Postępowania zakupowe w obszarach dotyczących obszaru nieruchomości i administracji prowadzone w Platformie zakupowej Grupy PZU.

www.zakupygrupy.pl

W sierpniu 2021r. na Platformie Zakupowej PZU wdrożone zostały kolejne moduły funkcjonalne dające Dostawcom naszych Spółek możliwość:

 • szybkiego i prostego dostępu do otrzymanych zaproszeń do złożenia ofert oraz otrzymanych zapytań o informację;
 • składania ofert  do zaproszonych postępowaniach zakupowych;
 • prowadzenia komunikacji z przedstawicielami PZU za pośrednictwem systemu;
 • udziału w licytacjach elektronicznych organizowanych przez Spółki;
 • zarządzania własnymi danymi 24/7.

Z czasem następować będzie sukcesywne uruchamianie w pozostałych obszarach zakupowych, o czym będziemy na bieżąco informować .

Zachęcamy Państwa również do rejestracji w bazie Dostawców Grupy PZU oraz do odwiedzenia zakładki: „Strefa Dostawców".

Ogłoszenie o planowanym przetargu - obsługa techniczna budynku biurowo-usługowego

04.11.2021

Szanowni Państwo,

Spółka Tower Inwestycje sp. z o.o. (spółka z Grupy PZU) rozważa przeprowadzenie procesu wyboru firmy, która zgodnie z najlepszymi praktykami świadczyć będzie usługi obsługi technicznej budynku biurowo-usługowego zlokalizowanego we Wrocławiu przy ul. Oławskiej 35.. Planowany jest budynek biurowy klasy min. A, certyfikowany ekologicznie, z garażem podziemnym o szacowanej powierzchni GLA 12 000 m2. 

Podmioty zainteresowane udziałem w procesie RFI powinny przesłać zgłoszenie na adres: oferty-TowerInwestycje@pzu.pl do dnia 16.11.2021 (włącznie)

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej. W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać: „RFI  obsługa techniczna

W postępowaniach prowadzonych przez Tower Inwestycje sp. z o.o. nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o planowanym przetargu - zarządzanie nieruchomością

31.12.2020

Szanowni Państwo,

Spółka Tower Inwestycje sp. z o.o. (spółka z Grupy PZU) rozważa przeprowadzenie procesu wyboru firmy, która zgodnie z najlepszymi praktykami świadczyć będzie usługi zarządzania budynkiem biurowo-usługowym zlokalizowanym we Wrocławiu przy ul. Oławskiej 35. Planowany jest budynek biurowy klasy min. A, certyfikowany ekologicznie, z garażem podziemnym o szacowanej powierzchni GLA 12 000 m2

Podmioty zainteresowane udziałem w procesie RFI powinny przesłać zgłoszenie na
adres: oferty-TowerInwestycje@pzu.pl do dnia 13.01.2021 (włącznie)

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej.

W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać: „RFI  zarządzanie budynkiem”.

W postępowaniach prowadzonych przez Tower Inwestycje sp. z o.o. nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o planowanym przetargu - FIT OUT

30.04.2020

Szanowni Państwo,

Spółka Tower Inwestycje sp. z o.o. (spółka z Grupy PZU) rozważa przeprowadzenie procesu wyboru firm,  które zgodnie z najlepszymi praktykami świadczyłyby usługi remontowo-budowlane polegające na wykończeniu powierzchni fit-out w powstającym budynku biurowym we Wrocławiu. Podmioty zainteresowane udziałem w procesie RFI powinny przesłać zgłoszenie na adres:
oferty-TowerInwestycje@pzu.pl do dnia 08.05.2020r. (włącznie)

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej.
W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać: „RFI FIT OUT”.

W postępowaniach prowadzonych przez Tower Inwestycje sp. z o.o. nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o planowanym przetargu - firma audytorska przeprowadzająca badania i przeglądy sprawozdań finansowych

15.10.2019

Szanowni Państwo,

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna informuje o prowadzonym Postępowaniu przetargowym na wybór firmy audytorskiej Przeprowadzającej badania i przeglądy sprawozdań finansowych Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA oraz jednostek Grupy PZU za okres trzech lat obrotowych 2021-2023 z opcją przedłużenia umowy na dwa kolejne lata obrotowe 2024-2025.

Pełna treść zaproszenia do składania ofert wraz załącznikami dostępna poniżej:

Zaproszenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

W postępowaniach prowadzonych przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółkę Akcyjną nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.”
 

Odpowiedzi na pytania zadane przez jednego z potencjalnych oferentów w dniu 23 października 2019 roku:

Odpowiedzi z dnia 25 października 2019 roku.

Ogłoszenie o planowanym przetargu – wybór Dostawcy na usługi doradztwa podatkowego

15.10.2019

Szanowni Państwo,

PZU SA oraz PZU Życie SA planuje przeprowadzenie przetargu na wybór Dostawcy usług doradztwa podatkowego.

