Członek Zarządu PZU Życie SA

absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Posiada tytuł zawodowy adwokata i radcy prawnego. Ukończył również studia z obszaru zarządzania i biznesu (MBA) w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu, uzyskując tytuł Master of Business Administration.

Od 2017 roku prowadził własną Kancelarię Adwokacką, a następnie Radcy Prawnego. W latach 2019-2020 był zatrudniony jako radca prawny w ORLEN Południe SA, gdzie m.in. uczestniczył w kompleksowej obsłudze prawnej Spółki oraz Spółek z Grupy Kapitałowej ORLEN Południe. Ponadto, pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Sanockim Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o., a także prezesa zarządu, dyrektora zarządzającego Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Od stycznia 2021 r. do 5 czerwca 2023 r. pełnił funkcję członka zarządu PZU Zdrowie SA.

Zamknij