Zobacz, jakie usługi komercyjne świadczy PZU LAB SA.

Analiza stanu faktycznego poziomu bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem.

Kompleksowa analiza ryzyka przedsiębiorstwa.

Optymalizacja kosztów procesu inwestycji w bezpieczeństwo.

Konsulting w zakresie dostosowania standardów i procesów klienta do wymogów ubezpieczycieli.

Analiza bezpieczeństwa pożarowego  i wybuchowego.

Propozycja alternatywnych rozwiązań w zakresie poniesienia poziomu bezpieczeństwa. W tym:

  • analiza rozwiązań przedstawionych przez usługobiorców klienta w celu ich optymalizacji,
  • szkolenia z wielu obszarów procesu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie,
  • wsparcie w optymalizacji procesów organizacyjnych i logistycznych podnoszące jakość  zarządzania ryzykiem.

Opracowanie i wdrożenie planów kontynuacji biznesu.

Wycena majątku przedsiębiorstwa wg wartości odtworzeniowej.

Nadzór nad bezpieczeństwem procesów inwestycyjnych.

Certyfikacja wyrobów w zakresie prewencji szkód majątkowych NOWOŚĆ!

Wsparcie w opracowaniu dokumentacji klienta wynikającej z obowiązujących wymogów ustawowych w zakresie bezpieczeństwa oraz wymogów ubezpieczeniowych.

W każdym przypadku zakres usług PZU LAB SA dopasowywany jest do indywidualnych potrzeb klienta.

Sprawdź pełny zakres usług PZU LAB SA

Dokumenty do pobrania

Oferta ma charakter informacyjny i może zawierać uogólnienia. Oferta nie stanowi podstawy do określania zobowiązań z tytułu umowy o współpracy lub umowy o świadczenie usług komercyjnych PZU LAB SA. Pełen zakres usług i działań PZU LAB SA zostanie zawarty w treści umowy o współpracy bądź umowy o świadczenie usług komercyjnych po dokonaniu uzgodnień, co do zakresu usług oraz kosztu ich wykonania.

Zamknij