Dostawca, który zostanie wybrany w drodze przetargu, będzie odpowiedzialny za bieżące wsparcie merytoryczne, a w szczególności:

- przygotowanie opinii podatkowych,

-  udzielanie porad,

- analizy podatkowe umów,

- przygotowanie zapytań do organów podatkowych,

- przeglądy podatkowe,

- przygotowanie dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi.

Przetarg będzie poprzedzony procesem RFI (zapytanie o informację).

Firmy, zainteresowane udziałem w procesie RFI powinny przesłać zgłoszenie na adres: dostawcy@pzu.pl do dnia 21.10.2019r. (włącznie).

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej.
W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać: RFI doradztwo podatkowe.

W postępowaniach prowadzonych przez PZU nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o planowanym przetargu - Zarządzania Nieruchomościami handlowymi oraz biurowymi na terenie Polski

30.07.2019

Szanowni Państwo,

Biuro Sektora Nieruchomości Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA planuje przeprowadzenie postępowania przetargowego na usługę Zarządzania Nieruchomościami handlowymi oraz biurowymi na terenie Polski.

Wymogiem jest Minimum 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu budynkami biurowymi i handlowymi na terenie Polski oraz wykazanie sumarycznej powierzchni w zarządzaniu nie mniej niż 200.000 m2 powierzchni biurowych i handlowych w Polsce w momencie składania zgłoszenia.

Przetarg będzie poprzedzony procesem RFI (zapytaniem o informację).

Podmioty zainteresowane udziałem w procesie RFI winny przesłać zgłoszenie na adres: jokonski@pzu.pl do dnia 14.08.2019 (włącznie).

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej.

W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać: „RFI_Zarządzanie nieruchomościami”.

W postępowaniach prowadzonych przez PZU nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o planowanym przetargu - firma audytorska przeprowadzająca badania i przeglądy sprawozdań finansowych - odwołany

30.07.2019

Szanowni Państwo,

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna informuje o prowadzonym Postępowaniu przetargowym na wybór firmy audytorskiej Przeprowadzającej badania i przeglądy sprawozdań finansowych Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA oraz jednostek Grupy PZU za okres trzech lat obrotowych 2021-2023 z opcją przedłużenia umowy na dwa kolejne lata obrotowe 2024-2025.

Pełna treść zaproszenia do składania ofert wraz załącznikami dostępna poniżej:

Odpowiedzi na pytania zadane przez jednego z potencjalnych oferentów w dniu 19 sierpnia 2019 roku:

W postępowaniach prowadzonych przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółkę Akcyjną nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

Ogłoszenie o planowanym przetargu - Space Plany

22.07.2019

Szanowni Państwo,

Spółka Tower Inwestycje sp. z o.o. (spółka z Grupy PZU) rozważa przeprowadzenie procesu wyboru firmy świadczącej usługi wykonania Space Planów dla potrzeb najemców budynku biurowo-usługowego we Wrocławiu przy ul. Oławskiej 35.

Podmioty zainteresowane udziałem w procesie RFI powinny przesłać zgłoszenie na adres: oferty-TowerInwestycje@pzu.pl do dnia 25.07.2019 r. (włącznie)

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej. W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać: „RFI – Space Plany”

W postępowaniach prowadzonych przez Tower Inwestycje sp. z o.o. nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Pokaż więcej

Ogłoszenie o planowanym przetargu – firma audytorska przeprowadzająca badania i przeglądy sprawozdań finansowych

17.06.2019
Szanowni Państwo,
 
Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna informuje o prowadzonym Postępowaniu przetargowym na wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej  badania sprawozdań finansowych Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie Spółki Akcyjnej za lata obrotowe 2019-2020.
 
Pełna treść zaproszenia do składania ofert wraz załącznikami dostępna poniżej:
W postępowaniach prowadzonych przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółkę Akcyjną nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o planowanym przetargu – bezpieczna flota

19.04.2019

Szanowni Państwo,
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna planuje zorganizowanie przetargu na wybór  dostawcy kompleksowego programu prewencyjnego z zakresu poprawy bezpieczeństwa jazdy i użytkowania pojazdów flotowych.

Przetarg poprzedzi proces RFI (zapytanie o informację). Zainteresowane firmy powinny przesłać zgłoszenie na adres: RFI_uslugiprofesjonalne@pzu.pl do 30 kwietnia 2019 roku włącznie. 

Zgłoszenie musi zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe oraz dane osoby kontaktowej. W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać: „RFI – bezpieczna flota”.

W postępowaniach prowadzonych przez PZU nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o planowanym przetargu – Akademia programisty

16.04.2019

Szanowni Państwo,

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna oraz Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna rozważają przeprowadzenie procesu wyboru Dostawcy usług szkoleniowo- rozwojowych dla Pionu IT w Grupie PZU. Zakres szkoleń będzie obejmował:

 • Programowanie obiektowe,
 • Relacyjne bazy danych z SQL,
 • Systemy webowe,
 • Środowisko deweloperskie.

Przetarg będzie poprzedzony procesem RFI (zapytanie o informację).
Firmy zainteresowane udziałem w procesie RFI powinny przesłać zgłoszenie na adres: RFI_HR@pzu.pl do dnia  24 kwietnia 2019 r. 

