Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA (TFI PZU SA)

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA (TFI PZU SA) to – pod względem wartości zarządzanych aktywów – jedno z największych towarzystw inwestycyjnych w Polsce. Działamy od 1999 roku. Jesteśmy częścią Grupy PZU. Korzystamy z jej doświadczeń zgromadzonych przez ponad 200 lat działalności finansowo-ubezpieczeniowej oraz tworzymy filar pionu inwestycyjnego – PZU Inwestycje.

Obszary działalności

Zarządzamy kwotą prawie 20 mld złotych. Stale podnosimy standardy obsługi i skupiamy się na rozwoju naszych produktów inwestycyjnych.

Naszym celem jest jak najefektywniejsze zarządzanie środkami powierzonymi nam zarówno przez inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. W swojej ofercie mamy fundusze inwestycyjne o różnorodnych strategiach inwestycyjnych.

Z myślą o inwestorach zainteresowanych długoterminowym oszczędzaniem przygotowaliśmy programy inwestycyjne (np.: PZU Sejf+ z ochroną kapitału, Święty Spokój, Portfele Kapitałowe) oraz programy emerytalno-inwestycyjne. Osoby, które chcą samodzielnie odkładać na emeryturę, mogą wybrać indywidualne konto emerytalne (IKE). Natomiast pracodawcy, którzy chcą dodatkowo wynagradzać swoich pracowników, mogą powierzyć prowadzenie pracowniczych programów emerytalnych (PPE) właśnie nam – niekwestionowanemu liderowi tego segmentu rynku. Klienci TFI PZU mogą także skorzystać z przygotowanej specjalnie dla nich indywidualnej, długoterminowej strategii inwestycyjnej opartej o wybrane produkty inwestycyjne.

W ofercie TFI PZU znajduje się 16 funduszy inwestycyjnych o zróżnicowanych strategiach inwestycyjnych: 4 fundusze otwarte i 12 funduszy zamkniętych oraz inne produkty inwestycyjne m.in.:

Lista wszystkich produktów oferowanych przez TFI PZU SA

Dane rejestrowe

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS

KRS: 0000019102

NIP: 527-22-28-027

REGON: 014981458

Kapitał zakładowy 13 000 000 zł (w całości wpłacony)

Kontakt

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA

PZU Tower, 8 p.

al. Jana Pawła II 24

00-133 Warszawa

 

tel.: (22) 582 45 43

fax: (22) 582 21 51

Infolinia: 801 102 102

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij