PZU PZU

O grupie

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Tradycje PZU sięgają 1803 roku, kiedy powstało pierwsze na ziemiach polskich towarzystwo ubezpieczeniowe. Jako spadkobierca ponad 200-letniej tradycji, PZU od wielu lat zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczeniową we wszystkich najważniejszych dziedzinach życia prywatnego, publicznego i gospodarczego. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.

W 2017 roku, po raz pierwszy w historii PZU osiągnęło najwyższy w historii wynik netto 4,2 mld zł. Sprzedaż przekroczyła 22,8 mld zł i tym samym jest najwyższą kiedykolwiek osiągniętą przez Grupę PZU. Znaczący wkład w wyniki Grupy miały banki, zwłaszcza Pekao SA. Dzięki jego nabyciu nasze aktywa przekroczyły 317 mld zł. Z rentownością kapitałów powyżej 21 proc. oraz pokryciem kapitałowym istotnie powyżej 200 proc., PZU jest jedną z najbardziej dochodowych i stabilnych spółek ubezpieczeniowych na świecie. 

Według danych na koniec września 2017 roku udział rynkowy PZU w Polsce w ubezpieczeniach majątkowych z działalności bezpośredniej wzrósł do 35,8 procent, a w ubezpieczeniach na życie do 45,8 procent.

Dzięki finalizacji 7 czerwca 2017 roku, wspólnie z Polskim Funduszem Rozwoju, zakupu 32,8% akcji Banku Pekao SA, PZU stało się największą grupą finansową w Europie Środkowo-Wschodniej i liderem zarówno w ubezpieczeniach jak i sektorze bankowym oraz w zarządzaniu aktywami.

W czerwcu 2017 roku PZU zrealizował największą w historii emisję obligacji podporządkowanych w sektorze finansowym w Polsce, będącą jednocześnie pierwszą emisją w kraju zgodą z wymogami regulacji Solvency II. PZU pozyskał w ten sposób 2,25 mld zł w ramach prywatnej emisji obligacji podporządkowanych, denominowanych w polskich złotych.

Grupa PZU oferuje swoim klientom najszerszą gamę produktów na polskim rynku ubezpieczeniowym. W ramach podstawowej działalności ubezpieczeniowej, obejmującej ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia na życie oraz pozostałe ubezpieczenia osobowe, klienci Grupy PZU mają do wyboru blisko 200 rodzajów ubezpieczeń. PZU konsekwentnie dąży do coraz pełniejszego zaspokajania potrzeb klientów, systematycznego podnoszenia jakości usług oraz stałego poszerzania możliwości rozwojowych. Logo PZU należy do najlepiej rozpoznawalnych znaków towarowych w Polsce. PZU to firma najbardziej ceniona za doświadczenie, tradycję, polskie pochodzenie, silną pozycję finansową oraz łatwy dostęp do agentów i oddziałów firmy. Czołowa pozycja Grupy PZU na polskim rynku usług ubezpieczeniowych i finansowych znajduje potwierdzenie w wielu niezależnych rankingach prasowych i konkursach.