Szczegóły

14 grudnia 2022

Nowy projekt w ramach działań Programu Certyfikacji Bezpieczeństwa OZE i Nowych Technologii

W dniu 14 grudnia 2022 odbyła się konferencja produktowa otwierająca nowy projekt w ramach działań CBOiNT: „Pakiet Optymalizacji Energetycznej programu - Szpital Zrównoważony Energetycznie (KP POE SZE)".

CBOiNT we współpracy z KEZO Centrum Badawcze PAN, cfbt.pl, PZU LAB, SITP i Partnerem finansowym w ramach Grupy Szpitali Referencyjnych Szpital Zrównoważony Energetycznie opracuje dla każdej jednostki pełen Pakiet Optymalizacji Energetycznej (POE) obejmujący między innymi:

  • zalecenia i wzory dokumentacji przygotowawczej (audyt energetyczny, analiza profili zużycia i symulacje efektów optymalizacji),
  • zalecenia projektowe, wzory specyfikacji i dokumentów ofertowych,
  • zalecenia i rekomendacje rozwiązań technologicznych i urządzeń,
  • modelową ofertę produktową dedykowaną dla danej jednostki, wsparcie przy integracji systemów,
  • zalecenia techniczne w ramach zbioru dobrych praktyk wykonawczych, 
  • certyfikację zadania inwestycyjnego,
  • stały monitoring i serwis technologiczny zadania inwestycyjnego we współpracy analitycznej z KEZO Centrum Badawcze PAN.

Pakiet Optymalizacji Energetycznej (POE) umożliwi Dyrekcjom szpitali szybką optymalizację kosztów energii tworząc jednocześnie nowoczesny i efektywny system zabezpieczenia energetycznego. Taka usługa umożliwi pełen monitoring i serwis zastosowanych rozwiązań oraz ich ciągły rozwój we współpracy analitycznej z KEZO CB PAN.

Jesteśmy przekonani, że program "Szpital Zrównoważony Energetycznie" będzie realizowany w ramach działań ogólnopolskich dla dobra wszystkich krajowych placówek.

Zamknij