PZU PZU

PZU Zdrowie SA
ul. Konstruktorska 13
02-673 Warszawa

Spółka jest zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 0000395215 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
REGON 143343166
NIP 527-266-38-52
Wysokość kapitału zakładowego 10 650 000 złotych

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA jest właścicielem 100% akcji.

Zarząd:
Julita Czyżewska, Prezes Zarządu
Maciej Kołek, Członek Zarządu
Paweł Kuśmierowski, Członek Zarządu
Sebastian Tabaka, Członek Zarządu

Zarząd spółki PZU Zdrowie Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 500 § 1 w zw. z art. 500 § 21 kodeksu spółek handlowych ogłasza, że dnia 26.07.2017 roku został uzgodniony i przyjęty uchwałą Zarządu PZU Zdrowie Spółka Akcyjna nr UZ/57/2017 plan połączenia spółki PZU Zdrowie Spółka Akcyjna ze spółką „Medicus w Opolu” Sp. z o.o. (spółka przejmowana) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na PZU Zdrowie Spółkę Akcyjną jako spółkę przejmująca (łączenie się przez przejęcie) i udostępnia przedmiotowy plan połączenia do publicznej wiadomości.

Uzgodniony z „Medicus w Opolu” Sp. z o. o. plan połączenia znajduje się tutaj.

Drukuj Kliknij aby wydrukować.

Aktualności

Całodobowa infolinia PZU Zdrowie

801 405 905

Opłata zgodna z taryfą operatora

 

 
 

Aplikacja PZU 

Wzywanie pomocy na drodze;
Umawianie wizyty lekarskiej;