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej. 
W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać: RFI_IT.

W postępowaniach prowadzonych przez PZU nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o planowanym przetargu – magazynowanie i dystrybucja materiałów marketingowych

03.04.2019

Grupa PZU planuje przetarg na wybór wyspecjalizowanego podmiotu w zakresie magazynowania i dystrybucji materiałów marketingowych.

Przetarg poprzedzi proces RFI (zapytanie o informację). Zainteresowane uczestnictwem w procesie RFI firmy powinny przesłać zgłoszenie na adres: RFI_marketing@pzu.pl do 12 kwietnia 2019 r. włącznie. 

Zgłoszenie musi zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe oraz dane osoby kontaktowej. W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać: „RFI magazynowanie”.

W postępowaniach prowadzonych przez Grupę PZU nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o planowanym przetargu – komercjalizacja

11.03.2019

Szanowni Państwo,

Spółka Tower Inwestycje sp. z o.o. (spółka z Grupy PZU) rozważa przeprowadzenie procesu wyboru firmy świadczącej usługi komercjalizacji budynku biurowo-usługowego planowanego we Wrocławiu przy ul. Oławskiej 35. 

Podmioty zainteresowane udziałem w procesie RFI powinny przesłać zgłoszenie na adres: oferty-TowerInwestycje@pzu.pl do dnia 18.03.2019 r. (włącznie)

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej. W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać: „RFI - komercjalizacja”.

W postępowaniach prowadzonych przez Tower Inwestycje sp. z o.o. nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o planowanym przetargu – szkolenia kompetencyjne

11.03.2019

Szanowni Państwo,

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna oraz Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna rozważają przeprowadzenie procesu wyboru Dostawcy usług szkoleniowo-rozwojowo-doradczych, w zakresie rozwoju kompetencji miękkich pracowników oraz kompetencji menadżerskich (u kierowników liniowych) na dwóch poziomach zaawansowania: średnim i wysokim.

Przetarg będzie poprzedzony procesem RFI (zapytanie o informację).
Firmy zainteresowane udziałem w procesie RFI powinny przesłać zgłoszenie na adres: RFI_HR@pzu.pl do dnia 15 marca 2019 r. 

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej. 
W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać: RFI_szkolenia kompetencyjne".

W postępowaniach prowadzonych przez PZU nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o planowanym przetargu – tłumaczenia

06.03.2019

Szanowni Państwo,
PZU SA oraz PZU Życie SA planują zorganizowanie przetargu na zakup usług tłumaczenia.
Przetarg poprzedzi proces RFI (zapytanie o informację). Zainteresowane firmy powinny przesłać zgłoszenie na adres: RFI_uslugiprofesjonalne@pzu.pl do 15 marca 2019 roku włącznie. 

Zgłoszenie musi zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe oraz dane osoby kontaktowej. W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać: „RFI – tłumaczenia”.

W postępowaniach prowadzonych przez PZU nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Ogłoszenie o planowanym przetargu – wskaźniki HR.

13.02.2019

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna oraz Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna rozważają przeprowadzenie procesu wyboru Dostawcy wskaźników HR. Raport dla Instytucji ubezpieczeniowych i finansowych powinien obejmować benchmarking działań w obszarze polityki personalnej w zakresie wskaźników finansowych, struktury zatrudnienia i wynagrodzeń, rekrutacji i selekcji, rozwoju pracownika i szkoleń, absencji i fluktuacji, wskaźników demograficznych za rok 2018.

Przetarg będzie poprzedzony procesem RFI (zapytanie o informację).

Firmy zainteresowane udziałem w procesie RFI powinny przesłać zgłoszenie na adres: RFI_HR@pzu.pl do dnia 19 lutego 2019 r. 

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej. 

W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać RFI_Wskaźniki HR.
W postępowaniach prowadzonych przez PZU nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o planowanym przetargu – Development Center dla Pionu Sprzedaży PZU

11.02.2019

Szanowni Państwo,

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna oraz Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna rozważają przeprowadzenie procesu wyboru Dostawcy usług rozwojowo-doradczo-obsługowych, w zakresie Development Center dla pracowników Pionu Sprzedaży PZU.

Przetarg będzie poprzedzony procesem RFI (zapytanie o informację).
Firmy zainteresowane udziałem w procesie RFI powinny przesłać zgłoszenie na adres: RFI_HR@pzu.pl do dnia  14 lutego 2019 r. 

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej. 

W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać RFI_DC.

W postępowaniach prowadzonych przez PZU nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o planowanym przetargu - firma audytorska przeprowadzająca badania i przeglądy sprawozdań finansowych

29.01.2019

Szanowni Państwo,

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna informuje o prowadzonym Postępowaniu przetargowym na wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badania i przeglądy sprawozdań finansowych Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej oraz jednostek Grupy PZU za lata obrotowe 2019-2020 z opcją przedłużenia na lata 2021-2023.

