Szczegóły

21 października 2021

Program „Piramida Kompetencji PZU LAB"

PZU LAB SA wraz ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej w ramach programu „Piramida Kompetencji PZU LAB” zapraszają na cykl szkoleń poświęconych zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem i zarządzaniem ryzykiem przedsiębiorstw.

Program „Piramida Kompetencji PZU LAB”  dedykowany jest dla specjalistów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe w zakładach przemysłowych, brokerów i agentów ubezpieczeniowych oraz rzeczoznawców, projektantów i architektów chcących poznać dobre praktyki w zarządzaniu ryzykiem i bezpieczeństwem w zakładach przemysłowych.

Program jest realizowany w modułach jednodniowych, zawierających poniższe bloki tematyczne:

  1. Bezpieczeństwo pożarowe budynków produkcyjno-magazynowych
  2. Bezpieczeństwo pożarowe maszyn i urządzeń 
  3. Zagrożenia wybuchowe w procesach technologicznych
  4. Skutki nieprzestrzegania przepisów przeciwpożarowych w obiektach budowlanych

Zapraszamy na pierwsze z cyklu szkoleń pt. „bezpieczeństwo pożarowe budynków produkcyjno-magazynowych”, które odbędzie się w dniu 09.12.2021r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie przy ul. Słowackiego 52/54.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi: 1.000 zł + VAT.

Szczegółowe informacje odnośnie zapisów prosimy kierować telefonicznie lub pocztą elektroniczną do koordynatora programu:

Beata Gliszczyńska
bgliszczynska@pzu.pl
tel.: 666 886 971

Zamknij