Szczegóły

01 marca 2023

Porozumienie o współpracy pomiędzy PZU LAB S.A. a Państwowym Instytutem Badawczym

W dniu 28.02.2023 r. w siedzibie PZU PARK zawarto porozumienie o współpracy pomiędzy PZU LAB S.A. a Centrum Naukowo Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im Józefa Tuliszkowskiego – Państwowym Instytutem Badawczym w zakresie certyfikacji kluczowych kompetencji dla bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektów przemysłowych, użyteczności publicznej i infrastruktury krytycznej.

Inicjatywa ta stanowi ważny krok w kierunku systemowego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych w Polsce. 

Podpisanie porozumienia poprzedziły prezentacje dotyczące najważniejszych obszarów przyszłej współpracy – kwalifikacji rynkowych oraz roli ubezpieczeń i certyfikacji w zarządzaniu bezpieczeństwem.

Obie strony zadeklarowały chęć podejmowania wspólnych inicjatyw, projektów badawczo-rozwojowych, a także wymianę poglądów i doświadczeń.

Nasze partnerstwo jest bardzo ważne, ponieważ ma na celu stworzenie wysokich standardów bezpieczeństwa w polskim przemyśle. Inicjatywa ta przyczyni się do ograniczenia liczby pożarów, które mogą nie tylko mieć bardzo negatywny wpływ na reputację przemysłu, ale też skutkować stratami ludzkimi, finansowymi i środowiskowymi. Dzięki wdrożeniu dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa, PZU LAB i CNBOP chcą przyczynić się do tego, że polski przemysł będzie bezpieczny i odpowiedzialny – podsumował dr inż. Dariusz Gołębiewski Prezes PZU LAB S.A.

Uważam, że nasza współpraca i projekty, które wspólnie przeprowadzimy, są ważnym krokiem naprzód w odniesieniu do ochrony przeciwpożarowej. Dzięki energicznym działaniom uda nam się zwiększyć poziom bezpieczeństwa – uzupełnił st. bryg. dr inż. Paweł Janik Dyrektor CNBOP-PIB.