Struktura Grupy

Jednostki Grupy PZU oraz jednostki stowarzyszone wskazane w MSSF wraz z opisem struktury prawnej, struktury zarządzania i struktury organizacyjnej podmiotów regulowanych wchodzących w skład konglomeratu finansowego lub odnośnikiem do informacji równoważnych.

L.p.

Nazwa podmiotu

Siedziba

% kapitału akcyjnego/udziałowego oraz % głosów posiadanych bezpośrednio lub pośrednio
przez PZU


Stan na 31.03.2024  r.

Przedmiot działalności
i
 adres strony internetowej

Jednostki ubezpieczeniowe objęte konsolidacją

1 Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA Warszawa nd.

Ubezpieczenia majątkowe i osobowe

https://www.pzu.pl/

Struktura organizacyjna PZU SA

Opis struktury organizacyjnej PZU SA

2 Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA Warszawa 100%

Ubezpieczenia na życie

https://www.pzu.pl/grupa-pzu/pzu-zycie

Struktura organizacyjna PZU Życie SA

Opis struktury organizacyjnej PZU Życie SA

3 Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń SA Warszawa 100%

Ubezpieczenia majątkowe i osobowe

http://www.link4.pl/

Opis struktury prawnej, struktury zarządzania i struktury organizacyjnej

4 Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych Warszawa 100%

Ubezpieczenia majątkowe i osobowe

http://www.tuwpzuw.pl/

Opis struktury prawnej, struktury zarządzania i struktury organizacyjnej

5 Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Warszawa 100%

https://polskigaztuw.pl/

Opis struktury prawnej, struktury zarządzania i struktury organizacyjnej

6 Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie Warszawa 100%

https://polskigaztuw.pl/pgtuwnz_oferta/

Opis struktury prawnej, struktury zarządzania i struktury organizacyjnej

7 Lietuvos Draudimas AB Wilno (Litwa) 100%

Ubezpieczenia majątkowe i osobowe

http://www.ld.lt/

Opis struktury prawnej, struktury zarządzania i struktury organizacyjnej

8 Apdrošināšanas Akciju Sabiedrība Balta Ryga (Łotwa) 100%

Ubezpieczenia majątkowe

http://www.balta.lv

Opis struktury prawnej, struktury zarządzania i struktury organizacyjnej

9 PrJSC IC PZU Ukraine Kijów (Ukraina) 100%

Ubezpieczenia majątkowe

http://www.pzu.com.ua/

Opis struktury prawnej, struktury zarządzania i struktury organizacyjnej

10 PrJSC IC PZU Ukraine Life Insurance Kijów (Ukraina) 100%

Ubezpieczenia na życie

http://www.pzu.com.ua/

Opis struktury prawnej, struktury zarządzania i struktury organizacyjnej

11 UAB PZU Lietuva Gyvybes Draudimas Wilno (Litwa) 99,34%

Ubezpieczenia na życie

https://pzugd.lt/

Opis struktury prawnej, struktury zarządzania i struktury organizacyjnej

Jednostki objęte konsolidacją – Grupa Kapitałowa Pekao1

12 Bank Pekao SA Warszawa 20,02%

Usługi bankowe

https://www.pekao.com.pl/

Opis struktury prawnej, struktury zarządzania i struktury organizacyjnej

13 Pekao Bank Hipoteczny SA Warszawa 20,02%

Usługi bankowe

https://www.pekaobh.pl/

Opis struktury prawnej, struktury zarządzania i struktury organizacyjnej

14 Pekao Investment Management SA Warszawa 20,02%

Zarządzanie aktywami

https://pekaotfi.pl/o-nas/pekao-investment-mangament

15 Pekao Leasing sp. z o.o. Warszawa 20,02%

Usługi leasingowe

http://www.pekaoleasing.com.pl/

16 Pekao Investment Banking SA Warszawa 20,02%

Usługi maklerske

www.pekaoib.pl

Opis struktury prawnej, struktury zarządzania i struktury organizacyjnej

17 Pekao Faktoring sp. z o.o. Lublin 20,02%

Usług faktoringowe

https://www.pekaofaktoring.pl/

18 Centrum Kart SA Warszawa 20,02%

Usługi finansowe pomocnicze

http://www.centrumkart.pl/

19 Pekao Financial Services sp. z o.o. Warszawa 46,81%2

Agent transferowy

http://www.pekao-fs.com.pl/pl/

20 Pekao Direct sp. z o. o. Kraków 20,02%

Usługi call – center

https://www.pekaodirect.pl/

21 Pekao Property SA w likwidacji Warszawa 20,02% Działalność deweloperska
https://www.pekao-property.pl/
22 FPB – Media sp. z o.o. w upadłości Warszawa 20,02% Nie prowadzi działalności
23 Pekao Fundusz Kapitałowy sp. z o.o. w likwidacji Warszawa 20,02% Doradztwo gospodarcze
24 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Warszawa 20,02%

