Szczegóły

09 marca 2023

Energa Wytwarzanie i PZU LAB wspólnie usprawnią serwis farm wiatrowych.

Energa Wytwarzanie z Grupy ORLEN wspólnie z PZU LAB przeprowadzi pilotaż technologii, która pomoże zwiększyć niezawodność morskich farmach wiatrowych, co jest kluczowe z punktu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego.

Bezpieczeństwo energetyczne Polski wymaga możliwie najbardziej stabilnych dostaw energii. Jednym z jego niezbędnych fundamentów jest bezpieczna praca nie tylko jednostek bilansujących OZE, ale także samych źródeł odnawialnych.
To pierwszy projekt w Polsce, gdzie przedstawiciele inwestora, operatora farm wiatrowych, wspólnie z przedstawicielem ubezpieczyciela przetestują w warunkach rzeczywistych - na istniejącym obiekcie, wypracowane cyfrowe rozwiązania, które będą miały zastosowanie w eksploatacji morskich farm wiatrowych. 

Pilotaż pierwszego wspólnego projektu prowadzony będzie przez ok. 2 lata na istniejącej już lądowej farmie wiatrowej należącej do Energi Wytwarzania, na której warunki w możliwie największym stopniu zbliżone są do tych, jakie panować będą na morzu. Zebrane na niej dane pozwolą następnie stworzyć narzędzia cyfrowe przewidujące, jak będą się zachowywać turbiny wiatrowe i ich poszczególne elementy w różnych warunkach i perspektywach czasowych. Dzięki temu rozpoznane zostaną możliwe ryzyka, jakie mogą zaistnieć podczas pracy farm wiatrowych, w tym szczególnie ryzyka o charakterze krytycznym, zagrażającym ciągłości działania morskich wiatraków. Pozwoli to opracować odpowiednie środki zaradcze (np. szkolenia dla obsługi farm oparte na scenariuszach awaryjnych), zoptymalizować pracę turbin i zredukować koszty utrzymania przy jednoczesnym wzroście efektywności i produktywności. Co więcej, cyfrowy symulator będzie odzwierciadlał pracę całej farmy wiatrowej, jak też pojedynczej turbiny wiatrowej w czasie rzeczywistym.

Uroczyste podpisanie umowy o współpracy przy realizacji projektów, w tym w szczególności projektów badawczo-rozwojowych w obszarze Morskich Farm Wiatrowych, zostało podpisane w trakcie V edycji Forum bezpieczeństwa Przemysłu Morskiego w Gdańsku w Muzeum II Wojny Światowej.
 


 

Zamknij