Przedmiot działalności

PZU Cash Spółka Akcyjna zarządza Portalem Cash – pierwszym na polskim rynku portalem pracowniczych benefitów finansowych z obszaru financial wellness.

Portal Cash to oferta dla pracodawców, którzy chcą udostępnić swoim pracownikom coś więcej, niż standardowy pakiet korzyści pozapłacowych. Produkty finansowe, od banków i innych podmiotów z Grupy PZU, oferowane za pośrednictwem Portalu Cash, są atrakcyjnym uzupełnieniem benefitów i świadczeń socjalnych dostępnych w zakładach pracy.

PZU Cash chce wspierać pracowników w różnych sprawach związanych z domowym budżetem dlatego oferta dostępna w Portalu odpowiada różnym potrzebom. Za pośrednictwem portalu można pożyczyć gotówkę, skonsolidować zadłużenie, wziąć kredyt hipoteczny. Spełniamy też potrzeby osób, które chcą oszczędzać, inwestować lub wymieniać walutę. Oferta Portalu jest stale rozwijana, z dbałością o jej konkurencyjność względem oferty rynkowej.

Informacje rejestrowe

Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000688411. Spółce nadano numer statystyczny REGON: 367906503 oraz numer NIP: 701-070-62-54. Kapitał zakładowy wynosił 17 350 000,00 zł. Kapitał zakładowy wpłacony w całości.

Spółka jest również wpisana do rejestrów prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego: rejestru instytucji pożyczkowych - pod numerem RIP000537, rejestru pośredników kredytu hipotecznego - pod numerem RPH001725 i rejestru pośredników kredytu konsumenckiego - pod numerem RPK032888.

Komunikacja z akcjonariuszami

Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

30.12.2020 r.

PZU Cash SA z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.) wzywa jedynego akcjonariusza Spółki -  Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki: Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest piątym, spośród pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

09.12.2020 r.

PZU Cash SA z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.) wzywa jedynego akcjonariusza Spółki -  Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki: Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest czwartym, spośród pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

23.11.2020 r.

PZU Cash SA z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.) wzywa jedynego akcjonariusza Spółki -  Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki: Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest trzecim, spośród pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

20.10.2020 r.

PZU Cash SA z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.) wzywa jedynego akcjonariusza Spółki -  Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki: Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest drugim, spośród pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji

30.09.2020 r.

PZU Cash SA z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.) wzywa jedynego akcjonariusza Spółki -  Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki: Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym, spośród pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa

Kontakt

PZU Cash Spółka Akcyjna

Rondo Ignacego Daszyńskiego 4
Budynek Generation Park Y
00-843 Warszawa

22 566 00 06
portalcash@pzu.pl

Zamknij