PZU PZU

Zaangażowanie społeczne

 

Zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej (art. 149, ust. 2 pkt 1), firmy ubezpieczeniowe mogą z części własnych dochodów tworzyć tzw. fundusz prewencyjny, z którego środki przeznaczane są przede wszystkim na likwidację zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi oraz ochronę ich mienia. Głównym celem tej działalności jest zmniejszenie szkodowości. Grupa PZU, jako jedna z niewielu firm ubezpieczeniowych, utworzyła taki fundusz.

Skala zaangażowania finansowego PZU w działania prewencyjne czyni z firmy niezaprzeczalnego lidera na polskim rynku ubezpieczeniowym. Każdego roku PZU przeznacza kilkadziesiąt milionów złotych na działalność prewencyjną, wspierając Policję, Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną, GOPR i TOPR oraz finansując kampanie społeczne propagujące bezpieczeństwo na drogach.

Zaangażowanie społeczne w PZU

PREWENCJA - PODSTAWA DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ PZU

Zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej (art. 149, ust. 2 pkt 1), firmy ubezpieczeniowe mogą z części własnych dochodów tworzyć tzw. fundusz prewencyjny, z którego środki przeznaczane są przede wszystkim na likwidację zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi oraz ochronę ich mienia. Głównym celem tej działalności jest zmniejszenie szkodowości. Grupa PZU, jest jedną z niewielu firm ubezpieczeniowych, która utworzyła taki fundusz i prowadzi działania prewencyjne. Przeznacza na ten cel każdego roku kilkadziesiąt milionów złotych i jest pod tym względem liderem na polskim rynku ubezpieczeniowym.

Działania prewencyjne PZU są realizowane pod hasłem "Z myślą o bezpieczeństwie".

Billboard kampanii stop wariatom drogowym

W ramach tych działań PZU proponował dotąd:

 • Kampanie społeczne propagujące bezpieczeństwo na drogach, dla szerokiej grupy odbiorców, realizowane z użyciem mediów (ATL – TV, Radio, prasa, Internet, outdoor):
 • Programy prewencyjne ogólnopolskie, ale skierowane do społeczności lokalnych:
  • "Blisko Boisko" (dwie edycje programu - 2008, 2009)
 • Programy prewencyjne dla przedsiębiorców i wyspecjalizowanych grup zawodowych:
  • program prewencyjny skierowany do Klientów sektora małych i średnich przedsiębiorstw nabywających produkty ubezpieczeniowe PZU
  • współpraca z PSP, OSP, Policją
  • „Fleet Safety”
 • Programy prewencyjne dla szerokiej grupy odbiorców realizowane we współpracy z Górskim i Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym (GOPR i TOPR).

Współpraca z Policją

Grupa PZU od lat współpracuje z Komendą Główną Policji oraz Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, wspierając ogólnopolskie programy i kampanie prewencyjne, jak „Użyj wyobraźni”, „Resztę opowiem jak wrócę” czy „Wykręć numer złodziejowi”.

Współpraca z Policją nie ogranicza się tylko do szeroko rozpoznawanych kampanii. PZU od lat prowadzi programy prewencyjne skierowane do policjantów, pracowników Policji i ich rodzin ubezpieczonych w PZU. Jednym z nich jest uruchomiony w czerwcu 2008 roku program „Policja 2008” (kontynuacja programu „Policja 2001”), dofinansowujący Policję w zakresie m.in.: poprawy bezpieczeństwa policjantów i pracowników Policji, ochrony ich zdrowia i profilaktyki zdrowotnej oraz likwidacji zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w komisariatach.

PZU podjęło również stałą współpracę z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie, której celem jest prewencja przeciwkradzieżowa oraz zwalczanie przestępczości ubezpieczeniowej. Zakres współpracy obejmuje seminaria szkoleniowe oraz wykłady.

Współpraca z państwową i ochotniczą strażą pożarną

Wspieranie Straży Pożarnej sięga początków działalności PZU, tj. 1803 roku, kiedy to założono Towarzystwo Ogniowe dla Miast w Prusach Południowych. Tradycje te są kontynuowane do dziś.

PZU przekazuje Państwowej Straży Pożarnej środki prewencyjne m.in. na: umundurowanie bojowe (odzież ochronna, ubrania gazoszczelne), zestawy ratownictwa medycznego (do udzielania pierwszej pomocy, w tym defibrylatory), specjalistyczne drabiny do wozów bojowych, sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz sprzęt do ratownictwa drogowego i technicznego. Dodatkowo firma dotuje szczepienia ochronne dla strażaków, zakup sprzętu do nauki pierwszej pomocy przedmedycznej i organizuje turnieje wiedzy pożarniczej.

Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej PZU przekazuje na rzecz Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej 10% inkasa z obowiązkowego ubezpieczenia od ognia.

Współpraca z GOPR i TOPR

Od 2005 roku PZU współpracuje z Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, a od 2006 roku także z Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Współpraca obejmuje wsparcie działalności statutowej GOPR i TOPR, wspólne akcje prewencyjne, polegające na propagowaniu bezpiecznych zachowań w górach oraz obchody 100-lecia TOPR (2009).

W latach 2005-2009 roku na współpracę z GOPR i TOPR Grupa PZU przeznaczyła z funduszu prewencyjnego 5 milionów złotych. Wiele wspólnych przedsięwzięć wsparto dodatkowo z budżetu sponsoringowego.

PZU partnerem TOPR

W bieżącym roku Grupa PZU będzie nadal realizować obowiązujące umowy z TOPR i GOPR, udzielając m.in. dodatkowo wsparcia marketingowego i ubezpieczając śmigłowiec ratowniczy.

Inne przykłady zaangażowań społecznych PZU:

PZU od lat angażuje się w przedsięwzięcia społeczne – wspiera fundacje, ośrodki i stowarzyszenia, których założeniem jest niesienie pomocy potrzebującym. Oto kilka przykładów działalności:

Współpraca z Fundacją Rodzin Górniczych - od 2007 roku

W styczniu 2007 roku Grupa PZU utworzyła specjalny program wsparcia dla Fundacji Rodzin Górniczych, przekazując 20 mln złotych na długoterminowe inwestycje w ramach portfeli zarządzanych przez PZU Asset Management. Uzyskane poprzez inwestowanie tej kwoty dochody przez 10 lat będą służyć dofinansowywaniu m.in. nauki, stypendiów i kosztów leczenia członków poszkodowanych rodzin górniczych. Po katastrofie w kopalni „Halemba”, Fundacja Rodzin Górniczych otrzymała również jednorazowe wsparcie w wysokości 500 tys. złotych na zabezpieczenia finansowe da rodzin poszkodowanych na skutek wybuchu.

Współpraca z Fundacją „Nasze Dzieci” przy Klinice Onkologicznej Instytutu – Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie (2010)

 • Wsparcie finansowe budowy placu zabaw „Nasze Dzieci” dla małych pacjentów CZD.

W maju 2010 roku otwarto  bezpieczny plac zabaw „Nasze Dzieci” znajdujący się
w centralnym miejscu otaczającego Centrum Zdrowia Dziecka parku. Inwestycja powstała 
z inicjatywy Fundacji „Nasze Dzieci” przy Klinice Onkologii w IP-CZD. Jednym z głównych darczyńców było PZU.

W Centrum Zdrowia Dziecka leczy się rocznie około 40 tysięcy dzieci z całej Polski. Często są to dzieci przewlekle chore, które przebywają w szpitalu od kilku do kilkunastu miesięcy.
W rezultacie dla tych dzieci szpital staje się w przenośni i dosłownie drugim domem, istotną częścią ich życia. Są to mali-wielcy ludzie, którzy mimo wieku dzielnie walczą z chorobą. Jednak do odzyskania zdrowia, oprócz medycznej opieki i miłości najbliższych, potrzebują także małych radości i namiastki normalnego dzieciństwa. Plac zabaw „Nasze Dzieci” pozytywnie wpływa na kondycję małych pacjentów, zarówno fizyczną jak również psychiczną i emocjonalną. Zapewnia im także rozwój intelektualny, a poprzez swoją kolorystykę i charakter dostarcza wiele bodźców stymulujących do rozwoju.

Współpraca z Polskim Czerwonym Krzyżem w Szczecinie od 2006 roku

Wsparcie finansowe działań PCK w Szczecinie obejmowała szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz nauki sztucznego oddychania dla młodzieży szkolnej oraz zakładów pracy w województwie zachodniopomorskim.

PZU partnerem akcji Polski Czerwony Krzyż

„Wygrać z depresją" - współpraca z portalem DEON

W ramach działań profilaktycznych PZU finansuje tegoroczną konferencję dla lekarzy pierwszego kontaktu z Małopolski, organizowaną przez portal internetowy DEON. Konferencja jest poświęcona depresji: wczesnemu diagnozowaniu, skutecznym formom leczenia, zapobieganiu społecznemu wykluczeniu osób zmagających się z tą chorobą i upowszechnianiu wiedzy na temat depresji.