Pełna treść zaproszenia do składania ofert wraz załącznikami dostępna poniżej:

W postępowaniach prowadzonych przez PZU nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedzi na pytania zadane przez jednego z potencjalnych oferentów w dniach 7 i 8 lutego 2019 rok:

Ogłoszenie o planowanym przetargu – badanie kompetencji metodą 360 stopni

24.01.2019

Szanowni Państwo,

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna oraz Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna rozważają przeprowadzenie procesu wyboru Dostawcy usług szkoleniowo-rozwojowo-doradczo-obsługowych,  w zakresie badania kompetencji metodą 360 stopni dla pracowników i kadry menedżerskiej Grupy PZU.

Przetarg będzie poprzedzony procesem RFI (zapytanie o informację).
Firmy zainteresowane udziałem w procesie RFI powinny przesłać zgłoszenie na adres: RFI_HR@pzu.pl do dnia 30 stycznia 2019 r

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej. W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać RFI_360 stopni.

W postępowaniach prowadzonych przez PZU nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o planowanym przetargu - RFI – Catering OPOLE

17.01.2019

Szanowni Państwo,

PZU S.A. oraz PZU Życie S.A. planuje przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór firmy
w zakresie świadczenia usługi żywienia zbiorowego (catering) dla pracowników PZU w Opolu przy  ul. Ozimskiej 5.

Usługa cateringowa przewidziana jest dla ok. 350 pracowników w budynku CGW w Opolu, przy ul. Ozimskiej 5.

Zakres usług:
- zapewnienie sprzedaży kanapek, sałatek, zdrowych przekąsek i innych zimnych dań śniadaniowych,
- dostarczenie i serwowanie gotowych posiłków obiadowych dla pracowników.

Przetarg będzie poprzedzony procesem RFI (zapytanie o informację). 

Podmioty zainteresowane udziałem w procesie RFI powinny przesłać zgłoszenie na adres: RFI_Nieruchomosci@pzu.pl do dnia 25.01.2019r (włącznie)

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej.
W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać: „RFI – Catering OPOLE”.

W postępowaniach prowadzonych przez PZU nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o RFI – dom performance

11.01.2019

PZU SA oraz PZU Życie SA planuje przeprowadzić proces RFI (zapytanie o informację) w zakresie performance marketingu. Celem RFI jest weryfikacja doświadczenia agencji oraz kosztów działań performance.

Podmioty zainteresowane udziałem w procesie RFI powinny przesłać zgłoszenie na adres: RFI_marketing@pzu.pl do 17 stycznia 2019 r. włącznie. 

Zgłoszenie musi zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe oraz dane osoby kontaktowej. W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać: „RFI dom performance”.

W postępowaniach prowadzonych przez Grupę PZU nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Ogłoszenie o planowanym przetargu – Dokumentacja projektowa - Kraków

07.01.2019

W ramach planowanego procesu inwestycyjnego Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA planuje przeprowadzenie postępowania przetargowego na usługę w zakresie wykonania pełnej dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim oraz projektami powierzchni najmu obiektu biurowego klasy
A z garażem podziemnym usytuowanego w Krakowie. Obiekt objęty będzie certyfikacją ekologiczną na poziomie LEED Gold/BREEAM Very Good.

Wymogiem jest posiadanie doświadczenia w zakresie wykonania dokumentacji projektowej dla min.
3 ukończonych obiektów biurowych (preferowane obiekty w Krakowie) o łącznej powierzchni najmu przekraczającej 50.000 m2, z których przynajmniej jeden uzyskał certyfikat na poziomie LEED Gold/BREEAM Very Good lub wyższym.

Przetarg będzie poprzedzony procesem RFI (zapytaniem o informację). 

Podmioty zainteresowane udziałem w procesie RFI winny przesłać zgłoszenie na adres: RFI_Nieruchomosci@pzu.pl do dnia 14.01.2019 (włącznie)

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej.
W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać: „RFI_projekt_Kraków”.

W postępowaniach prowadzonych przez PZU nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o planowanym przetargu – certyfikacja

28.12.2018

Szanowni Państwo,
PZU Centrum Operacji SA planuje zorganizowanie przetargu na zakup usługi przeprowadzenia audytu certyfikacji ISO 27001 i ISO 22301 oraz przeprowadzenia audytów nadzorczych.

Przetarg poprzedzi proces RFI (zapytanie o informację). Zainteresowane firmy powinny przesłać zgłoszenie na adres: RFI_uslugiprofesjonalne@pzu.pl do 10 stycznia 2019 roku włącznie

Zgłoszenie musi zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe oraz dane osoby kontaktowej. W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać: „RFI – certyfikacja”.

W postępowaniach prowadzonych przez PZU nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Ogłoszenie o planowanym przetargu – firmy ogólnobudowlane

19.12.2018

Szanowni Państwo,

PZU SA i PZU Życie SA zaprasza podmioty zainteresowane realizacją prac:

- remontowo budowlanych wewnętrznych i/lub

- budowlanych zewnętrznych związanych z budynkiem i/lub

- budowlanych zewnętrznych niezwiązanych z budynkiem.

