Szczegóły

20 października 2023

Process Safety Management

W dniach 18-19.10.2023 PZU LAB SA wraz z Partnerami Strategicznymi PZU SA oraz AON Polska zorganizowało międzynarodową konferencję szkoleniową dotyczącą zarządzania bezpieczeństwem procesowym (Process Safety Management).

Spotkanie miało na celu stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń, będącej wsparciem dla osób zajmujących się tematyką PSM w zakładach przemysłowych.

Prelegentami konferencji byli wybitni eksperci posiadający wieloletnie doświadczenie w audytowaniu i wdrażaniu PSM w największych zakładach chemicznych, petrochemicznych i energetycznych w Europie i na świecie.

Konferencja zgromadziła ponad 120  ekspertów z  największych zakładów petrochemicznych, energetycznych i rafineryjnych działających w Polsce, odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem w spółkach.

Konferencję otworzył Jakub Sajkowski Dyrektor Zarządzający ds. Klienta Korporacyjnego  PZU SA:

Wierzymy, że rolą ubezpieczyciela jest nie tylko wypłacanie odszkodowań, ale także aktywne wspieranie klientów w zarządzaniu ryzykiem, co wpływa na ograniczenie liczby i rozmiaru szkód. 

Wyrazem tej idei w kontekście klientów korporacyjnych było powołanie PZU Lab, najpierw jako projektu, a potem osobnej spółki. Bardzo się cieszę, że wspólnie możemy inicjować wydarzenia takie jak dzisiejsza konferencja.

Standard Zarządzania Bezpieczeństwem Procesowym (Process Safety Management, PSM) to zbiór zasad i praktyk stosowanych w przemyśle chemicznym, petrochemicznym i energetycznym w celu zapewnienia bezpieczeństwa operacyjnego i ochrony przed awariami, które mogą prowadzić do poważnych wypadków przemysłowych. Obejmuje szereg elementów, takich jak identyfikacja zagrożeń, zarządzanie zmianami, szkolenia pracowników, kontrola procesów, zarządzanie awariami i wiele innych. 

Celem PSM jest minimalizacja ryzyka wypadków, zapobieganie awariom i ochrona pracowników, mienia oraz środowiska.

Standard PSM jest najbardziej rozpowszechniony w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest uregulowany przez Federalną Administrację Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Occupational Safety and Health Administration, OSHA) i jest wymagany dla zakładów przemysłowych pracujących z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi.

PSM powinien być  również stosowany jako dobra praktyka w innych krajach i branżach, gdzie bezpieczeństwo procesów jest kluczowe.

Stąd idea zorganizowania konferencji – najpierw trzeba zrozumieć zagrożenie, by móc zarządzać ryzykiem z nim związanym.

Za nami dwa dni wysoce merytorycznych prelekcji i obrad, które, mam nadzieję, przyczynią się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa i wzmocnieniu kultury sprzyjającej bezpieczeństwu. Jest to szczególnie ważne w branżach wysokiego ryzyka. Tym bardziej się cieszę, że tak wielu przedstawicieli tego sektora zdecydowało się wziąć udział w naszej konferencji – podsumował  Dariusz Gołębiewski, Prezes PZU LAB SA.

Zamknij