Jednostki Grupy PZU oraz jednostki stowarzyszone wraz z opisem struktury prawnej, struktury zarządzania i struktury organizacyjnej podmiotów regulowanych wchodzących w skład konglomeratu finansowego lub odnośnikiem do informacji równoważnych

L.p. Nazwa podmiotu Siedziba Data objęcia kontroli / znaczącego wpływu % kapitału akcyjnego/udziałowego oraz % głosów posiadanych bezpośrednio lub pośrednio przez PZU   Przedmiot działalności i adres strony internetowej
        31 grudnia 2017 31 grudnia 2016  
Jednostki ubezpieczeniowe objęte konsolidacją            
1 Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA Warszawa nd. nd. nd.

Ubezpieczenia majątkowe i osobowe. 

https://www.pzu.pl/

Struktura organizacyjna PZU SA

Opis struktury organizacyjnej PZU SA

           
2 Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA Warszawa 18.12.1991 100% 100%

Ubezpieczenia na życie.

https://www.pzu.pl/grupa-pzu/pzu-zycie

Struktura organizacyjna PZU Życie SA

Opis struktury organizacyjnej PZU Życie SA

           
3 Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń SA Warszawa 15.09.2014 100% 100%

Ubezpieczenia majątkowe i osobowe. 

http://www.link4.pl/

Opis struktury prawnej, struktury zarządzania i struktury organizacyjnej

           
4 Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych Warszawa 20.11.2015 100% 100%

Ubezpieczenia majątkowe i osobowe. 

http://tuwpzuw.pl/

Opis struktury prawnej, struktury zarządzania i struktury organizacyjnej

           
5 Lietuvos Draudimas AB Wilno (Litwa) 31.10.2014 100% 100%

Ubezpieczenia majątkowe i osobowe. 

http://www.ld.lt/

Opis struktury prawnej, struktury zarządzania i struktury organizacyjnej

           
6 Apdrošināšanas Akciju Sabiedrība Balta Ryga (Łotwa) 30.06.2014 99,99% 99,99%

Ubezpieczenia majątkowe. 

http://www.balta.lv

Opis struktury prawnej, struktury zarządzania i struktury organizacyjnej

           
7 PrJSC IC PZU Ukraine Kijów (Ukraina) 01.07.2005 100% 100%

Ubezpieczenia majątkowe. 

http://www.pzu.com.ua/

Opis struktury prawnej, struktury zarządzania i struktury organizacyjnej

           
8 PrJSC IC PZU Ukraine Life Insurance Kijów (Ukraina) 01.07.2005 100% 100%

Ubezpieczenia na życie. 

http://www.pzu.com.ua/

Opis struktury prawnej, struktury zarządzania i struktury organizacyjnej

           
9 UAB PZU Lietuva Gyvybes Draudimas Wilno (Litwa) 26.04.2002 99,34% 99,34%

Ubezpieczenia na życie. 

https://pzugd.lt/

Opis struktury prawnej, struktury zarządzania i struktury organizacyjnej

           
Jednostki objęte konsolidacją – Grupa Kapitałowa Pekao            
10 Bank Pekao SA Warszawa 07.06.2017 20% nd.

Usługi bankowe.

https://www.pekao.com.pl/

Opis struktury prawnej, struktury zarządzania i struktury organizacyjnej

           
11 Pekao Bank Hipoteczny SA Warszawa 07.06.2017 20% nd.

Usługi bankowe. 

https://www.pekaobh.pl/

Opis struktury prawnej, struktury zarządzania i struktury organizacyjnej

           
12 Pekao Investment Management SA Warszawa        
13 Pekao Leasing sp. z o.o. Warszawa 07.06.2017 20% nd.

Usługi leasingowe. 

http://www.pekaoleasing.com.pl/

14 Pekao Investment Banking SA Warszawa 07.06.2017 20% nd.

Usługi maklerske. 

www.pekaoib.pl

Opis struktury prawnej, struktury zarządzania i struktury organizacyjnej

           
15 Pekao Faktoring sp. z o.o. Lublin 07.06.2017 20% nd.

Usług faktoringowe. 

https://www.pekaofaktoring.pl/

17 Centrum Kart SA Warszawa 07.06.2017 20% nd.

Usługi finansowe pomocnicze.

http://www.centrumkart.pl/

18 Pekao Financial Services sp. z o.o. Warszawa 07.06.2017 20% nd.

Agent transferowy.

http://www.pekao-fs.com.pl/pl/

20 Pekao Property SA w likwidacji Warszawa 07.06.2017 20% nd. Działalność deweloperska.
21 FPB – Media sp. z o.o. w upadłości Warszawa 07.06.2017 20% nd. Działalność deweloperska.
Jednostki objęte konsolidacją – Grupa Kapitałowa Pekao – ciąg dalszy            
22 Pekao Fundusz Kapitałowy sp. z o.o.(w likwidacji) Warszawa 07.06.2017 20% nd. Doradztwo gospodarcze.
Jednostki objęte konsolidacją – Grupa Kapitałowa Alior Banku            
23 Alior Bank SA Warszawa 18.12.2015 32,23% 29,45%

Usługi bankowe.

https://www.aliorbank.pl/

Opis struktury prawnej, struktury zarządzania i struktury organizacyjnej

           
24 Alior Services sp. z o.o. Warszawa 18.12.2015 32,23% 29,45% Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.
25 RBL_VC sp. z o.o.          
26 Alior Leasing sp. z o.o. Wrocław 18.12.2015 32,23% 29,45%

Usługi leasingowe.

https://www.aliorbank.pl/wlasna-dzialalnosc/alior-leasing.html

27 Meritum Services ICB SA Gdańsk 18.12.2015 32,23% 29,45% Usługi informatyczne.
28 Alior TFI S.A. Warszawa 18.12.2015 19,39%2 17,33%2

Usługi asset management i zarządzanie subfunduszami Alior SFIO.

https://www.aliortfi.com

Opis struktury prawnej, struktury zarządzania i struktury organizacyjnej            
29 RBL_VC ASI SKA          
30 Absource sp. z o.o. Kraków 04.05.2016 32,23% 29,45% Działalność usługowa w zakresie informatyki.
31 Serwis Ubezpieczeniowy sp. z o.o. Katowice 30.01.2017 32,23% nd. Działalność brokerska.
32 Harberton sp. z o.o. w likwidacji          
33 Corsham sp. z o.o.          
Jednostki objęte konsolidacją – Grupa PZU Zdrowie            
34 PZU Zdrowie SA Warszawa 02.09.2011 100% 100%

Usługi medyczne.

https://pzuzdrowie.pl/

35 Centrum Medyczne
PZU Zdrowie Medica
Płock 09.05.2014 100% 100%

Usługi medyczne.

https://plock.pzuzdrowie.pl/

36 Tomma Diagnostyka Obrazowa SA          
37 Sanatorium Uzdrowiskowe „Krystynka”
Sp. z o.o.
Ciechocinek 09.05.2014 99,09% 99,09%

Usługi szpitalne, rehabilitacyjne, sanatoryjne.

https://sanatoriumkrystynka.pl/

38 Centrum Medyczne
PZU Zdrowie Elvita
Jaworzno 01.12.2014 100% 100%

Usługi medyczne.

http://elvita.pl

39 Centrum Medyczne
PZU Zdrowie PROELMED
Łaziska Górne 01.12.2014 57% 57%

Usługi medyczne.

https://proelmed.pl/

40 Centrum Medyczne Gamma Sp. z o.o. Warszawa 08.09.2015 60,46% 60,46%

Usługi medyczne.

https://www.cmgamma.pl/

41 Bonus-Diagnostyka sp. z o.o.          
Jednostki objęte konsolidacją – Grupa PZU Zdrowie – ciąg dalszy            
42 Centrum Medyczne
PZU Zdrowie
Św. Łukasza 
Częstochowa 09.01.2018 100% 100%

Usługi medyczne.

http://www.cmlukasza.pl/

 

44 NZOZ Grupa Medical sp. z o.o.          
45 Starówka
Sp. z o.o. 
Warszawa 03.06.2019 100% nd.

Usługi medyczne.

https://www.starowkanzoz.pl/

Jednostki objęte konsolidacją – pozostałe jednostki            
47 Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA Warszawa 08.12.1998 100% 100%

Zarządzanie funduszami emerytalnymi.

https://www.pzu.pl/grupa-pzu/pte-pzu

48 PZU Centrum Operacji SA Warszawa 30.11.2001 100% 100% Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalnymi.
49 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA Warszawa 30.04.1999 100% 100%

Tworzenie, reprezentowanie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi.

https://www.pzu.pl/grupa-pzu/spolki/tfi-pzu

Opis struktury prawnej, struktury zarządzania i struktury organizacyjnej

           
50 PZU Pomoc SA Warszawa 18.03.2009 100% 100%

Usługowa działalność assistance.

https://www.pzu.pl/grupa-pzu/pzu-pomoc

51 PZU Finance AB (publ.) in likvidation Sztokholm (Szwecja) 02.06.2014 100% 100% Usługi finansowe.
52 PZU Finanse sp. z o.o. Warszawa 08.11.2013 100% 100% Usługi finansowo-księgowe.
53 Tower Inwestycje sp. z o.o. Warszawa 27.08.1998 100% 100% Działalność deweloperska, eksploatacja i wynajem nieruchomości.
54 Ogrodowa-Inwestycje sp. z o.o. Warszawa 15.09.2004 100% 100%

Nabywanie, eksploatacja, wynajem i zbywanie nieruchomości.

http://www.ogrodowainwestycje.pl/

55 Arm Property sp. z o.o. Kraków 26.11.2014 100% 100% Kupno i sprzedaż nieruchomości.
56 Ipsilon sp. z o.o. Warszawa 02.04.2009 100% 100% Usługowa działalność assistance oraz usługi medyczne.
57 PZU Corporate Member Limited Londyn (Wielka Brytania) 28.09.2017 100% nd. Działalność inwestycyjna.
58 PZU Projekt 01 SA          
59 PZU LAB SA (dawniej Omicron SA) Warszawa 13.09.2011 100% 100% Usługi konsultingowe, szkoleniowe oraz rozwój innowacji technologicznych w zakresie wsparcia w procesach bezpieczeństwa technicznego i procesowego oraz zarządzania ryzykiem.
60 Omicron BIS SA Warszawa 28.08.2014 100% 100% Nie prowadzi działalności.
Jednostki objęte konsolidacją – pozostałe jednostki – ciąg dalszy            
61 LLC SOS Services Ukraine Kijów (Ukraina) 01.07.2005 100% 100% Usługi assistance.
62 PZU Cash SA Warszawa 17.02.2020 100% nd.

Benefity finansowe,

www.portalcash.pl 

63 Tulare Investments sp. z o.o. Warszawa 15.09.2017 100% nd. Nie prowadzi działalności.
Jednostki objęte konsolidacją - Grupa Kapitałowa Armatura            
64 Armatura Kraków SA5) Kraków 07.10.1999 100% 100%

Produkcja i sprzedaż grzejników, baterii sanitarnych oraz administracja i zarządzanie grupą kapitałową.

http://www.grupa-armatura.pl/

65 Aquaform SA Środa Wlkp. 15.01.2015 100% 100% Produkcja i sprzedaż wyposażenia łazienkowego.
66 Aquaform Badprodukte GmbH in Liquidation Anhausen (Niemcy) 15.01.2015 100% 100% Sprzedaż hurtowa.
67 Aquaform Ukraine ТОW Żytomierz (Ukraina) 15.01.2015 100% 100% Sprzedaż hurtowa.
68 Aquaform Romania SRL Prejmer (Rumunia) 15.01.2015 100% 100% Sprzedaż hurtowa.
69 Morehome.pl sp. z o.o. Środa Wlkp. 15.01.2015 100% 100% Nie prowadzi działalności.
Jednostki objęte konsolidacją – fundusze inwestycyjne            
70 PZU SFIO Universum Warszawa 15.12.2009 nd. nd. Lokowanie środków zebranych od uczestników funduszu.
71 PZU FIZ Dynamiczny Warszawa 27.01.2010 nd. nd. j.w.
72 PZU FIZ Sektora Nieruchomości6) Warszawa 01.07.2008 nd. nd. j.w.
73 PZU FIZ Sektora Nieruchomości 26) Warszawa 21.11.2011 nd. nd. j.w.
74 PZU FIZ Aktywów Niepublicznych BIS 1 Warszawa 12.12.2012 nd. nd. j.w.
75 PZU FIZ Aktywów Niepublicznych BIS 2 Warszawa 19.11.2012 nd. nd. j.w.
76 PZU FIZ Surowcowy Warszawa 03.09.2015 nd. nd. j.w.
77 PZU FIO Globalny Obligacji Korporacyjnych Warszawa 30.05.2016 nd. nd. j.w.
78 PZU FIZ Forte Warszawa 01.07.2016 nd. nd. j.w.
79 PZU Telekomunikacja Media Technologia Warszawa 07.09.2016 nd. nd. j.w.
80 PZU Dłużny Aktywny Warszawa 26.10.2016 nd. nd. j.w.
81 PZU FIZ Aktywów Niepublicznych Witelo Fund Warszawa 30.11.2016 nd. nd. j.w.
82 PZU FIZ Akcji Combo Warszawa 09.03.2017 nd. nd. j.w.
Jednostki stowarzyszone            
83 Sigma BIS SA Warszawa 12.12.2014 100% 100% Nie prowadzi działalności.
84 RUCH SA          
85 GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych SA Tychy 08.06.1999 30% 30% Obsługa ubezpieczeń.
86 Krajowy Integrator Płatności SA          

Opis struktury prawnej, struktury zarządzania i struktury organizacyjnej

           
87 Pekao TFI SA Warszawa 07.06.2017 9,80%8 nd.

Tworzenie, reprezentowanie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi. 

https://pekaotfi.pl/

Opis struktury prawnej, struktury zarządzania i struktury organizacyjnej

           
88 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Energia Spółka Akcyjna Warszawa 15.07.2022 100% 100%

Tworzenie, reprezentowanie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi.

https://tfienergia.pl/o-nas/o-tfi-energia

Opis struktury prawnej, struktury zarządzania i struktury organizacyjnej

           

 

1 Jednostka bezpośrednio zależna od Pekao, w której posiada on 65,00%. W konsekwencji Zarząd PZU uznaje, że Grupa PZU sprawuje nad jednostką kontrolę. 

2 Jednostka bezpośrednio zależna od Alior Banku, w której posiada on 60,16%. W konsekwencji Zarząd PZU uznaje, że Grupa PZU sprawuje nad jednostką kontrolę. 

3 20 września 2017 roku doszło do połączenia Polmedic sp. z o.o. i Specjalistycznej Przychodni Medycyny Pracy sp. z o.o. Połączenie nastąpiło przez przeniesienie na Polmedic sp. z o.o. całego majątku Specjalistycznej Przychodni Medycyny Pracy sp. z o.o. bez równoczesnego podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej, bez wymiany akcji spółki przejmowanej na akcje spółki przejmującej oraz bez zmiany statutu spółki przejmującej. Transakcja nie miała wpływu na skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 

4 16 maja 2017 roku zgromadzenie wspólników podjęło uchwałę o otwarciu likwidacji spółki. 

5 30 czerwca 2017 roku doszło do połączenia Armatury Kraków SA i Armatoory SA. Połączenie nastąpiło przez przeniesienie na Armaturę Kraków SA całego majątku Armatoory SA bez równoczesnego podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej, bez wymiany akcji spółki przejmowanej na akcje spółki przejmującej oraz bez zmiany statutu spółki przejmującej. Transakcja nie miała wpływu na skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 

6 Na 30 września 2017 roku fundusze PZU FIZ Sektora Nieruchomości i PZU FIZ Sektora Nieruchomości 2 prowadziły swoją działalność inwestycyjną poprzez zależne spółki prawa handlowego (objęte konsolidacją) mające charakter jednostek specjalnego przeznaczenia, których liczba wynosiła odpowiednio dla każdego funduszu: 15 i 20 (31 grudnia 2016 roku: 24 i 11). 

7 % głosów posiadanych przez PZU różni się od % kapitału akcyjnego i zarówno na 30 września 2017 roku, jak i na 31 grudnia 2016 roku wynosił 25,44%. Różnica pomiędzy udziałem w głosach a udziałem w kapitale wynika z posiadania przez akcjonariuszy niekontrolujących akcji uprzywilejowanych co do głosu. 

8 Jednostki stowarzyszone z Pekao, w których posiada on odpowiednio 50,00% (Xelion), 49,00% (PPIM oraz Pioneer Pekao TFI) oraz 40,00% (CPF Management). W konsekwencji Zarząd PZU uznaje, że Grupa PZU wywiera na te jednostki znaczący wpływ.

Na 30 września 2017 roku poza jednostkami wymienionymi w tabeli Grupa PZU posiadała 100% udziałów w spółce Syta Development sp. z o.o. w likwidacji, nad którą kontrolę sprawuje likwidator niezależny od Grupy PZU i z tej przyczyny spółka nie podlegała konsolidacji. Wartość tych udziałów w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej Grupy PZU wynosiła zero.

Zamknij