Prace prowadzone będą sukcesywnie w obiektach PZU SA i PZU Życie SA położonych w różnych lokalizacjach na terenie Polski. Wybór wykonawców prac remontowych w poszczególnych obiektach następować będzie w trybie postępowania przetargowego.

Podmioty zainteresowane udziałem w procesie weryfikacji Dostawcy proszone są o skontaktowanie się z Zespołem Kwalifikacji i Oceny Dostawców pod adresem dostawcy@pzu.pl do dnia 11.01.2019 r.
W temacie wiadomości należy wpisać: Weryfikacja: prace remontowo-budowlane.
W treści wiadomości należy podać: nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej (imię nazwisko, adres e mail, numer telefonu).

Ogłoszenie o planowanym przetargu – sieci LAN

17.12.2018

Szanowni Państwo,

PZU SA oraz PZU Życie SA planuje przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór podmiotu do wykonywania okablowania sieci LAN w jednostkach organizacyjnych Grupy PZU.

Przedmiotem planowanego postępowania przetargowego będzie:

 1. Budowa nowych sieci LAN w lokalizacjach jednostek organizacyjnych PZU i PZU Życie na terenie całego kraju.
 2. Rozbudowa istniejących sieci LAN w jednostkach organizacyjnych PZU i PZU Życie na terenie całego kraju.
 3. Przebudowa istniejących sieci LAN w jednostkach organizacyjnych PZU i PZU Życie na terenie całego kraju.
 4. Wykonywanie Prac Dodatkowych, które nie wchodzą w zakres prac wymienionych w punktach
  1), 2) i 3), a których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sieci LAN
  w jednostkach organizacyjnych PZU lub PZU Życie.
 5. Budowa nowych oraz rozbudowa i przebudowa istniejących sieci LAN w lokalizacjach centralnych (mieszczących się na terenie Warszawy i okolic oraz w innych miastach wskazanych w umowie
  z możliwością zmiany w trakcie jej trwania) na warunkach specjalnych, w szczególności dotyczących krótkich terminów realizacji.
 6. Świadczenie pogwarancyjnych usług serwisowych istniejących sieci LAN.
 7. Realizacja zleceń na bazie produktów Molex CES i Legrand w standardzie Ethernet,
  w oparciu o okablowanie UTP/FTP CAT5e/CAT6 i światłowodowe, bez dostawy i konfiguracji urządzeń aktywnych. 

W ramach prowadzonych procesów wymagane będzie m.in.:

 1. Objęcie wykonanych instalacji minimum 36-miesięczną gwarancją wykonawcy.
 2. Podanie liczby zatrudnionych instalatorów, ich kompetencji oraz przedstawienia  posiadanych certyfikatów.
 3. Podanie informacji, czy zlecone prace będą realizowane przez podwykonawców.
 4. Wskazanie preferencji dotyczących obsługi jednostek organizacyjnych PZU w ramach województw.

Przetarg będzie poprzedzony procesem RFI (zapytaniem o informację). 

Podmioty zainteresowane udziałem w procesie RFI powinny przesłać zgłoszenie na adres: RFI_Nieruchomosci@pzu.pl do dnia 03.01.2019r. (włącznie). 

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej.
W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać: „RFI_LAN”.

W postępowaniach prowadzonych przez PZU nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o planowanym przetargu – szkolenia on-line

13.12.2018

Szanowni Państwo,

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna oraz PZU Centrum Operacji Spółka Akcyjna rozważają przeprowadzenie procesu wyboru Dostawcy on-linowych form rozwoju projektowanych i wytwarzanych dla Grupy PZU.

Firmy, które zostaną wybrane w drodze przetargu, będą odpowiadać za przygotowanie oraz realizację szkoleń 
z zakresu:
1. Szkolenia e-learningowe (miękkie + systemowe) oraz gry edukacyjne, symulacje komputerowe i interaktywne ebooki.
2. Animacje edukacyjne.
3. Filmy edukacyjne (filmy z ekspertami, filmy decyzyjne).
4. Szkolenia z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości (AR), wirtualnej rzeczywistości (VR), filmów 360.
5. Szkolenia oraz materiały edukacyjne przeznaczone na urządzenia mobilne.
Przetarg będzie poprzedzony procesem RFI (zapytanie o informację).
Firmy zainteresowane udziałem w procesie RFI powinny przesłać zgłoszenie na adres: RFI_HR@pzu.pl do dnia 19 grudnia 2018 r. ze wskazaniem wybranego zakresu, którego realizacją jest potencjalnie zainteresowana (proszę wskazać wybrane punkty spośród zakresów opisanych powyżej – punkty 1-5). 

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej. W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać RFI szkolenia on-line.

W postępowaniach prowadzonych przez PZU nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o planowanym przetargu – szkolenia sprzedażowe – uzupełnienie

12.12.2018

Szanowni Państwo,

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna rozważa przeprowadzenie procesu wyboru Dostawcy szkoleń dla Grupy PZU.

Firmy, które zostaną wybrane w drodze przetargu, będą odpowiadać za przygotowanie oraz realizację szkoleń z zakresu:
1. Szkolenia branżowe z wiedzy ubezpieczeniowej.
2. Prowadzenie, rozwój i utrzymanie działalności gospodarczej.
3. Nowe technologie i media społecznościowe w pracy agenta ubezpieczeniowego.
4. Opracowanie i publikacja materiałów edukacyjnych w formie komunikatów, fiszek, quizów, ankiet na wskazaną przez zamawiającego aplikację mobilną.

Przetarg będzie poprzedzony procesem RFI (zapytanie o informację).
Firmy, które nie wysłały do tej pory zgłoszenia, a są zainteresowane udziałem w procesie RFI powinny przesłać zgłoszenie na adres: RFI_HR@pzu.pl do dnia 18 grudnia 2018 r. ze wskazaniem zakresu, którego realizacją firma jest zainteresowana. 

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej. W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać RFI szkolenia.

W postępowaniach prowadzonych przez PZU nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o planowanym przetargu – wybór Dostawcy spersonalizowanych filmów video

23.11.2018

Szanowni Państwo,

PZU SA oraz PZU Życie SA planuje przeprowadzenie przetargu na wybór Dostawcy spersonalizowanych filmów marketingowych dla PZU.
Dostawca, który zostanie wybrany w drodze przetargu, będzie odpowiedzialny za: 

 • przygotowanie scenariuszy filmów zgodnie z wytycznymi PZU,
 • przygotowanie spersonalizowanych, krótkich, fabularnych filmów video, łatwych w odbiorze, nawiązujących interakcję z klientem oraz wzbudzających potrzebę zakupu produktu ubezpieczeniowego, montowanych przy użyciu różnych technik (np. zmontowane zdjęcia ze Stock’a lub nagrywanie filmów z udziałem aktorów),
 • przygotowanie szablonów filmów w różnych wariantach i wprowadzanie zmian, modyfikacji zgodnie z zapotrzebowaniem i wytycznymi PZU,
 • przygotowanie filmów z call to action wraz z obsługą procesu po kliknięciu przycisku przez klienta,
 • wysyłka  filmów za pośrednictwem e-mail, sms, mms do klientów z przekazanej bazy oraz bieżące raportowanie po każdej  zrealizowanej wysyłce,
 • zapewnienie bezpiecznego serwera do przechowywania danych,

Przetarg będzie poprzedzony procesem RFI (zapytanie o informację). 

Firmy, zainteresowane udziałem w procesie RFI powinny przesłać zgłoszenie na adres: RFI_marketing@pzu.pl do dnia 30.11.2018r. (włącznie). 

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej.
W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać: RFI spersonalizowane filmy.

W postępowaniach prowadzonych przez PZU nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Ogłoszenie o planowanym przetargu – aranżacje

23.11.2018

Szanowni Państwo,

PZU S.A. oraz PZU Życie S.A. planuje przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór podmiotu do wykonywania aranżacji pomieszczeń biurowych zgodnie z prawem budowlanym oraz warunkami technicznymi według obowiązujących w spółce standardów.
 
Usługi będą świadczone w formie oddelegowania pracownika do siedziby Zamawiającego. 

Wymagane jest doświadczenie w analogicznych pracach świadczonych dla klienta sieciowego oraz zagwarantowanie możliwości oddelegowania doświadczonego pracownika/-ów (max. 3 pracowników - zależnie od potrzeb) na okres wyznaczony przez Zamawiającego.

Przetarg będzie poprzedzony procesem RFI (zapytaniem o informację). 

Podmioty zainteresowane udziałem w procesie RFI powinny przesłać zgłoszenie na adres: RFI_Nieruchomosci@pzu.pl do dnia 29.11.2018 (włącznie). 
Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej.
W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać: „RFI_aranżacje”.

W postępowaniach prowadzonych przez PZU nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o planowanym przetargu – aplikacja dla agentów

15.11.2018

Szanowni Państwo,

PZU SA planuje zorganizowanie przetargu na zakup aplikacji do multipostingu i rekrutacji agentów ubezpieczeniowych oraz aplikacji do zbierania poleceń kandydatów na agentów ubezpieczeniowych dla PZU SA.

Przetarg poprzedzi proces RFI (zapytanie o informację). Zainteresowane firmy powinny przesłać zgłoszenie na adres: RFI_uslugiprofesjonalne@pzu.pl do 26 listopada 2018 roku włącznie. 

Zgłoszenie musi zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe oraz dane osoby kontaktowej. W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać: „RFI – aplikacja dla agentów”.

W postępowaniach prowadzonych przez PZU nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Ogłoszenie o planowanym konkursie – zespoły projektowe

Szanowni Państwo,

PZU SA planuje przeprowadzenie konkursu na opracowanie konspektu scenariusza
i koncepcji projektu wystawy dla Centrum Edukacyjno-Prewencyjnego PZU w Krakowie.

