodarcza, finanse i bankowość na AKSiM w Toruniu, Zarządzanie innowacjami i projektami w WSHiU w Poznaniu oraz studia podyplomowe Executive MBA na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Dreźnie i WSHiU w Poznaniu. Absolwent Etnologii i antropologii kulturowej UAM w Poznaniu.

Czytaj więcej

Marcin Gomoła – Wiceprezes Zarządu PZU Zdrowie SA

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, programu MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oraz kursu Certified Compliance Manager International (CCMI) na Frankfurt a/Main School of Finance & Management.

Czytaj więcej

Ernest Podgórski – Wiceprezes Zarządu PZU Zdrowie SA

Absolwent Wydziału Ekonomii i Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie uzyskał tytuł doktora nauk o zarządzaniu.

Jako biegły rewident aktywnie bierze udział w pracach samorządu zawodowego. Od 2017 roku jest członkiem Komisji Egzaminacyjnej dla Kandydatów na biegłych rewidentów powoływanej przez Ministra Finansów. W latach 2008-2021 r. był członkiem Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministrze Finansów. Zasiada w Radzie Nadzorczej spółki Mostostal Warszawa (od 2016 roku). Był również członkiem Rad Nadzorczych W. Kruk S.A. (2021-2022) i VRG S.A. (2021).

Czytaj więcej

Karolina Helmin - Biercewicz – Członek Zarządu PZU Zdrowie SA

Absolwentka Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, a także Master of Business Administration WSHiU w Poznaniu i University of Applied Sciences Fachhochschule Dresden i Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego.

Czytaj więcej

Oliwer Kubicki – Członek Zarządu PZU Zdrowie SA

Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył studia Master of Business Administration oraz program Top Public Executive na IESE Business School w Barcelonie. Jest również absolwentem Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego.

Czytaj więcej

Dominik Witek – Członek Zarządu PZU Zdrowie SA

Członek zarządu PZU Zdrowie SA, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Czytaj więcej

Rada Nadzorcza

Krzysztof Kozłowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jan Terlecki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Izabela Felczak-Poturnicka – Sekretarz Rady Nadzorczej

Marta Bekus-Majewska – Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Michalski – Członek Rady Nadzorczej

Adam Burak – Członek Rady Nadzorczej

Waldemar Wierzba – Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Weiss – Członek Rady Nadzorczej

Zamknij