Tworzenie, reprezentowanie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi

https://pekaotfi.pl/

Opis struktury prawnej, struktury zarządzania i struktury organizacyjnej

25 PeUF sp. z o.o. Warszawa 20,02%

Pomocnicza działalność finansowa

Jednostki objęte konsolidacją – Grupa Kapitałowa Alior Banku3

26 Alior Bank SA Warszawa 31,93%

Usługi bankowe

https://www.aliorbank.pl/

Opis struktury prawnej, struktury zarządzania i struktury organizacyjnej

27 Alior Services sp. z o.o. Warszawa 31,93% Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
28 RBL_VC sp. z o.o. Warszawa 31,93%

Działalność związana z zarządzaniem funduszami

https://rbl.vc/

29 Alior Leasing sp. z o.o. Warszawa 31,93%

Usługi leasingowe

https://www.aliorbank.pl/wlasna-dzialalnosc/alior-leasing.html

30 Meritum Services ICB SA Gdańsk 31,93%

Usługi informatyczne

https://www.meritumservices.pl/

31 Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Warszawa 31,93%

Usługi asset management i zarządzanie subfunduszami Alior SFIO

https://www.aliortfi.com

Opis struktury prawnej, struktury zarządzania i struktury organizacyjnej
32 RBL_VC sp. z o.o. ASI SKA Warszawa 31,93%

Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych

www.rbl.vc

33 Alior Leasing Individual sp. z o.o. Warszawa 31,93% Działalność w zakresie leasingu operacyjnego, finansowego i pożyczki leasingowej
34 AL Finance sp. z o.o. Katowice 31,93% Działalność brokerska
35 Corsham sp. z o.o. Warszawa 31,93%

Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

Aktualnie nie prowadzi działalności

Jednostki objęte konsolidacją – Grupa PZU Zdrowie4

36 PZU Zdrowie SA Warszawa 100%

Usługi medyczne

https://zdrowie.pzu.pl

37 Centrum Medyczne Medica sp. z o.o. Płock 100%

Usługi medyczne

https://plock.pzuzdrowie.pl/

38 Sanatorium Uzdrowiskowe „Krystynka”
sp. z o.o.
Ciechocinek 99,09%

Usługi szpitalne, rehabilitacyjne, sanatoryjne

https://sanatoriumkrystynka.pl/

39 Przedsiębiorstwo Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia ELVITA – Jaworzno III sp. z o.o. Jaworzno 100%

Usługi medyczne

https://www.jaworzno.pzuzdrowie.pl/

40 Przedsiębiorstwo Usług Medycznych PROELMED sp. z o.o. Łaziska Górne 57%

Usługi medyczne

https://proelmed.pl/

41 Centrum Medyczne Gamma sp. z o.o. Warszawa 100%

Usługi medyczne

https://www.cmgamma.pl/

42 Tomma Diagnostyka Obrazowa SA Poznań 100%

Usługi medyczne

https://tomma.com.pl

43 Bonus-Diagnosta sp. z o.o. Poznań 100% Usługi medyczne
44 Starówka
sp. z o.o. 
Warszawa 100%

Usługi medyczne

https://www.starowkanzoz.pl/

45 Centrum Medyczne Nowa 5 sp. z o.o. Gorzów Wielkopolski 100%

Usługi medyczne

http://www.nowa5.pl/

46 Boramed Centrum Medyczne sp. z o.o. Warszawa 100%

Usługi medyczne

https://www.boramed.pl

Jednostki objęte konsolidacją – pozostałe jednostki

47 Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA Warszawa 100%

Zarządzanie funduszami emerytalnymi

https://www.pzu.pl/grupa-pzu/pte-pzu

48 PZU Centrum Operacji SA Warszawa 100%

Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalnymi

https://www.pzu.pl/grupa-pzu/spolki/pzu-centrumoperacji

49 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA Warszawa 100%

Tworzenie, reprezentowanie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi

www.in.pzu.pl

Opis struktury prawnej, struktury zarządzania i struktury organizacyjnej

50 PZU Pomoc SA Warszawa 100%

Usługowa działalność assistance

https://www.pzu.pl/grupa-pzu/pzu-pomoc

51 PZU Finance AB (publ.) in likvidation Sztokholm (Szwecja) 100% Usługi finansowe
52 PZU Finanse sp. z o.o. Warszawa 100% Usługi finansowo-księgowe
53 Tower Inwestycje sp. z o.o. Warszawa 100%

Działalność deweloperska, eksploatacja i wynajem nieruchomości

https://www.pzu.pl/grupa-pzu/spolki/tower-inwestycje

54 Ogrodowa-Inwestycje sp. z o.o. Warszawa 100%

Nabywanie, eksploatacja, wynajem i zbywanie nieruchomości

http://www.ogrodowainwestycje.pl/

55 Arm Property sp. z o.o. Kraków 100% Kupno i sprzedaż nieruchomości
56 Ipsilon sp. z o.o. Warszawa 100% Nie prowadzi działalności
57 PZU Corporate Member Limited Londyn (Wielka Brytania) 100% Działalność inwestycyjna
58 PZU Projekt 01 SA Warszawa 100% Nie prowadzi działalności
59 PZU LAB SA Warszawa 100%

Usługi konsultingowe, szkoleniowe oraz rozwój innowacji technologicznych w zakresie wsparcia w procesach bezpieczeństwa technicznego i procesowego oraz zarządzania ryzykiem

https://www.pzu.pl/grupa-pzu/spolki/pzu-lab

60 Omicron BIS SA Warszawa 100% Nie prowadzi działalności
61 LLC SOS Services Ukraine Kijów (Ukraina) 100% Usługi assistance
62 PZU Cash SA Warszawa 100%

Pozostałe pośrednictwo pieniężne

www.portalcash.pl 

63 Tulare Investments sp. z o.o. Warszawa 100% Nie prowadzi działalności
64 UAB "B10 biurai" Wilno 100%

Zarządzanie nieruchomością

65 UAB "B10 apartamentai" Wilno 100%

Zarządzanie nieruchomością

Jednostki objęte konsolidacją - Grupa Kapitałowa Armatura5

66 Armatura Kraków SA Kraków 100%

Produkcja i sprzedaż grzejników, baterii sanitarnych oraz administracja i zarządzanie grupą kapitałową

https://www.kfa.pl

67 AQ SA w likwidacji Kraków 100% Produkcja i sprzedaż wyposażenia łazienkowego
68 Aquaform Ukraine ТОW w likwidacji Żytomierz (Ukraina) 100% Nie prowadzi działalności

Jednostki objęte konsolidacją – fundusze inwestycyjne

69 PZU SFIO Universum Warszawa nd. Lokowanie środków zebranych od uczestników funduszu
70 PZU FIZ Sektora Nieruchomości 26 Warszawa nd. j.w.
71 PZU FIZ AN BIS 1 Warszawa nd. j.w.
72 PZU FIZ AN BIS 2 Warszawa nd. j.w.
73 inPZU Inwestycji Ostrożnych Warszawa nd. j.w.
74 inPZU Obligacje Polskie Warszawa nd. j.w.
75 inPZU Akcje Polskie Warszawa nd. j.w.
76 inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych Warszawa nd. j.w.
77 inPZU Obligacje Rynków Wschodzących Warszawa nd. j.w.
78 inPZU Akcje Amerykańskie (inPZU SFIO) Warszawa nd. j.w.
79 inPZU Akcje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) Warszawa nd. j.w.
80 inPZU Akcje CEEplus Warszawa nd. j.w.
81 PZU FIZ Legato Warszawa nd. j.w.
82 inPZU Akcje Rynku Surowców Warszawa nd. j.w.
83 inPZU Akcje Rynku Złota Warszawa nd. j.w.
84 inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii Warszawa nd. j.w.
85 inPZU Akcje Sektora Informatycznego Warszawa nd. j.w.
86 inPZU Akcje Sektora Nieruchomości Warszawa nd. j.w.
87 inPZU Akcje Europejskie Warszawa nd. j.w.
88 inPZU Obligacje Inflacyjne Warszawa nd. j.w.
89 PZU FIO Parasolowy PZU Akcji Globalnych Trendów Warszawa nd. j.w.
90 inPZU Akcje Sektora Biotechnologii Warszawa nd. j.w.
91 inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa Warszawa nd. j.w.
92 inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych Warszawa nd. j.w.
93 inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej Warszawa nd. j.w.
94 inPZU Zielone Obligacje Warszawa nd. j.w.
95 inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield Warszawa nd. j.w.
96 inPZU Puls Życia 2070 Warszawa nd. j.w.

Jednostki stowarzyszone

97 Sigma BIS SA Warszawa 34%

Dom mediowy

https://sigma-media.pl

98 RUCH SA Warszawa 30,92%7

Dystrybucja prasy

https://ruch.com.pl

99 Krajowy Integrator Płatności SA Poznań 7,67%8

Pozostałe pośrednictwo pieniężne

https://tpay.com/

Opis struktury prawnej, struktury zarządzania i struktury organizacyjnej

 

Zamknij