Intencją PZU SA jest stworzenie nowoczesnego obiektu, którego głównym założeniem byłoby propagowanie wiedzy o bezpiecznych zachowaniach w konfrontacji z żywiołami 
i niebezpiecznymi sytuacjami w życiu, oraz o historii ubezpieczeń. Oczekujemy, że w nowej placówce będzie można zobaczyć np. symulację: pożaru, huraganu, powodzi, lawiny czy dachowania
w samochodzie.

Poszukujemy pracowni/zespołu mających doświadczenie:

 • w projektowaniu i realizacji obiektów łączących wystawę muzealną z ekspozycjami multimedialnymi i/lub w projektowaniu i realizacji centrów edukacyjnych;
 • w projektowaniu  symulatorów edukacyjnych; 
 • w projektowaniu urządzeń interaktywnych;
 • w tworzeniu scenariuszy edukacyjnych.

Konkurs będzie poprzedzony procesem RFI (zapytanie o informację). 
Firmy, zainteresowane udziałem w procesie RFI powinny przesłać zgłoszenie na adres: RFI_marketing@pzu.pl do dnia 14.11.2018 (włącznie).

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej.
W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać: RFI / centrum edukacyjno-prewencyjne odpowiedź.

W postępowaniach prowadzonych przez PZU nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Ogłoszenie o planowanym przetargu – RFI – przekładki

Szanowni Państwo,

Spółka Tower Inwestycje sp. z o.o. (spółka z Grupy PZU) planuje przeprowadzenie procesu wyboru wykonawcy przełożenia sieci energetycznej, kanalizacji deszczowej oraz wodociągowej kolidujących
z planowanym budynkiem usługowo-biurowym we Wrocławiu

Przetarg będzie poprzedzony procesem RFI (zapytanie o informację). 
Podmioty zainteresowane udziałem w procesie RFI powinny przesłać zgłoszenie na adres:
oferty-TowerInwestycje@pzu.pl do dnia 06.11.2018r. (włącznie). 
Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej.
W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać: „RFI przekładki”

W postępowaniach prowadzonych przez Tower Inwestycje sp. z o.o. nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o planowanym przetargu – wybór Dostawcy szkoleń dla Grupy PZU

08.10.2018

Szanowni Państwo,

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna rozważa przeprowadzenie procesu wyboru Dostawcy szkoleń dla Grupy PZU.
Firmy, które zostaną wybrane w drodze przetargu, będą odpowiadać za przygotowanie oraz realizację szkoleń z zakresu:

 1. Szkolenia sprzedażowe
 2. Zarzadzanie sprzedażą
 3. Szkolenia branżowe z wiedzy ubezpieczeniowej
 4. Innowacyjna kultura organizacji
 5. Prowadzenie, rozwój i utrzymanie działalności gospodarczej
 6. Nowe technologie i media społecznościowe w pracy agenta ubezpieczeniowego
 7. Opracowanie i publikacja materiałów edukacyjnych w formie komunikatów, fiszek, quizów, ankiet na wskazaną przez zamawiającego aplikację mobilną.

Przetarg będzie poprzedzony procesem RFI (zapytanie o informację).
Firmy zainteresowane udziałem w procesie RFI powinny przesłać zgłoszenie na adres: RFI_HR@pzu.pl do dnia 12 października 2018 r.
Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej.
W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać RFI szkolenia.

W postępowaniach prowadzonych przez PZU nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o planowanym przetargu – artykuły reklamowe

05.09.2018

Szanowni Państwo,

Grupa PZU planuje przeprowadzenie przetargu na wybór firmy dostarczających masowe artykuły reklamowe. Przetarg będzie poprzedzony procesem RFI (zapytanie o informację). 
Firmy, zainteresowane udziałem w procesie RFI powinny przesłać zgłoszenie na adres: RFI_marketing@pzu.pl do dnia 12.09.2018 (włącznie)

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej. W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać: „RFI artykuły reklamowe”.

W postępowaniach prowadzonych przez PZU nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Ogłoszenie o planowanym przetargu – Dokumentacja projektowa

22.08.2018

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna oraz Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna  planuje przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór firm do współpracy w zakresie projektów budowlanych/dokumentacji projektowej dla remontowanych powierzchni biurowych Grupy PZU w ramach działalności bieżącej i planowanego procesu inwestycyjnego.

Usługa będzie obejmowała obiekty Grupy PZU na terenie całej Polski. Przetarg będzie poprzedzony procesem RFI (zapytaniem o informację). 

Podmioty zainteresowane udziałem w procesie RFI powinny przesłać zgłoszenie na adres: RFI_Nieruchomosci@pzu.pl do dnia 30.08.2018 (włącznie)

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej.
W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać: „RFI dokumentacja projektowa”.

W postępowaniach prowadzonych przez PZU nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o planowanym przetargu – Inspektorzy nadzoru

10.08.2018

Szanowni Państwo,

Spółka Tower Inwestycje sp. z o.o. (spółka z Grupy PZU) rozważa przeprowadzenie procesu wyboru firm lub firmy wykonującej usługi inspektora nadzoru inwestorskiego planowanego budynku biurowo-usługowego we Wrocławiu. Planowany jest budynek biurowy klasy min. A, certyfikowany ekologicznie, z garażem podziemnym o szacowanej powierzchni GLA 12 000 m2. 

