Szczegóły

06 października 2023

Ogólnopolskie Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego 2023

W dniach 4 - 5 października 2023 roku, w Hotelu Windsor w Jachrance, odbyła się kolejna, X jubileuszowa edycja Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego – Schrack Seconet i Partnerzy.

Partnerem merytorycznym wydarzenia była spółka PZU LAB SA.

Podczas dwóch dni spotkań z najlepszymi ekspertami w branży,  słuchacze zapoznali się z najnowszymi wytycznymi dotyczącymi projektowania, instalacji oraz użytkowania m.in. takich systemów jak: system sygnalizacji pożarowej, system sterowania gaszeniem, dźwiękowy system ostrzegawczy, system kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła, system kontroli i tłumienia pożaru samochodu elektrycznego, system integrujący urządzenia przeciwpożarowe (SIUP), system i urządzenia sterujące oddzieleniami przeciwpożarowymi i innymi instalacjami technicznymi obiektu, system telewizji dozorowej, system kontroli dostępu, systemy detekcji gazów oraz system zarządzania budynkiem (BMS).

Inżynier oceny ryzyka PZU LAB Rafał Żuchowski wystąpił z prelekcją: „Analiza bezpieczeństwa pożarowego obiektów przemysłowych pod kątem zapewnienia ciągłości działania.”, prowadził również warsztat z tego zagadnienia ; Inżynier oceny ryzyka PZU LAB Piotr Belina prowadził warsztat „Stałe urządzenia gaśnicze na mgłę wodną”.

W szkoleniu wzięło udział ponad 600 uczestników - ogromne zainteresowanie wydarzeniem  to dowód na to, że w branży systemów bezpieczeństwa dynamicznie wzrasta zapotrzebowanie na pogłębianie wiedzy i warsztatowe przekazywanie informacji.
 

Zamknij