Szczegóły

14 listopada 2022

PZU LAB przystąpił do programu CBOiNT

CBOiNT został powołany do życia z dniem 1 lutego 2021 r.

Sygnatariuszami Programu są: Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk (KEZO Centrum Badawcze PAN), Centrum Badawcze EKO- PARK, Polski Program Elektryfikacji Motoryzacji (PPEM) i fundacja straży pożarnej CFBT.PL oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa SITP. Partnerem Wykonawczym programu od listopada 2022 jest PZU LAB.

Celem CBOiNT jest wdrażanie i monitorowanie standardów oraz dobrych praktyk wykonawczych wpływających na podniesienie poziomu bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa energetycznego i pożarowego w przestrzeni publicznej oraz komercyjnej między innymi poprzez:

  • badanie i rozwijanie metod zabezpieczenia przeciw pożarowego instalacji OZE i magazynów energii, rekomendowanie technologii i dobrych praktyk wykonawstwa,
  • przygotowanie i rozwijanie zaleceń i rekomendacji dla wydziałów architektury, nadzoru budowlanego i rzeczoznawców co do zasad ochrony przeciwpożarowej bezpieczeństwa pożarowego.
  • przygotowanie rekomendacji dobrych praktyk wykonawczych i zabezpieczeń przeciwpożarowych dla firm i jednostek instalacyjnych,
  • opracowanie i rozwijanie zaleceń odnośnie technik i metod gaszenia i bezpieczeństwa pożarowego dla jednostek Straży Pożarnej.
Zamknij