Podmioty zainteresowane udziałem w procesie RFI powinny przesłać zgłoszenie na adres: oferty-TowerInwestycje@pzu.pl do dnia 20.08.2018r. (włącznie). 
Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej. W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać: „RFI inspektor nadzoru
W postępowaniach prowadzonych przez Tower Inwestycje sp. z o.o. nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

Ogłoszenie o planowanym przetargu – Generalny Wykonawca

01.08.2018

Szanowni Państwo,

Spółka Tower Inwestycje sp. z o.o. (spółka z Grupy PZU) planuje przeprowadzenie procesu wyboru Generalnego Wykonawcy budynku biurowo-usługowego we Wrocławiu.
Przetarg będzie poprzedzony procesem RFI (zapytanie o informację). 

Podmioty zainteresowane udziałem w procesie RFI powinny przesłać zgłoszenie na adres: oferty-TowerInwestycje@pzu.pl do dnia 08.08.2018r. (włącznie). 

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej.
W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać: „RFI Generalny Wykonawca”.

W postępowaniach prowadzonych przez Tower Inwestycje sp. z o.o. nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o planowanym przetargu – RFI Meble Agent

25.06.2018

Szanowni Państwo,

PZU S.A./PZU Życie SA planuje przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór firm, do współpracy w zakresie produkcji dostaw i serwisu mebli do biur agentów wyłącznych na terenie całego kraju.

Przetarg będzie poprzedzony procesem RFI (zapytaniem o informację).

Podmioty zainteresowane udziałem w procesie RFI powinny przesłać zgłoszenie na adres: RFI_Nieruchomosci@pzu.pl do dnia 03.07.2018 (włącznie).

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej. W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać: „RFI_Meble Agent”.

W postępowaniach prowadzonych przez PZU nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o planowanym przetargu – zakup artykułów BHP

13.06.2018

Szanowni Państwo,

PZU SA planuje przeprowadzenie przetargu na wybór dostawcy artykułów BHP, które będą przeznaczone dla pracowników PZU SA.

W ramach przetargu planujemy zakupić:

rękawice robocze wzmacniane ze skóry, buty typu wodery, roboczy hełm ochronny, nauszniki przeciwhałasowe, okulary ochronne, przeciw upadkowe szelki bezpieczeństwa z podzespołem łącząco-amortyzującym, linka bezpieczeństwa amortyzująca, przeciwpyłowa półmaska filtrująca P2, kurtka letnia wykonana z wiatroszczelnej, wodoodpornej i oddychającej tkaniny soft shell koloru granatowego
- znakowanie logo PZU, spodnie robocze „ogrodniczki z szelkami” w kolorze granatowym spójnym z kolorem kurtki letniej, buty ochronne wodoodporne za kostkę wykonane ze skóry.

Przetarg będzie poprzedzony procesem RFI (zapytanie o informację).

Firmy, zainteresowane udziałem w procesie RFI powinny przesłać zgłoszenie na adres: RFI_marketing@pzu.pl do dni 20.06.2018 (włącznie).

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej. W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać: „RFI zakup artykułów BHP”.

W postępowaniach prowadzonych przez PZU nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o planowanym przetargu – badania rynku nieruchomości

06.06.2018

Szanowni Państwo,

Spółka Tower Inwestycje sp. z o.o. (spółka z Grupy PZU) rozważa przeprowadzenie procesu wyboru firmy wykonującej badanie rynku nieruchomości. Planowane badanie dotyczyć będzie miasta na terenie województwa opolskiego.

Podmioty zainteresowane udziałem w procesie RFI powinny przesłać zgłoszenie na adres: oferty-TowerInwestycje@pzu.pl do dnia 14.06.2018r. (włącznie).

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej. W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać: „RFI badanie rynku nieruchomości”.

W postępowaniach prowadzonych przez Tower Inwestycje sp. z o.o. nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o planowanym przetargu – monitoring mediów-uzupełnienie

05.06.2018

Szanowni Państwo,

Grupa PZU planuje przeprowadzenie przetargu na wybór firmy świadczącej usługi monitoringu mediów.

Zakres monitoringu obejmować będzie prasę, radio, tv oraz treści płatne i bezpłatne w wydaniach internetowych gazet papierowych (dzienników i periodyków) i portale internetowe.

Przetarg będzie poprzedzony procesem RFI (zapytanie o informację). 

Firmy, które nie wysłały do tej pory zgłoszenia, a są zainteresowane uczestnictwem w procesie RFI  powinny przesłać zgłoszenie na adres: RFI_marketing@pzu.pl do dnia 07.06.2018 (włącznie). 

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej. W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać: „RFI monitoring mediów”.

W postępowaniach prowadzonych przez PZU nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pokaż więcej
Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij