Wprowadzenie

Celem wdrożenia, przez PZU LAB SA, systemu certyfikacji wyrobów w zakresie prewencji skód majątkowych jest:

  • zapewnienie zaufania, wszystkich stron zainteresowanych, że wyrób spełnia rygorystyczne wymogi w zakresie prewencji szkód majątkowych,
  • potwierdzenie wiarygodności producenta lub integratora lub dystrybutora wyrobu oraz jakości sprawowanego nadzoru nad dostarczanym łańcuchem wartości do odbiorcy końcowego,
  • stałe podnoszenie kompetencji wszystkich uczestników procesu w wyniku ciągłego doskonalenia każdego z etapów w cyklu życia wyrobu.

Rolą PZU LAB SA jest potwierdzenie, że wyrób spełnia najwyższe standardy prewencji szkód majątkowych oraz każde z ogniw łańcucha wartości, od projektu, poprzez produkcję po montaż i serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny u odbiorcy końcowego,  funkcjonuje zgodnie z dobrymi praktykami PZU LAB SA oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, szczegółowymi normami i wytycznymi w tym zakresie.  

Kompleksowe ujęcie procesu certyfikacji przez PZU LAB SA, obejmujące cały łańcuch wartości  zapewnia, że certyfikowany wyrób, zastosowany u odbiorcy końcowego,  w szczególności w obiektach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz zakładach przemysłowych, wykona swoją funkcję prewencji szkód majątkowych, zapisaną w programie certyfikacji. 

Uzyskanie certyfikacji PZU LAB przez wyrób w zakresie prewencji szkód majątkowych potwierdza, że  w przypadku gdy odbiorca końcowy korzysta z autoryzowanych usług Producenta, Integratora lub Dystrybutora,  w zakresie projektu, montażu oraz serwisu, może oczekiwać, że certyfikowana funkcja prewencyjna będzie utrzymana przez cały cykl życia wyrobu.

System certyfikacji PZU LAB SA wyrobów w zakresie prewencji szkód majątkowych, to projekt skierowany do Producentów, Integratorów, Dystrybutorów wyrobów, którzy poza wytworzeniem i dostarczeniem wyrobu do odbiorcy końcowego, sprawują nadzór nad łańcuchem wartości, tj:

  • projektowaniem,
  • montażem u odbiorcy końcowego oraz 
  • serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

Proces certyfikacji
 

Dokumenty do pobrania

Programy certyfikacji

Zamknij