Członek Zarządu PZU Życie SA

Skuteczna menadżerka z ponad 25-letnim doświadczeniem w firmach z sektora ubezpieczeń, bankowości i rozliczeń. Budowała i wdrażała strategie biznesowe w spółkach Skarbu Państwa i sektorze prywatnym. Specjalizuje się w budowaniu
i wdrażaniu strategii w obszarze sprzedaży i zarządzania liniami biznesowymi.

Do Grupy PZU dołączyła w 2023 r. w roli dyrektora projektu strategicznego. Wcześniej była m.in. dyrektorem strategii i rozwoju sieci własnej w AVIVA (2019–2022 r.), dyrektorem strategii rozwoju sprzedaży w AVIVA (2016–2019 r.), dyrektorem zarządzającym pionem klienta detalicznego i pionem usług finansowych w Poczcie Polskiej (2013-2016 r.), dyrektorem zarządzającym i dyrektorem departamentu w Banku Pocztowym (2009-2013 r.), kierownikiem sprzedaży w Prumerica i dyrektorem Oddziału w Banku Śląskim. Przeprowadziła wiele projektów związanych ze zmianą i transformacją sieci, w tym m.in. w AVIVA (projekt przyniósł wymierne korzyści w postaci ponadprzeciętnego wzrostu nowego biznesu), tworzyła i wdrażała strategię sprzedaży produktów ubezpieczeniowychi bankowych w Grupie Poczty. Uczestniczyła w wielu projektach związanych ze zmianą właścicielską i tworzeniem nowych podmiotów. Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ukończyła liczne szkolenia z zakresu przywództwa i zarządzania.

Zamknij