Postępowania Przetargowe

Ogłoszenie o planowanym przetargu - firma audytorska przeprowadzająca badania sprawozdań finansowych PZU Życie SA

17.11.2022

Szanowni Państwo,

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna (PZU Życie SA) informuje o prowadzonym postępowaniu przetargowym na wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badania sprawozdań finansowych Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA za okres pięciu lat obrotowych 2024-2028 z opcją przedłużenia umowy na dwa kolejne lata obrotowe 2029-2030.

Pełna treść zaproszenia do składania ofert wraz załącznikami dostępna poniżej:
 

Zaproszenie firma audytorska PZU Życie 2024-2030.pdf

Zaproszenie firma audytorska PZU Życie 2024-2030 załącznik 1.pdf

Zaproszenie firma audytorska PZU Życie 2024-2030 załącznik 2.pdf

Zaproszenie firma audytorska PZU Życie 2024-2030 załącznik 3.pdf

Zaproszenie firma audytorska PZU Życie 2024-2030 załącznik 4.pdf

Zaproszenie firma audytorska PZU Życie 2024-2030 załącznik 5.xls

Zaproszenie firma audytorska PZU Życie 2024-2030 załącznik 6.docx

Zaproszenie firma audytorska PZU Życie 2024-2030 załącznik 7.pdf

Zaproszenie firma audytorska PZU Życie 2024-2030 załącznik 8.pdf

W postępowaniach prowadzonych przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o planowanym przetargu - usługi projektowe

07.10.2022

Szanowni Państwo,

Spółka Tower Inwestycje sp. z o.o. (spółka z Grupy PZU) rozważa przeprowadzenie procesu wyboru firm,  które zgodnie z najlepszymi praktykami świadczyłyby usługi projektowe dla powierzchni fit-out w budynku biurowym.

Podmioty zainteresowane udziałem w procesie RFI powinny przesłać zgłoszenie na adres: oferty-TowerInwestycje@pzu.pl do dnia 14.10.2022r. (włącznie)

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej. W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać: „RFI usługi projektowe”.

W postępowaniach prowadzonych przez Tower Inwestycje sp. z o.o. nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o planowanym przetargu - usługi remontowo-budowlane polegające na wykończeniu powierzchni FIT OUT w budynku biurowym we Wrocławiu

12.08.2022 r.

Szanowni Państwo,

Spółka Tower Inwestycje sp. z o.o. (spółka z Grupy PZU) rozważa przeprowadzenie procesu wyboru firm,  które zgodnie z najlepszymi praktykami świadczyłyby usługi remontowo-budowlane polegające na wykończeniu powierzchni FIT OUT w budynku biurowym we Wrocławiu.

Podmioty zainteresowane udziałem w procesie RFI powinny przesłać zgłoszenie na adres: oferty-TowerInwestycje@pzu.pl do dnia 22.08.2022r. (włącznie). 

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej. W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać: „RFI FIT OUT”.

W postępowaniach prowadzonych przez Tower Inwestycje sp. z o.o. nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o planowanym przetargu - firma audytorska przeprowadzająca badania i przeglądy sprawozdań finansowych

24.03.2022 r.

Szanowni Państwo,

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna informuje o prowadzonym Postępowaniu przetargowym na wybór firmy audytorskiej Przeprowadzającej badania i przeglądy sprawozdań finansowych Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA oraz jednostek Grupy PZU za okres pięciu lat obrotowych 2024-2028 z opcją przedłużenia umowy na dwa kolejne lata obrotowe 2029-2030.

Pełna treść zaproszenia do składania ofert wraz załącznikami dostępna poniżej:
 

Zaproszenie firma audytorska PZU SA 2024-2030.pdf

Zaproszenie firma audytorska PZU SA 2024-2030 załącznik 1.pdf

Zaproszenie firma audytorska PZU SA 2024-2030 załącznik 2.pdf

Zaproszenie firma audytorska PZU SA 2024-2030 załącznik 3.pdf

Zaproszenie firma audytorska PZU SA 2024-2030 załącznik 4.pdf

Zaproszenie firma audytorska PZU SA 2024-2030 załącznik 5.xls

Zaproszenie firma audytorska PZU SA 2024-2030 załącznik 6.docx

Zaproszenie firma audytorska PZU SA 2024-2030 załącznik 7.pdf

Zaproszenie firma audytorska PZU SA 2024-2030 załącznik 8.pdf

Zaproszenie firma audytorska PZU SA 2024-2030 załącznik 9.pdf
 

Odpowiedzi na pytania zadane przez jednego z potencjalnych oferentów w dniu 15 kwietnia 2022 roku:

Odpowiedzi z dnia 21 kwietnia 2022 roku.pdf
 

Odpowiedzi na pytania zadane przez jednego z potencjalnych oferentów w dniu 14 kwietnia 2022 roku:

Odpowiedzi z dnia 20 kwietnia 2022 roku.pdf
 

Odpowiedzi na pytania zadane przez jednego z potencjalnych oferentów w dniu 12 kwietnia 2022 roku:

Odpowiedzi z dnia 19 kwietnia 2022 roku.pdf
 

Odpowiedzi na pytania zadane przez jednego z potencjalnych oferentów w dniu 6 kwietnia 2022 roku:

Odpowiedzi z dnia 13 kwietnia 2022 roku cz. I.pdf

Odpowiedzi z dnia 13 kwietnia 2022 roku cz. II.pdf


Odpowiedzi na pytania zadane przez jednego z potencjalnych oferentów w dniu 5 kwietnia 2022 roku:

Odpowiedzi z dnia 8 kwietnia 2022 roku.pdf

 

Ogłoszenie o planowanym przetargu - obsługa techniczna budynku biurowo-usługowego

04.11.2021 r.

Szanowni Państwo,

Spółka Tower Inwestycje sp. z o.o. (spółka z Grupy PZU) rozważa przeprowadzenie procesu wyboru firmy, która zgodnie z najlepszymi praktykami świadczyć będzie usługi obsługi technicznej budynku biurowo-usługowego zlokalizowanego we Wrocławiu przy ul. Oławskiej 35.. Planowany jest budynek biurowy klasy min. A, certyfikowany ekologicznie, z garażem podziemnym o szacowanej powierzchni GLA 12 000 m2. 

Podmioty zainteresowane udziałem w procesie RFI powinny przesłać zgłoszenie na adres: oferty-TowerInwestycje@pzu.pl do dnia 16.11.2021 (włącznie)

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej. W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać: „RFI  obsługa techniczna

W postępowaniach prowadzonych przez Tower Inwestycje sp. z o.o. nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamknij