PH 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

Informacje rejestrowe

PH 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

ul. Ogrodowa 58

00-876 Warszawa

NIP: 701-025-59-00

REGON: 142575437

Krajowy Rejestr Sądowy nr KRS 0000364042

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 9.552.000,00 zł, kapitał wpłacony w całości

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij